اتصال به اینترنت شما ضعیف یا قطع است.

تعبیر خواب سیب زرد از نظر حضرت یوسف (زن باردار، چیدن، خوردن از درخت)

پخش زنده
آراد برندینگ
مدرسه تجارت آراد
پیوستن به تاجران

همان گونه که می دانید تعبیر خواب چیدن سیب زرد از درخت به گفته حضرت یوسف این می باشد که شما با چیدن سیب زرد در خواب از خویشاوندان و بستگان نزدیک خود بسیار بشاش و خشنود می شوید.

تعبیر خواب سیب زرد

تعبیر خواب سیب زرد جای بحث بسیاری برای این موضوع وجود دارد به طوری که منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر این خواب را این گونه بیان نموده که دیدن سیب سبز از همه بهتر می باشد و نشان از خیر و برکت فراوان و فرزند صالح می باشد.

در ادامه بدین گونه بیان نموده که دیدن سیب سبز بهتر از سیب قرمز و سیب سفید و زرد می باشد.

معبران بسیاری در این باره نظرهایی بیان نموده اند که اکثر آن ها بر این اصل معتقدند که دیدن سیب در خواب نشانه مال و خواسته می باشد.

ولی این گفته از نظر عده ای نادرست بوده و بر این معتقدند که سیب به تنهایی نمی تواند نیاز غذایی بشر را تامین کند و این گفته را رد نموده اند.

آن ها بر این باورند که سیب و برنج سفید ایرانی نشان از رنج و بیماری ناعلاج می باشد، سیب قرمز نشان از سلامتی و شادابی و تندرستی را دارد و سیب سبز خیر  برکت فراوانی را به همراه دارد.

تعبیر خواب سیب زرد حضرت یوسف

همان گونه که در مطالب بالا بیان شد تعبیر خواب سیب زرد به گفته حضرت یوسف نشان از مسرور شدن از سمت خویشان نزدیک است و بسیار خواب نیکویی می باشد.

امام جعفر صادق (ع) در این باره این گونه فرمودند که اصولا دیدن سیب و توت فرنگی بوته ای در عالم خواب و رویا بر 8 اصل می باشد که بدین گونه است:

 • مال و خواسته و نعمت فراوان
 • تلاش و مجاهدت
 • دردمندی
 • فرزند صالح
 • فرمانروایی و پادشاهی
 • سعادت حاضر و غایب
 • فرزند دختر
 • بهره مندی از سود کلان

آنلی بیتون این گونه این موضوع را مطرح نمود که اگر در عالم خواب بینید که سیب های زرد و رسیده یا گلابی وحشی گیلان بر روی زمین افتاده نشانه از این می باشد که دوستان نزدیک شما با مکر و حیله قصد فریب و گمراهی شما را دارند و باید از آنان تا حد بسیاری دوری کنید.

تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب چیدن سیب زرد از درخت

منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب چیدن سیب زرد از درخت یا نهال خرما کبکاب را این گونه بیان نموده که اگر شما در عالم خواب در حال چیدن سیبی از درخت بودید و رنگ آن زرد و طعم شیرین داشت نشان از مال و ثروتی عظیم می باشد.

عنوان توضیحات
تعیبرخواب دیدن سیب در عالم خواب
نکته دیدن رویا و خواب در نزدیکی اذان صبح واقعیت بیشتری دارد
تعبیر سیب زرد نشان از ثروتی زیاد و موقعیتی بسیار است
نیت  به جهت همان امر

که هر چه مقدار رنگ سیب زرد تر و درخشان تر باشد نشان از ثروت بیشتر می باشد.

ایشان برای دیدن خواب سیب سیاه رنگ هم این گونه بیان کرد که سیب سیاه نشان از بیماری بسیار جدی و سخت می باشد.

چیدن سیب زرد از درخت در خواب

اغلب معبران بر این باور می باشند که چیدن سیب قرمز از درخت در خواب نیکو و خوب است، البته این موضوع بستگی به قصد و نیت بیننده دارد که هر چه آرزو و نیتی در دل دارد به جهت همان امر انشاالله که پاسخی نیکو و به جا خواهند گرفت.

عده ای از معبران معتقد هستند که چیدن سیب در فصل برداشت آن بسیار حسنه و نیکو می باشد ولی چیدن آن در فصلی که سیب برداشت نمی شود منحوس و شوم می باشد.

تعبیر سیب زرد در خواب زن باردار

یکی از خواب های بسیاری که اغلب زن های باردار در این دوره در خواب می بینند سیب زرد است که تعبیر های متعددی دارد.

عده ای بر این باور هستند که این خواب نشان از جنسیت فرزند می باشد و در ایام قدیم دیدن سیب قرمز برای مادران باردار نشان از وجود فرزند دختری می باشد.

که بسیار زیبا رو و خوش یمن و برکت است و سیب زرد و سفید نشان از وجود پسری بازیگوش و شیطون را خبر می دهد.

تعبیر خواب سیب قرمز

چیدن سیب زرد در خواب

محمد ابن سیرین تعبیر خواب چیدن سیب زرد در خواب را از درخت این گونه بیان نموده که اگر سیب زرد چیده شده ترش باشد نشان از سختی های بسیار و ناراحتی و اندوه می باشد.

برای تعبیر سیب سبز این گونه فرمودند که نشان از وجود فرزندی صالح می باشد و سیب قرمز سود و منفعت بسیاری در پی خواهد داشت و برای مادران باردار همان طور که مطالب بالاتر گفته شد نشان از فرزند دختر می باشد.

سیب زرد خوردن در خواب

آنلی بیتون درباره ی تعبیر خوردن سیب درختی در خواب این گونه بیان نموده است که خوردن سیب زرد نشان از هشدار برای شما می باشد که شما در زندگی و در انجام  بسیاری از کار ها روحی بلند پرواز دارید،.

حال اگر در خواب ببینید که سیب ها بسیاری روی زمین افتاده نشان از این می باشد که دوستان ناخلفی قصد فریب و گمراهی شما را داشته و شما را از مسیر هدف خود خارج می کنند و شما باید از آن ها دوری کنید.

با تمام این توضیحاتی که داده شد می خواهیم درباره ی زمان خواب و تحقق آن نیز صحبت کنیم.

علامه خلیل ظاهری درباره ی تحقق و زمان خواب این گونه می فرماید که تعبیر خواب نسبت به زمان خواب شکل می گیرد و تحقق می یابد.

به عنوان مثال خوابی که شما در سر شب دیده می شود بعد از حدود 20 ساعت بعد از دیدن آن پدید می آید و خوابی که در اواخر شب دیده می شود.

تعبیری زود هنگام دارد و خواب قبل از طلوع خورشید تعبیر طولانی مدت تر دارد و به صورت تقریبی تا 1 ماه نیز طول می کشد تا تحقق یابد.

شاید برای شما نیز این نکته جالب باشد که مدت زمان تحقق یک خواب و رویا حداکثر 20 سال می باشد.

همان گونه که می دانید خواب حضرت یوسف (ع) نیز پس از 20 سال به واقعیت پیوست، البته این آمار به صورت احتمالی و تقریبی می باشد و نمی توان به صورت قطعی در این باره صحبتی داشت.

علاوه بر تمام این موضوعاتی که بیان شد محققان امروزی پس از کسب اطلاعات بسیاری به این نتیجه رسیده اند که احساسات شدید و هیجان نقش بسیار مهمی در عالم خواب و رویا دارد.

خوردن سیب زرد در خواب تعبیرش چیست

شاید برای شما نیز جالب باشد که خوردن سیب زرد و قرمز در خواب تعبیرش چیست؟

همان طور که در مطالب بالاتر بیان شد خوردن سیب زرد در خواب به گفته ابراهیم کرمانی خبر از وصال غایبی و شخصی دور را به همراه دارد.

همان گونه که همه ما از گذشته تا به امروز می دانیم دیدن خواب سیب نشان از زیبایی، شادی، کمال یابی، ثروت، باروری و... اشاره دارد که تعابیر متعددی برای آن مشخص شده واز زبان بزرگان و پیامبران برای ما به ارمغان آمده است.

حضرت دانیال (ع) می فرماید: تعبیر خواب سیب نشان از اراده شخص در شغل و حرفه ی خود می باشد و اگردر خواب ببیند که در حال خوردن سیب است به همان اندازه اراده و پشتکار آن را در صنعت و حرفه خود را مشخص می نماید.

تعبیر خواب سیب زرد

سیب زرد در خواب نشانه چیست

شاید برای شما نیز این سوال به وجود آمده باشد که سیب زرد در خواب نشانه چیست؟

همان طور که در مطالب بالاتر بیان شد سیب زرد در اکثر گفته های معبرین نشان از ثروت فراوان و فرزند آوری می باشد.

تعبیر خواب سیب زرد رسیده

از دیر باز تاکنون تعبیر خواب سیب زرد رسیده نشان از پیشرفت و موفقیت در عمل می باشد و طبق گفته ی معبرین غربی اگر در عالم رویا، شما با حالت غم و اندوه سیب زرد در دست داشته باشد نشان از شادی و خوشحالی شما در عالم واقعیت و بیداری است.

تعبیر خواب سیب زرد زیاد

معبران غربی تعبیر خواب سیب زرد زیاد را به این گونه می شناسند که نشان از پیشرفت و ثروت، پختگی و زیبایی، تحقق هدف و رویاها می باشد.

معمولا تعبیر خواب سیب به نوع خوابی که می بینید بستگی دارد مثلا در چه حالتی سیب را مشاهده می کنید در حال چیدن، خوردن سیب یا جمع کردن آن از روی زمین این نکات بسیار در تعبیر آن نقش مهمی دارد.

کارل گوستاو یونگ درباره تعبیر رویای سیب این گونه می گوید که: سیب های چیده نشده در روی درخت نشان از معرفت، دانش و بهره مندی می باشد و این خبر را به شما می دهد که پاداش های بسیاری برای شما به ارمغان خواهد آورد.

 یک گفته ی بسیار جالب و علمی درباره ی تعبیر سیب وجود دارد که می گوید مصرف یک سیب در روز باعث می شود که دیگر شما مریض نشده و شاید تعبیر عدم مصرف آن بیان گر این باشد که برای شما بیماری در راه است و از این رو باید بیشتر مراقب سلامتی خود باشید.

تعبیر خواب سیب خوردن

تعبیر خواب سیب زرد شیرین در خواب

معبرین غربی درباره ی تعبیر خواب سیب زرد شیرین در خواب این گونه می گویند که اگر سیب زرد بر روی درخت بسیار رسیده و شیرین باشد.

بیانگر این می باشد که کار مهمی که در زندگی پیش رو دارید بسیار موفق و با شادمانی آن را سپری خواهید کرد و به درجات بالایی خواهید رسید.

از دیگر نشانه های آن این است که شما در زندگی به تمام امال و آرزوی های خود خواهید رسید و تنها راه آن انتخاب هدف مناسب می باشد و علاوه بر آن نگرش و فکر مثبت شما نیز تاثیری مستقیمی بر این امر دارد.

از دید اسلام هر شخصی توانایی تعبیر خواب را نداشته و تنها کار یک عالم الهی می باشد که در درجه اول پیامبران الهی قرار دارند.

در درجه دوم عالمانی که به قائده و قوانین این علم تا حدودی آشنا بوده و می توانند با توجه به علامت ها و نشانه هایی تعبیر رویایی را احتمال دهند.

یک نکته بسیار جالب طبق گفته ی اساتید والا قدر این می باشد که دیدن رویا و خواب در نزدیکی اذان صبح واقعیت بیشتری داشته و به عنوان رویای صادقانه شناخته می شود.

تعبیر خواب سیب زرد شستن

اگر شما در عالم خواب و رویا در حال شستن سیب زرد هستید تعبیری این گونه دارد که جشن و پایکوبی در راه است و این نشان را به همرا ه دارد.

که ایام خوشی شما فرا رسیده است زیرا دیدن آب نشان از زلالی و پاکی است  و سیب نیز نشان از رسیدن کسی از عالم دور می باشد.

تعبیر خواب سیب زرد فراوان

همان گونه که در مطالب بالاتر بیان شد تعبیر خواب سیب زرد فراوان نشان از ثروتی زیاد و موقعیتی بسیار است در حرفه و شغل شما می باشد.

البته شما نیز با نگرشی مثبت می توانید بر تحقق این امر دامن زنید زیرا افکار مثبت در جهان امروزی عمل جذب دارند و سبب همین امر نیز می شوند.

تعبیر خواب سیب درختی

تعبیر خواب سیب زرد کوچک

در مورد دیدن خواب سیب زرد کوچک تعبیرهای بسیاری وجود دارد که در مطالب بالا به صورت کامل در این باره توضیحاتی داده شده است و شما می توانید با مراجعه به مطالب بالاتر در این باره اطلاعاتی داشته باشید.

تعبیر خواب سیب زرد گندیده

طبق گفته های معبران عالی قدر در این زمینه، تعبیر خواب سیب زرد گندیده نشان از خوشی های زود گذر و ناپایدار است و بعضی از آن ها بر این معتقد هستند که شما فرصت معامله را از دست دادید.

تعبیر خواب سیب های زرد

در مورد تعبیر خواب سیب های زرد، قرمز، سبز و سیاه تعبیر های متعددی وجود دارد.

سیب زرد نشان از ثروت و موفقیت می باشد و در تعابیر دیگری رنج و بیماری به همراه دارد، سیب قرمز نشان از شادی و نشاط و سرزندگی است و اگر دختر مجرد سیب قرمز را در دست خود در خواب بیند نشان از عشق و وابستگی و ازدواج است.

سیب سیاه نشان از بیماری و درد و اندوه است.

سیب سبز نشان از خیر و برکتی فراوان می باشد، سیب سفید بیانگر این است که شما سودی کلان خواهید داشت و اگر خانم بارداری خواب سیب سرخ بیند نشان از فرزند دختر و سیب زرد و سفید نشان از فرزند پسر است.

سیب زرد شیرین تعبیر

طبق گفته های معبرین امروزی تعبیر خواب هدیه گرفتن سیب زرد شیرین به این صورت می باشد که:

 • نشان از فرمانروایی بر دیگران دارد.
 • نشان از تلاش و کوشش شما است.
 • می تواند در مواقعی نشان از بروز بیماری باشد.
 • نشان از فرزند است.
 • بیانگر به دست آوردن سود و منفعتی بسیار است.
 • نشان از کسب نعمت های فراوانی می باشد.
 • نشان از خبری بسیار خوش دارد و برای شما کار نیکویی به ارمغان خواهد آورد.

امیدوارم که در این مقاله اطلاعات مفید و کار آمدی در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم و همچنین شما همراهان محترم می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین متخصص ما در این زمینه ارتباط برقرار کرده و نسبت به پاسخ سوالات خود اقدام نمایید.

پاسخ به ۲ سوال درباره تعبیر خواب

۱:تعیبر خواب سیب زرد رسیده نشان از چیست؟

نشان از پیشرفت و موفقیت در عمل می باشد.

۲:معبران غربی تعبیر خواب سیب زرد را نشان چه می دانند؟

نشان از پیشرفت و ثروت، پختگی و زیبایی می باشد.

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

میانگین امتیاز ۴.۸ / ۵ تعداد رأی: ۸۴

ارسال نظرات (۱۹۵ نظر)

دانیال

تعبیر خواب چیدن سیب زرد از درخت به گفته حضرت یوسف این می باشد که شما با چیدن سیب زرد در خواب از خویشاوندان و بستگان نزدیک خود بسیار بشاش و خشنود می شوید.

الهام

معبران غربی تعبیر خواب سیب زرد زیاد را به این گونه می شناسند که نشان از پیشرفت و ثروت، پختگی و زیبایی، تحقق هدف و رویا ها می باشد.

مهرانه

سیب سبز نشان از خیر و برکتی فراوان می باشد، سیب سفید بیانگر این است که شما سودی کلان خواهید داشت.

ارغوان

محمد ابن سیرین تعبیر خواب چیدن سیب زرد در خواب را از درخت این گونه بیان نموده که اگر سیب زرد چیده شده ترش باشد نشان از سختی های بسیار و ناراحتی و اندوه می باشد.

عاطفه

اگر سیر زرد چیده شده ترش باشد تعبیر سختی و ملالت است و اگر شیرین باشد نشان از آسایش و راحتی است

محمود جعفری

با سلام و خسته نباشید، متشکرم از مطالب خوب و بی نظیری که در سایت خود منتشر کرده اید و از بررسی کاملی که در مورد سیب و خواب سیب برای مطالعه گر ها قرار داده اید واقعا ممنونم.

علیرضا ناصری

تعبیر خواب از گذشته تا امروز در فرهنگ مردم ایران و دیگر کشورها از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

مرتضی رفعت

بهترین حالت برای کسی که‌خوابی‌دیده‌است‌‌که تعبیر آن خواب‌‌خوب‌نیست به‌کسی که‌نیت خوبی‌ندارد‌یا‌آدم ‌بد‌بینی‌است‌تعریف نکند

لعیا مبارکی

سلام، خدا خیرتان بدهد من مدتها بود دنبال تعبیر مناسبی برای خواب هایم بودم و امروز توانستم با مطالب سایت شما به سوالاتم پاسخ بدهم که واقعا مفید و موثر بود و از شما بسیار سپاسگزارم که در این زمینه فعالیت می کنید.

آنیتا باقری قلعهٔ

تعبیر خواب چیدن سیب زرد حضرت یوسف از درخت به خوشنودی فرد بر می گردد افراد بسیاری وجود دارند که زمانی خواب می ببینند و خواب را به یاد دارند به سراغ تعبیر خواب خود می روند تا تعبیری درست را از آن برای خود کسب کنند بهترین تعبیر خواب ها را در زمان گذشته حضرت یوسف انجام داده و امروزه مرجع بزرگی از تعبیرات او وجود دارد.

فریبا قاسمیان هنجنی

اگر زن بارداری خواب سیب ببیند اگر قرمز باشد فرزندان دختر و اگر زرد باش فرزندش پسر می شود

لیلا جبلی

سلام من در بیشتر موقع خواب میبینم که سیب زردی در دست دارم و در حال خوردن ان هستم و سبدی از سیب در مقابلم و بر روی زمین قرار دارد، همیشه دنبال تعبیر مناسبی برای خوابم بودم، متشکرم از سایت خوبتان.

فاطمه تقدسی

سیب میوه بهشتی است و مطمئنا تعبیر خیلی خوبی همیشه خواهد داشت.

قدیمی

من به تعبیرهای منوچهر مطیعی و ابن‌سیرین اعتقاد زیادی دارم و همیشه برام به واقعیت تبدیل میشه. ممنون از مقاله مفیدتون

حبیبه دهقان

چه تعبیر جالبی که با دیدن سیب بستگان در خواب خوشنودهستند. ممنون از مویسنده یاین محتوا.

مجتبی حاجی میرزاخانی

مطلب فان و جالبی بود،تعبیر خواب یکی از ویژگی های جالب انسان هست،که نیاز به معرفت بالایی دارد.

مرتضی آقایی

سلام خسته نباشید
ازسایتتون دیدم کردم
خیلی واقعی بود تعبیر خوابتون مرسی
ممنون میشم تعبیرخواب های بیشتری را هم بزارید داخل سایت موفق باشید

وهبدتد

با سلام همه ما از خواص سیب زرد اگاهی داریم و می دانیم که خوردن این میوه بسیار توصیه شده است

امیررضا

سیب زرد میوه ای است که میشود هم کمپوت و هم مربا از سیب زرد پخت و برای سلامتی سیب خیلی مفید است

سمیه یحیوی

ممکن است بیشتر مردم خواب چیدن سیب زرد را در خواب ببیند و به فکر تعبیر آن باشند، از تعبیرات چیدن این محصول شادمانی و خوشی می باشد.

رها

بطور کلی دیدن سیب در خواب خوب است. البته برای تعبیر بهتر خواب خود می توانید به سایت های معتبر مراجعه کنید.

فرشاد

ممنون از اطلاعات خوبتون بسیار مفید بود و من اطلاعات زیادی را در مورد آن کسب کردم.

فاطمه .ج

تعبیر خواب سیب نشان از اراده شخص در شغل و حرفه ی خود می باشد و اگردر خواب ببیند که در حال خوردن سیب است به همان اندازه اراده و پشتکار آن را در صنعت و حرفه خود را مشخص می نماید.

آزاده محمدی

به طور کلی دیدن سیب زرد رنگ در خواب خیلی خوب هست و باعث خوشحالی فرد خواب بیننده در بیداری میشه.

لیلا عالی نژاد

دیدن سیب در خواب تعابیر مختلفی دارد و در این مطلب به خوبی به آن اشاره شده است. تشکر از مطالب مفید و آموزنده ای که در سایت می گذارید.

ملیحه عمران زاده

نوشیدن آب سیب زرد برای جلوگیری از بیماری‌های مربوط به قلب مانند سکته قلبی و پرفشاری خون مفید است.

صبا

تعبیر خواب سیب اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود

فاطمه شفیعی

مطالب مفیدی ارائه دادین ممنونم از سایت خوبتون.

محترم محمدی

سیب یک میوه بهشتی می باشد که افراد زیادی آن را در خواب می بینند و این خواب بسیار خوب و دلنشین است دیدن خواب سیب بسیار خوب است و موجب فرزندآوری است.

یوسف حسنعلی پور هریس

سیب یکی از میوه‌های موجود در سطح بازار می باشد که خوردن آن برای سلامتی قلب بسیار مفید می باشد

سیامک بهرامی

مطالب جالبی در مورد تعبیر خواب در مورد سیب در این مطلب آمده بود که من تا به حال از هیچ یک از آنها خبر نداشتم.

زهره محمدی خسروی

آیا مبنای صادقه بودن یک خواب این است که شما قبل از اذان صبح، خواب ببینید؟

آراد برندینگ

سلام وقت بخیر
لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر فرم مشاوره ی موحود در سایت را تکمیل کنید.

بهزاد

خواب سیب زرد تعبیر های گوناگونی دارد ک در مقاله ی بالا بهش اشاره شده ممنون از شما.

شیرین

اگر در خواب دیدید که از درختی سیبی قرمز می چینید معنی خواب شما این است که خدا به شما یک دختر می دهد

مینا

برخی از خواب ها رویای صادقه هستند من چند بار خواب دیدم همون اتفاق افتاده اما بعضی موقع ها از فکر و خیال یه خواب رو می‌بینید که تعبیر ندارن

زینب رحمتی

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود. روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است. خواب سیب زرد نماد ثروت و مال فراوان است و رنگ آن هر چه زردتر باشد ثروت نیز بیشتر است.طبق گفته های معبران عالی قدر در این زمینه، تعبیر خواب سیب زرد گندیده نشان از خوشی های زود گذر و ناپایدار است و بعضی از آن ها بر این معتقد هستند که شما فرصت معامله را از دست دادید.

غزال خاکی

اگر شما نیز می خواهید با تعبیر خواب چیدن سیب زرد در خواب خود آشنا شوید به شما توصیه می‌کنم این مطلب با دقت بخوانید.

سحر

سلام ديدن سیب در خواب تعبیر های مختلفی دارد بعضی از سیب زرد به معنای ثروت و مال تعبیر کردند و بعضی دیگر دیدن سیب را در خواب به خوشحالی تعبیر کرده اند

مهدی جهان بین

سلام وقت بخیر مطلب جالبی در مورد تعبیر خواب چیدن سیب زرد حضرت یوسف از درخت ارائه دادید.چقدر عالی

سلطانی کریمی

خواب سیب نشان از زیبایی، شادی، کمال یابی، ثروت، باروری اشاره دارد که تعابیر متعددی برای آن مشخص شده واز زبان بزرگان و پیامبران برای ما به ارمغان آمده است.

صحراخسروی

سلام وقتتون بخیر، سیب نه تنها میوه پرخاصیت و خوشمزه ایست، در خواب نیز تعبیرخوب و خوش یمنی دارد.

حسین

در مورد تعبیر خواب سیب های زرد، قرمز، سبز و سیاه تعبیر های متعددی وجود دارد. سیب زرد نشان از ثروت و موفقیت می باشد و در تعابیر دیگری رنج و بیماری به همراه دارد، سیب قرمز نشان از شادی و نشاط و سرزندگی است و اگر دختر مجرد سیب قرمز را در دست خود در خواب بیند نشان از عشق و وابستگی و ازدواج است.

هانیه

سیب زرد باعث بشاش شدن و خشنودی فرد شده و دیدن ان در خواب حس خوبی را به همراه دارد.

شقایق علیجانی

بنده در مورد تعبیر خواب چیدن سیب زرد اطلاعاتی نداشتم. ممنون از سایت آراد برندینگ

ملیکا محمدی

از نظر علم تعبیر خواب، خیلی مفید بود و ممنون از اطلاعاتی که دادید

تاجیک

معمولا تعبیر میوه های زرد در خواب خوب نیست و تعبیر به بیماری میشه

زهرا فیروزی

خواب چیدن سیب از درخت خیلی خوبه چون سیب یک میوه بهشتی هست

شمیم

چقدر عجیب که من نمیدانستم تعبیر خواب سیب نشان از اراده شخص در شغل و حرفه ی خود می باشد و اگردر خواب ببیند که در حال خوردن سیب است به همان اندازه اراده و پشتکار آن را در صنعت و حرفه خود را مشخص می نماید.

سکینه عهدنو

من از تعبیر خواب اطلاعات چندان زیادی ندارم فقط می دانم که سیب نشانه خوبی است

مرضیه کاظمی

خیلی ممنون که این تعبیر خواب رو در اختیار ما قرار دادید و تعبیر این خواب واقعا خوبه

سید محمد

تعبیر های مختلفی از خواب چیدن سیب وجود دارد خیلی ممنون از سایت خوبتون بابت مطالب مفیدی که در آن قرار می دهید بسیار مفید بود برای من خیلی ممنون.

شبنم ارشاپور

با سلام
سیب از نعمت های خداوند یکتاست و دیدن آن در خواب نیکو می باشد و خبر از برکت و خیر و خوبی می دهد. پیامبران و امامان بزرگ ما در مورد تعبیر خواب ها مطلب های فراونی فرموده اند. برای اطلاع بیشتر با خواندن این مطلب می توان نکته های جالبی را مطالعه کرد.

هانیه

سلام و وقت بخیر
اغلب معبران بر این باور می باشند که چیدن سیب زرد از درخت در خواب نیکو و خوب است، البته این موضوع بستگی به قصد و نیت بیننده دارد که هر چه ارزو و نیتی در دل دارد به جهت همان امر انشاالله که پاسخی نیکو و به جا خواهند گرفت.

علی ثابتی

سیب زرد دارای ویتامین های زیادی است که شما می توانید اب ان را نیز مصرف کنید

یاسمین

سلام وقت بخیر خسته نباشید. مطالب شما درباره تعبیر خواب سیب زرد حضرت یوسف و تعبیر خواب چیدن سیب زرد از درخت و چیدن سیب زرد از درخت در خواب خيلي گرانبها است براي كساني كه بخواهند ايده برای راه اندازی کسب و کار ایده بگيرند و این مطلب که همان گونه که همه ما از گذشته تا به امروز می دانیم دیدن خواب سیب نشان از زیبایی، شادی، کمال یابی، ثروت، باروری و? اشاره دارد که تعابیر متعددی برای آن مشخص شده واز زبان بزرگان و پیامبران برای ما به ارمغان آمده است گرانبها است. موفق و پیروز باشید.

علیرضا

سلام وقت شما به خیر و نیکی باشه . از سایت شما دیدن کردم و برایم بسیار مفید بود خصوصا این نکته که همان گونه که در مطالب بالا بیان شد تعبیر خواب سیب زرد به گفته حضرت یوسف نشان از مسرور شدن از سمت خویشان نزدیک است و بسیار خواب نیکویی می باشد. سایت بسیار عالی دارین .

حلما

سلام وقت بخیر . مطالب شما پرارزش بود و اطلاعات زیادی از تعبیر خواب سیب زرد حضرت یوسف و تعبیر خواب چیدن سیب زرد از درخت و چیدن سیب زرد از درخت در خواب دستگیرم شد ممنونم از سایت خوبتون .

امیرمحمد

سلام وقتتون بخير . عنایت کنید که تعابیر بسیاری برای این موضوع وجود دارد به طوری که منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر این خواب را این گونه بیان نموده که دیدن سیب سبز از همه بهتر می باشد و نشان از خیر و برکت فراوان و فرزند صالح می باشد و در ادامه بدین گونه بیان نموده که دیدن سیب سبز بهتر از سیب قرمز و سیب سفید و زرد می باشد و سایت شما عالی است .

مبینا

سلام و درود و احترام خدمت شما . این گفته که همان گونه که در مطالب بالا بیان شد تعبیر خواب سیب زرد به گفته حضرت یوسف نشان از مسرور شدن از سمت خویشان نزدیک است و بسیار خواب نیکویی می باشد و اطلاعات درمورد تعبیر خواب سیب زرد حضرت یوسف و تعبیر خواب چیدن سیب زرد از درخت و چیدن سیب زرد از درخت در خواب کامل بود و اطلاعات خوبی رو با خواندن این اطلاعات کسب کردم. موفق و پیروز باشید.

بیکار

از دید اسلام هر شخصی توانایی تعبیر خواب را ندارد و پیامبران و عالمان می‌توانند این علم را داشته باشند.

هالین

سلام
دیدن خواب سیب زرد بیانگر بارداری و داشتن پسری سالم و صالح می باشد.

مریم یوسفی

سیب در خواب نماد زیبایی، ثروت و کمال است همچنین به مسائل جنسی باروری اشاره دارد.

رز

مطالب جالبی درباره تعبیر خواب و ارتباط آن با سیب وجود دارد اگر علاقمند هستید مطلب بالا را بخوانید

مریم صفری

سیب میوه ای بهشتی و لذیذ است در خواب هم اگر دیده شود تعبیر آن خوب خواهد بود.

غزاله محمدی

من به خواندن تعبیر خواب های مختلف علاقه زیادی دارم

تعبیر خواب چیدن سیب زرد از درخت به گفته حضرت یوسف این می باشد که شما با چیدن سیب زرد در خواب از خویشاوندان و بستگان نزدیک خود بسیار بشاش و خشنود می شوید.

طیبه اسلامی

ممنون از سایت اردا برندینگ که اطلاعات لازم ومفید درباره تعبیر خواب سیب زرد را دراختیار ما قرار داده است

اسدالله مالکی

خواب دیدن چیدن این نوع سیب های زرد، از دیدگاه حضرت یوسف نشانه خوشنود بودن و بشاش بودن شدن است

محمد طاها پردل

سیب دارای ویتامین و مواد معدنی است که برای تقویت حافظه و تقویت سیستم ایمنی بدن بسیار مفید است .

زهرا دوستی

همانطور که تنوع سیب خیلی زیاد است تنوع تعابیر خواب سیب نیز خیلی زیاد گفته شده است

شراره سعیدی

تعبیر خواب سیب به یک صورت نیست مثلاً بعضی‌ها خواب سیب زرد و لک دار را نشانه ضعف و بیماری می‌دانند و خواب سیب سرخ و سالم را نشانه سلامت جسمانی و شادی می داند

جبار

دلنشین است دیدن خواب سیب بسیار خوب است و موجب فرزندآوری است

خدیجه

مطالب جالب و مفیدی بود .ممنون از سایت شما که برای همه موضوعات اطلاعات کافی دارید.

طاهره برومند

سلام سیب زرد با این که فایده زیادی برای بدن دارد حقایق زیادی هم دارد که در اینجا به نمونه ای از آن اشاره شده است

مهسا کریمی

چه خوب و جالب که تعبیر خواب محصولات رو هم تو سایت میزارید عالیه واقعا

نگین محمدنژاد مامالو

من تعبیر خواب هیچ کسی را باور ندارم، فقط انبیاء و معصومین نکات مهم و درست را بیان می کنند.

هما

سایت شما به سوالاتم پاسخ بدهم که واقعا مفید و موثر بود و از شما بسیار سپاسگزارم که در این زمینه فعالیت می کنید

مهدی

تعبیرخواب سیب زردسیب زرددرخواب بسیارخوبه نشان ازفرزندهصالح ونیکوست

عثمان

اغلب معبران بر این باور می باشند که چیدن سیب زرد از درخت در خواب نیکو و خوب است

زهرا

ممنون از نویسنده خوب این مطلب به خاطر جمع آوری اطلاعات خوبی در مورد تعبیر خواب سیب

فریده براتی

سلام
سیب به نوعی قدیمی ترین و پر خاصیت ترین هست و بهترین کادوی که میشه ازش نام برد .
با میخک روش رو پر کنید تا همیشه جاویدان بمونه .

علی حاتمی

سلام و درود
ممنون میشم که ببینم شما خودتون هم سیب را به صورت عمده به فروش می‌رسانید یا خیر ؟

ناصر عبدالهی

سلام روز بخیر
من میوه فروشی دارم میخواستم بدونم شرایط خریده عمده و هفتگی از شما چطوری است ؟

محمد حسین زاده

باسلام
من باغ سیب دارم در فیروزکوه و سیبم از بهترین ها است میخواستم اگر بشود که به شما بفروشم ؟

صادق هاشمی

سلام
واقعا یکی از بهترین سیبها را ارایه میدهید ، شما از خواص سیب سبز هم در سایت توضیحات بدهید .

صمین

چیدن و خوردن سیب سبز در خواب خوب است

مریم خسروی

سلام و خسته نباشید، متشکرم از مطالب خوب و بی نظیری که درسایت درباره تعبیر خواب سیب منتشر کردین

الهام

ممنون از سایت خوبتون خدا قوت بسیار عالی بود

سکینه

سیب زرد تو خواب وچیدن این نوع سیب به تعبیر حضرت یوسف .یعنی اینکه از نزدیکان وخودشان وخانواده ی خود خشنود می شوین.

مینا نگاری

من هم وقتی باردار بودم خواب دیدم از یه درخت سیب زرد می چینم تعبیرش فرزند پسر بود که بچم هم‌پسر شد خیلی جالب بود برام

منصور

تعبیر خواب سیب نشان از اراده شخص در شغل و حرفه ی خود می باشد و اگر در خواب ببیند که در حال خوردن سیب است به همان اندازه اراده و پشتکار آن را در صنعت و حرفه خود را مشخص می نماید.

معصومه قلباربند

دیدن سیب زرددرخواب بشارتی هست که نویددهنده یک خبرخوب هست

سمیرا احدی

با سلام خیلی ممنون از تعبیر خوابتون و همانطور که سیب زرد یک میوه خوش مزه و دلپذیر است وتعبیر خوابش هم خوب است

شقایق قاسمی

بنده در مورد تعبیر خواب سیب اطلاعی نداشتم‌ ممنون از سایت آراد برندینگ بابت مطلب آموزشی و مفید

اسما پورحیاوی

یکی از خواب های بسیاری که اغلب زن های باردار در این دوره در خواب می بینند سیب زرد است که تعبیر های متعددی دارد

اسما پورحیاوی

طبق گفته های معبران عالی قدر در این زمینه، تعبیر خواب سیب زرد گندیده نشان از خوشی های زود گذر و ناپایدار است و بعضی از آن ها بر این معتقد هستند که شما فرصت معامله را از دست دادید

فاطمه

3 نشان دارد
1_بیانگر به دست آوردن سود و منفعتی بسیار است
2_نشان از کسی نعمت های فراوانی می باشد
3_نشان از خبری بسیار خوش دارد و برای شما کار نیکویی به ارمغان خواهد آورد

ز.س

سیب زرد میوه ای خوش مزه و سرشار از ویتامین است و برای پوست افراد هم عالی است که این میوه در خواب معنای خوبی هم دارد.

محمد جواد ضیغمی

من تا حالا خوابی با مضمون تعبیر خواب چیدن سیب زرد ندیدم ولی خیلی ممنون که تعبیرش رو گفتید.

شیرین

خواب سیب خیلی خوبه و تعبیرهای مختلفی داره و همه تعبیرهاش خوبه

جانان

اگه بخواهیم به تعبیر خواب میوه چیدن میوه بپردازیم می توان اینگونه بیان کرد که فرد میتونه برکت و سلامتی بدن خود را به دست آوره.

مهران کمالی

من واقعاً به تعبیر خواب که میگویند میتوان با سیب تعبیر کرد رضایت دارم یعنی راضی هستم.

سحرقلباربند

من از تعبیر خواب سیب زرد که خویشاوندان از دست شماخوشحال میشوندچیزی نمیدونستم همیشه فکر میکردم سیب زرد درخواب نشان دهندهی یک بیماری هست

گلسا

سیب جز میوه های بهشتی است و دیدن آن در خواب نماد خوبی دارد

جواد. م

من خودمم تابحال چندبار خواب سیب دیدم ولی راستش نمی‌دونستم اینجور تعبیری داره

آذرشاهی

تعبیر خواب یک علم است که در گذشته به فردی که از این علم آگاه بوده است حکیم و عالم گفته می شده است.

یلدا احمدی

تعبیر خواب سیب فرزند صالح و رزق و روزی است

نظری

سیب تو خواب دیدن خیلی تعبیر قشنگی داره وهبر از فرزند صالح و خبر وخوش شنیدن است

محمد

سیب یک میوه بهشتی می باشد که افراد زیادی آن را در خواب می بینند و این خواب بسیار خوب و دلنشین است دیدن خواب سیب بسیار خوب است و موجب فرزندآوری است

مرتضی رفعت

سیب زرد در خواب دیدن تعبیر خوشی ندارد ابن شیرین تعبیر به مریضی و رنگ پریشی میکند

رضا

سیب زرد برای نشاط و شادی افراد بسیار استفاده می شود

پریان محمدی

سلام وقت بخیر تعبیر خواب سیب من برای بهشت رفتن و رزق و روزی حلال شنیدم

فاطمه خوشنام

تعبیرخواب سیب زرد ازنظرحضرت دانیال (ع) نشان ازاراده شخص درحرفه وصنعت اودانست هرچه درخواب بیشترسیب زرد بخورد اراده اش درشغلش بیشتراست

رقیه صادقی

سلام ووقتبخیر
استفاده از سیب در درمان و پیشگیری بسیاری از بیماری‌های مربوط به قلب مانند سکته قلبی و پرفشاری خون مفید است.

زهرا

سلام وقت بخیر.
سیب زرد سبب تنظیم و کنترل متابولیسم و پیشگیری از پرکاری تیروئید می شود در نتیجه به کنترل و تنظیم ترشح هورمون تیروئید کمک می کند

مهری نوروزیان

خوردن سرکه سیب با عسل در ناشتا باعث رفع بیماری چربی کبد می شود.

نسیم

اگر سیب زرد چیده شده ترش باشد نشان از سختی های بسیار و ناراحتی و اندوه می باشد.

نسرین

سلام .خسته نباشید ممنون از متن کامل و خوبتون راجبه تعبیر خواب سیب زرد
بسیار مفید بود.

ریحانه عزیزی

سلام خسته نباشید
ازسایتتون دیدم کردم و اطلاعات خوبی به من دادید

فریاد ارشا پور

دیدن سیب زرد در هنگام خواب بد نیست و باعث می شود که ما نسبت به خویشاوندان و بستگان خوشنود می شوید

مهرشاد

سیب سبز نشان از خیر و برکتی فراوان می باشد، سیب سفید بیانگر این است

فاطمه گمشادزهی

سلام وقت بخیر خواب سیب زرد تعبیر های گوناگونی دارد ک در مقاله ی بالا بهش اشاره شده ممنون از شما مجموعه اراد برندینگ

سروین

در کتاب‌ های مختلف تعابیر متفاوتی در مورد تعبیر خواب سیب بیان شده است تا جایی که اطلاع دارم و بیشتر مواقع در خواب سیب را میبینم تجربه به من نشان داده است به معنی سلامتی است.

یاسمن میرزاوند

تعبیر سیب در خواب برای دختر مجرد چیه

ابریزه محمدی

سلام برای سیب سبز این گونه فرمودند که نشان از وجود فرزندی صالح می باشد و سیب قرمز سود و منفعت بسیاری در پی خواهد داشت و برای مادران باردارنشان از فرزند دختراست

زهرا احمدی

باسلام، دیدن سیب درخواب نشانه خوبی است و تعبیر رسیدن خبرخوب از خویشاوندان و بستگان برای شخص بیننده خواب دارد. با تشکر.

محمد

سیب یک میوه بهشتی می باشد که افراد زیادی آن را در خواب می بینند و این خواب بسیار خوب و دلنشین است دیدن خواب سیب موجب فرزندآوری است.

هانیه

محمد ابن سیرین تعبیر خواب چیدن سیب زرد در خواب را از درخت این گونه بیان نموده که اگر سیب زرد چیده شده ترش باشد

مهتاب

سیب یک میوه بهشتی می باشد که افراد زیادی آن را در خواب می بینند و این خواب بسیار خوب و دلنشین است دیدن خواب سیب بسیار خوب است و موجب فرزندآوری است.

دریا معتمد

سیب در خواب زن باردار نشانه جنسیت فرزند است که سیب زرد پسر و سیب قرمز دختر

امیر محمد

سلام خیلی ممنونم از مطالب مفید و آموزنده ای که در اختیار ما گذاشتید واقعا مفید و تاثیر گذار بود

آمنه علیخانی

سیب یک میوه باغی حیرت انگیزه و در سه رنگ و سه طعم مختلف یافت میشه.

اسرین احدی

سلام سیب ازمیوه های بهشتی است ودیدن آن درخواب باعث خیر و برکت میشود

فاطمه

یکی از خواب های بسیاری که اغلب زن های باردار در این دوره در خواب می بینند سیب زرد است که تعبیر های متعددی دارد

زهرا رحیمی

سیب زرد در دوران بارداری بسیار مناسب بوده و فرزند زیبا رو و خوش یمنی می شود

منصور

ممکن است بیشتر مردم خواب چیدن سیب زرد را در خواب ببیند و به فکر تعبیر آن باشند، از تعبیرات چیدن این محصول شادمانی و خوشی می باشد.

تهمینه

معبران بسیاری در این باره نظرهایی بیان نموده اند که اکثر آن ها بر این اصل معتقدند که دیدن سیب در خواب نشانه مال و خواسته می باشد

عباسی

سیب قرمز برای پوست و سلامت آن بسیار موثر است. سیب ها احتمالا یکی از میوه هایی هستند که می توانند پوستی زیباتر را به شما ارائه دهند.

ابوالفضل

تعبیر خولی داشت واقعا لذت بردم چون برام جالب بود.

ریحانه عزیزی

من به تعبیرهای منوچهر مطیعی اصلا اعتقادندارم

سجاد خیالی

یکی از تاثیرات فیبر محلول، کمک به کاهش کلسترول خون است. از دیگر خواص سیب، می توان به وجود پلیفنول اشاره کرد. پلیفنول اثر آنتی اکسیدان دارد. توجه داشته باشید که بیشتر این پلیفنول در پوست میوه جمع شده است. یکی از پلیفنول ها، فلاونوئید است که می‌تواند فشار خون را کاهش دهد.

اکبری

سیب زرد یک میوه پرخاصیت می باشد و متقاضیان بسیار زیادی دارد در سراسر جهان دارد. این میوه به فراوانی در کشور ایران تولید می شود و صادرات آن به دیگر کشور ها انجام می شود.

فیروزی

سلام وقت بخیر ممنون تعبیر خواب های خیلی خوبی در سایتتون گذاشته بودید موفق باشید

کیارش شه بخش

سلام وقت بخیر دیدن سیب درختی در خواب تعبیر های متفاوتی دارد ممنون از اطلاعات مفیدتون

شیوا ش

با سلام و خسته نباشید، متشکرم از مطالب خوب و بی نظیری که در سایت خود منتشر کرده اید و از بررسی کاملی که در مورد سیب و خواب سیب برای مطالعه گر ها قرار داده اید واقعا ممنونم.

ملیحه صیفی

سلام دیدن سیب در خواب انواع و اقسام تعبیر ها را دارد که در این مقاله می توانیم با آن آشنا شویم

فاطمه

سیب قرمز در خواب نشانه رزق و روزی و برکت است و سیب زرد نشانه بیماری و سیب سبز نشانه پیشرفت است

فرشته فانی موشکی

تعبیر خواب چیدن سیب زرد از درخت به معنی مال و ثروت فراوان و فرزند صالح می باشد که خیر و برکت را به دنبال دارد .

اکرم

تعبیر چیدن سیب زرد در خواب هر فرد متفاوت با دیگری است چون شرایط مختلفی در تعبیر خواب دخیل است

مبینا

بهترین حالت برای کسی که‌خوابی‌دیده‌است‌‌که تعبیر آن خواب‌‌خوب‌نیست به‌کسی که‌نیت خوبی‌ندارد‌یا‌آدم ‌بد‌بینی‌است‌تعریف نکند

مینا

خواب سیب براساس سخن بزرگان مال وداراییست، ونشان ثروت است

با سلام و خسته نباشید، متشکرم از مطالب خوب و بی نظیری که در سایت خود منتشر کرده اید و از بررسی کاملی که در مورد سیب و خواب سیب برای مطالعه گر ها قرار داده اید واقعا ممنونم.

مهری نوروزیان

سیب ها باعث مقاومت بدن می شود و اگر کرونا گرفتیم سه وعده آب سیب مصرف کنید

قدیمی

تعبید دیدن سیب تو خواب برای من پر از خیر و برکته و همیشه خبرای خوبی میشنوم و یا از جایی که فکرش رو نمی‌کنم پول دستم میاد، به خصوص اگه سیب شیرین و سالم باشه.

معصومه مهدوی

سلام وقت بخیر ممنون از تعبیر خواب که توضیح دادیدخیلی آموزنده وجذاب بودخسته نباشید سپاسگزارم

خداوردی

سیب زرد از سیب های مرغوب وباکیفیت کشور است که در بازار های جهانی شهرت فراوانی دارد

ملیحه

سیب از میوه های بهشتی است که با خوردن روزانه یک عدد سیب می توان از بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری کرد.

قائینی

سیب زرد یکی از میوه های درجه یک است که خواص زیادی برای بدن دارد طبع این سیب گرم است و برای درمان یبوست و افزایش میزان قند خون مفید است

چاپاری

سیب ها ارزش غذایی یکسانی دارند و از سیب زرد طلایی میشود مربا سیب زرد درست کرد که طعم بی نظیری دارد

ملیحه خداوردی

چای سیب عطر خوشی دارد. این چای را می توانید با استفاده از میوه سیب خشک شده تهیه نمایید.

شکری

می توان یک سیب درختی را رنده کرد و اجازه داد تا رنگ آن تغییر کرده و قهوه ای شود اگر به اطفالی که اسهال شده اند در طول روز چند بار از این سیب خورانده شود اسهال آن ها فوری قطع می شود.

الهام عزیزی

محمد ابن سیرین تعبیر خواب چیدن سیب زرد در خواب را از درخت این گونه بیان نموده که اگر سیب زرد چیده شده ترش باشد نشان از سختی های بسیار و ناراحتی و اندوه می باشد.

ناهید فدایی وطن دوست

سلام وقت بخیر . سیب یک میوه بهشتی است و تعابیر زیادی دارد.

محبوبه نوایی

دیدن سیب در خواب تعابیر مختلفی دارد که سیب سبز معمولاً بهترین تعبیر را دارد

رنجبر

مقدار مناسب ویتامین C موجود در سیب باعث بهبود سیستم ایمنی بدن و همچنین مبارزه با میکروب ها و باکتری ها می شه

ماریا

شکر و سپاس از مقاله مهم شما درباره ی تعبیر خواب سیب میباشد که خیلی چیزارو یاد گرفتم.

حسن نظری

اگه روزانه یک عدد سیب در بین برنامه غذایی شما باشه میتونه خیلی به سلامتی کمک کنه

کوثرکریمی

تعبیر خواب سیب نشانه برکت و شادی می باشد

طاهره علیدوست

خوردن سیب زرد در خواب به گفته ابراهیم کرمانی خبر از وصال غایبی داره که دور هست

محمدی

سلام وقت بخیر تعبیر خواب سیب افزایش رزق و روزی است

الینا

خوردن سیب در خواب نشان دهنده فرزند صالح است.

مرضیه ا

کلاً تعبیر سیب و چیدن سیب و خوردن سیب در خواب خوبه اصلا نگران نباشید و به خدا پناه ببرید

رضایی

خیلی مفید بود چون چند وقت خواب سیب می دیدم و به دنبال تعبیر خوابم بودم.

فریبا جلیلوند

تعبیر دیدن سیب زرد نشانه خیر وبرکت وشادابی وسامتی است هر کس در خواب سیب زرد ببیند باید منتظر بهترینها باشد

حدیث رحیمی

یک سیب هنگام برداشت می تواند تا 150 گرم وزن داشته باشد. رنگ های مختلفی از سیب وجود دارد: زرد، سبز یا قرمز. گوشت آن می تواند ترد یا آردی و طعم آن شیرین یا ترش باشد.

شهلا کریمی

سلام وقت بخیر ‌. سیب و یا آب سیب از حالت تهوع و اسهال جلوگیری میکنه و باعث آرام شدن معده میشه

مهدی شمعی

داشتن موهای بلند و درخشان آرزوی هر شخصی است و خوردن این میوه این آرزو را تحقق می بخشد.به این علت است که سیب حاوی یک ترکیب به نام پروسیانیدین b-2 است که باعث رشد مو و ضخیم شده موهای شما می شود.همچنین از نازک شدن مو و ریزش با الگوی مرد جلوگیری می کند.

تمنا رستمی

با توجه به هر چیزی که در خواب میبینیم تعبیراتی وجود دارد برای سیب هم همینطور بوده و تعبیرات گوناگونی وجود دارد

دنیا فتحی

مطلب جالبی بود تا حدود زیادی همه حالت های احتمالی که ممکنه فرد در خواب ببینه رو عنوان کرده بود و تعبیر روشنی در مورد خواب سیب ارائه شده بود

جابری

تعبیر خواب خیلی پیچیده هست اما مطالب عنوان شده تا حدودی تعبیر خواب سیب رو روشن کرده

طاهره علیدوست

چیدن سیب زرد از درخت در خواب نیکو و خوب است و خوردن آن هم عالی است

علی

ممنونم بابت مطالب خوبتون . باید توجه داشت که ‌ آنلی ‌ و ‌ بیتون ‌ درباره ‌ ی ‌ تعبیر ‌ خوردن ‌ سیب ‌ زرد ‌ در ‌ خواب ‌ این ‌ گونه ‌ بیان ‌ نموده ‌ است ‌ ، ‌ که ‌ خوردن ‌ سیب ‌ زرد ‌ نشان ‌ از ‌ هشدار ‌ برای و امیدوارم همیشه موفق باشید .

آوا

دیدن سیب در خواب نشانه شادی و برکت روز افزون می باشد

زهرا سحاب طلوع

سیب زرد در خواب دیدن طبق نظر حضرت یوسف باعث بشاش شدن و پول و ثروت است . تعبیرخواب سیب زرد و سبز را معبران به طریق مختلفی تعبیر میکنند.

سهیلا

سلام سیب زرد سرشار از ویتامین های A وB ودارای انتی اکسیدان هایی است که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک شایانی مینماید

مسعود

خوردن روزی یک عدد سیب باعث سلامت بدن می‌شود و سیب سرشار از ویتامین و پروتئین هست

بی بی فاطمه حسینی

چ جالب ، من از خیلی از تعبیر های خواب بی خبر هستم و چندان برای خواب هایی ک میبینم دنبال تعبیر نمیگردم

لاله ژ

سیب در خواب هم تعبیر خوبی دارد و افرادی که خواب سیب میبینند خیلی خوش شانس هستن

مژگان

سلام خیلی ممنون بابت قرار دادن تعبیر خواب های مهم خسته نباشید

سارا

سیب زرد یکی از پرطرفدارترین انواع میوههاست و سیب بسیار پر خاصیت هست

نورا

سیب چه تعبیر های جالب و زیبایی دارد و گفته می شود که چیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب زرد و قرمز می باشد.

محمدی

سلام سیب زرد در خواب نشانه ی به دست آوردن مال ورزق و روزی حلال است

زهرا حمیدی

سیب یک میوه بهشتی و بسیار خوشمزه است که مصرف آن فواید بسیار زیادی دارد

مونا

چندان به تعبیر خواب اعتقادی ندارم با توجه به اینکه اکثرن سند موثقی ندارن

ابراهیم اسدی