خدمات و سرویس های آراد برندینگ

جدول خدمات: پ = ضریب پروموشن

پ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹
۰
۱ ۱
۲ ۳
۳ ۴
۴ ۵
۵ ۶ ۵
۶ ۶ ۱۰ ۱
۷ ۷ ۱۵ ۱ ۱ ۱
۸ ۸ ۲۰ ۲ ۲ ۲
۹ ۹ ۲۵ ۲ ۳ ۳
۱۰ ۱۰ ۳۰ ۳ ۴ ۴ ۱۰
۱۱ ۱۱ ۴۰ ۳ ۵ ۵ ۲۰ ۱۰
۱۲ ۱۴ ۵۰ ۵ ۶ ۶ ۳۰ ۲۰

 

تعریف خدمات 

 1. پست مهمان تجارتخانه - هفتگی
 2. سایت طراحی شده با گرافیک - یکباره
 3. میتینگ مذاکره تجاری - دائمی
 4. پک زیرساخت داخلی - یکباره
 5. میتینگ استراتژی تجاری - دائمی
 6. پرزنت نمایندگان خارجی ۱ زبانه - ماهانه
 7. پک زیرساخت صادراتی - یکباره
 8. رپورتاژ فارسی - هفتگی
 9. رپورتاژ خارجی - هفتگی
 10. تولید محتوا در سایت تاجر - هفتگی
 11. داشتن منتور صادراتی - دائمی
 12. کارگروه حضوری با نمایندگان خارجی - دائمی
 13. استفاده از ظرفیت لجستیک - دائمی
 14. بانک اطلاعاتی تاجران آرادی ایرانی - دائمی
 15. پرزنت نمایندگان خارجی ۲ زبانه - ماهانه
 16. پرزنت نمایندگان خارجی ۳ زبانه - ماهانه
 17. بانک اطلاعاتی نمایندگان ۱ منطقه - دائمی
 18. بانک اطلاعاتی نمایندگان ۲ منطقه - دائمی
 19. استفاده از ظرفیت تامین کالا - دائمی
 • مواردی که ❌ و است به معنای غیرفعال و فعال بودن و بقیه به معنای تعداد است.
 • راهنمایی بیشتر ⬅️ فرم تماس با ما 

 

خدمات و سرویس های رایگان

 1. دسترسی اطلاعات تجارت داخلی و صادراتی
 2. دسترسی ارتباطات تجاری ایرانی و خارجی
 3. جذب مشتری با مشارکت در نظرات
 4. پخش زنده
 5. میتینگ های تجاری
 6. مدرسه تجارت آراد برندینگ
 7. پادکست شخصیت تجاری
 8. پادکست مذاکره تجاری
 9. مکتب تجارت و راستی
 10. حضور در همایش ها

 

ضریب پروموشن در قرارداد تاجران

ضریب پروموشن مبلغ قرارداد (میلیون تومان)
۰ ۰
۱ ۱۸
۲ ۳۰
۳ ۴۰
۴ ۶۰
۵ ۱۰۰
۶ ۱۵۰
۷ ۲۰۰
۸ ۳۰۰
۹ ۴۰۰
۱۰ ۶۰۰
۱۱ ۸۰۰
۱۲  ۱۰۰۰

 

ضریب پروموشن ۱ - ۱۸ میلیون تومان

خدمات وضعیت
تولید محتوا در تجارتخانه آراد برندینگ ۱ محتوا در هفته

 

ضریب پروموشن ۲ - ۳۰ میلیون تومان

خدمات وضعیت
تولید محتوا در تجارتخانه ۳ محتوا در هفته
سایت طراحی شده با گرافیک تحویل ۲ تا ۳ هفته

 

ضریب پروموشن ۳ - ۴۰ میلیون تومان

خدمات وضعیت
تولید محتوا در تجارتخانه ۴ محتوا در هفته
سایت طراحی شده با گرافیک تحویل ۲ تا ۳ هفته
میتینگ مذاکره تجاری سه شنبه ساعت ۱۹

 

ضریب پروموشن ۴ - ۶۰ میلیون تومان

خدمات وضعیت
تولید محتوا در تجارتخانه ۵ محتوا در هفته
سایت طراحی شده با گرافیک تحویل ۲ تا ۳ هفته
میتینگ مذاکره تجاری سه شنبه ساعت ۱۹
پک زیرساخت داخلی تحویل ۳ تا ۴ هفته

 

ضریب پروموشن ۵ - ۱۰۰ میلیون تومان

خدمات وضعیت
تولید محتوا در تجارتخانه ۶ محتوا در هفته
سایت طراحی شده با گرافیک تحویل ۲ تا ۳ هفته
میتینگ مذاکره تجاری سه شنبه ساعت ۱۹
پک زیرساخت داخلی تحویل ۳ تا ۴ هفته
میتینگ استراتژی تجاری یکشنبه ساعت ۱۹
پرزنت نمایندگان ۱ زبانه ماهانه ۱ بار با ۵ خارجی

 

ضریب پروموشن ۶ - ۱۵۰ میلیون تومان

خدمات وضعیت
تولید محتوا در تجارتخانه ۶ محتوا در هفته
سایت طراحی شده با گرافیک تحویل ۲ تا ۳ هفته
میتینگ مذاکره تجاری سه شنبه ساعت ۱۹
پک زیرساخت داخلی تحویل ۳ تا ۴ هفته
میتینگ استراتژی تجاری یکشنبه ساعت ۱۹
پرزنت نمایندگان ۱ زبانه ماهانه ۱ بار با ۱۰ خارجی
پک زیرساخت صادراتی تحویل ۴ تا ۵ هفته
تولید رپورتاژ زبان فارسی ۱ خبر در هفته

 

ضریب پروموشن ۷ - ۲۰۰ میلیون تومان

خدمات وضعیت
تولید محتوا در تجارتخانه ۷ محتوا در هفته
سایت طراحی شده با گرافیک تحویل ۲ تا ۳ هفته
میتینگ مذاکره تجاری سه شنبه ساعت ۱۹
پک زیرساخت داخلی تحویل ۳ تا ۴ هفته
میتینگ استراتژی تجاری یکشنبه ساعت ۱۹
پرزنت نمایندگان ۱ زبانه ماهانه ۱ بار با ۱۵ خارجی
پک زیرساخت صادراتی تحویل ۴ تا ۵ هفته
تولید رپورتاژ زبان فارسی ۱ خبر در هفته
تولید رپورتاژ زبان خارجی ۱ خبر در هفته
تولید محتوا در سایت تاجر ۱ محتوا در هفته

 

ضریب پروموشن ۸ - ۳۰۰ میلیون تومان

خدمات وضعیت
تولید محتوا در تجارتخانه ۸ محتوا در هفته
سایت طراحی شده با گرافیک تحویل ۲ تا ۳ هفته
میتینگ مذاکره تجاری سه شنبه ساعت ۱۹
پک زیرساخت داخلی تحویل ۳ تا ۴ هفته
میتینگ استراتژی تجاری یکشنبه ساعت ۱۹
پرزنت نمایندگان ۱ زبانه ماهانه ۱ بار با ۲۰ خارجی
پک زیرساخت صادراتی تحویل ۴ تا ۵ هفته
تولید رپورتاژ زبان فارسی ۲ خبر در هفته
تولید رپورتاژ زبان خارجی ۲ خبر در هفته
تولید محتوا در سایت تاجر ۲ محتوا در هفته
داشتن منتور صادراتی تسهیل صادرات

 

ضریب پروموشن ۹ - ۴۰۰ میلیون تومان

خدمات وضعیت
تولید محتوا در تجارتخانه ۹ محتوا در هفته
سایت طراحی شده با گرافیک تحویل ۲ تا ۳ هفته
میتینگ مذاکره تجاری سه شنبه ساعت ۱۹
پک زیرساخت داخلی تحویل ۳ تا ۴ هفته
میتینگ استراتژی تجاری یکشنبه ساعت ۱۹
پرزنت نمایندگان ۱ زبانه ماهانه ۱ بار با ۲۵ خارجی
پک زیرساخت صادراتی تحویل ۴ تا ۵ هفته
تولید رپورتاژ زبان فارسی ۲ خبر در هفته
تولید رپورتاژ زبان خارجی ۳ خبر در هفته
تولید محتوا در سایت تاجر ۳ محتوا در هفته
داشتن منتور صادراتی تسهیل صادرات
کارگروه با نماینده خارجی حضوری در ایران

 

ضریب پروموشن ۱۰ - ۶۰۰ میلیون تومان

خدمات وضعیت
تولید محتوا در تجارتخانه ۱۰ محتوا در هفته
سایت طراحی شده با گرافیک تحویل ۲ تا ۳ هفته
میتینگ مذاکره تجاری سه شنبه ساعت ۱۹
پک زیرساخت داخلی تحویل ۳ تا ۴ هفته
میتینگ استراتژی تجاری یکشنبه ساعت ۱۹
پک زیرساخت صادراتی تحویل ۴ تا ۵ هفته
تولید رپورتاژ زبان فارسی ۳ خبر در هفته
تولید رپورتاژ زبان خارجی ۴ خبر در هفته
تولید محتوا در سایت تاجر ۴ محتوا در هفته
داشتن منتور صادراتی تسهیل صادرات
کارگروه با نماینده خارجی حضوری در ایران
استفاده از ظرفیت لجستیک ارسال به تمام نقاط
بانک اطلاعاتی تاجران آرادی فعال در ایران
پرزنت نمایندگان ۲ زبان در ماه ۳ بار با ۵۰ خارجی

 

ضریب پروموشن ۱۱ - ۸۰۰ میلیون تومان

خدمات وضعیت
تولید محتوا در تجارتخانه ۱۱ محتوا در هفته
سایت طراحی شده با گرافیک تحویل ۲ تا ۳ هفته
میتینگ مذاکره تجاری سه شنبه ساعت ۱۹
پک زیرساخت داخلی تحویل ۳ تا ۴ هفته
میتینگ استراتژی تجاری یکشنبه ساعت ۱۹
پک زیرساخت صادراتی تحویل ۴ تا ۵ هفته
تولید رپورتاژ زبان فارسی ۳ خبر در هفته
تولید رپورتاژ زبان خارجی ۵ خبر در هفته
تولید محتوا در سایت تاجر ۵ محتوا در هفته
داشتن منتور صادراتی تسهیل صادرات
کارگروه با نماینده خارجی حضوری در ایران
استفاده از ظرفیت لجستیک ارسال به تمام نقاط
بانک اطلاعاتی تاجران آرادی فعال در ایران
بانک اطلاعات نمایندگان ۱ منطقه خارجی
پرزنت نمایندگان ۳زبان در ماه ۶ بار با ۱۱۰ خارجی

 

ضریب پروموشن ۱۲ - ۱ میلیارد تومان

خدمات وضعیت
تولید محتوا در تجارتخانه ۱۴ محتوا در هفته
سایت طراحی شده با گرافیک تحویل ۲ تا ۳ هفته
میتینگ مذاکره تجاری سه شنبه ساعت ۱۹
پک زیرساخت داخلی تحویل ۳ تا ۴ هفته
میتینگ استراتژی تجاری یکشنبه ساعت ۱۹
پک زیرساخت صادراتی تحویل ۴ تا ۵ هفته
تولید رپورتاژ زبان فارسی ۵ خبر در هفته
تولید رپورتاژ زبان خارجی ۶ خبر در هفته
تولید محتوا در سایت تاجر ۶ محتوا در هفته
داشتن منتور صادراتی تسهیل صادرات
کارگروه با نماینده خارجی حضوری در ایران
استفاده از ظرفیت لجستیک ارسال به تمام نقاط
بانک اطلاعاتی تاجران آرادی فعال در ایران
بانک اطلاعات نمایندگان ۳ منطقه خارجی
پرزنت نمایندگان ۳زبان در ماه ۶ بار با ۱۷۰ خارجی
ظرفیت کامل تامین کالا در محصول تاجر

 

تقسیم سود معاملات صادراتی

درصد تقسیم سود بین آراد، تاجر آرادی و نماینده خارجی در چهار حالت طبقه بندی می شود:

 1. نماینده کل معامله تجاری را انجام دهد.
 2. نماینده، مشتری خارجی را به ایران بیاورد و کارهای مذاکره را تاجر انجام دهد.
 3. نماینده بخشی از مذاکره را انجام دهد و ادامه را به تاجر بسپارد.
 4. نماینده مشتریان بالقوه را برای تاجر پیدا کند و بانک اطلاعاتی بفرستد تا تاجر مذاکره کند.
حالت آراد تاجر آرادی نماینده خارجی
۱ ۱۰ ۲۰ ۷۰
۲ ۱۰ ۴۰ ۵۰
۳ ۱۰ ۶۰ ۳۰
۴ ۱۰ ۸۰ ۱۰
توجه: آراد از تجارت های داخلی تاجران، هیچ سودی دریافت نمی نماید.
 

واحد ارائه خدمات و سرویس ها 

از دو طریق با همکاران ما در واحد ارائه خدمات و سرویس ها می توانید در ارتباط باشید.

 1. از طریق اکانت آرادیوزر تیکت بگذارید.
 2. از طریق فرم تماس با ما 
آراد برندینگ

راهنمای خدمات آراد برندینگ و ضریب پروموشن ها