استخدام پاره وقت در سراسر کشور

طرح ۱: ویژه افراد مسلط به زبان خارجی

ما به صورت کاملا رایگان به شما می آموزیم چگونه بتوانید در شبکه های اجتماعی مختلف با خارجی ها ارتباط بگیرید و آنها را با آراد برندینگ آشنا نمایید تا به عنوان نماینده خارجی ما در تجارت فعالیت نمایند و به ازای هر خارجی که معرفی می کنید از ما حقوق خواهید گرفت.
تعداد معرفی حقوق به ازای هر نفر
۱ تا ۱۰ نفر ۴۰ هزار تومان
۱۱ نفر و بیشتر ۸۰ هزار تومان
  • برای نمایندگان آفریقایی نصف عدد مشخص شده در جدول محاسبه می شود.

لینک شروع همکاری طرح ۱ و کسب اطلاعات

 

طرح ۲: ویژه همه با هر سن و در هر شهری

ما به صورت کاملا رایگان به شما می آموزیم چگونه بتوانید مردم را با تجارت و آراد برندینگ آشنا نمایید و به ازای هر آشنایی و معرفی، جدای از آنکه آن شخص بخواهد با آراد برندینگ همکاری داشته باشد و یا نداشته باشد حقوق دریافت کنید.

تعداد معرفی حقوق به ازای هر نفر درصد تجاری
۱ تا ۱۰ نفر ۲۰ هزار تومان ۱ درصد
۱۱ تا ۴۰ نفر ۴۰ هزار تومان ۲ درصد
۴۱ تا ۱۰۰ نفر ۶۰ هزار تومان ۳ درصد
۱۰۱ نفر و بیشتر ۱۰۰ هزار تومان ۴ درصد
  • در صورتی که همکاری صورت نپذیرد تنها حقوق ستون وسط را خواهید گرفت و اگر همکاری صورت پذیرد علاوه بر حقوق مشخص شده، درصدی هم از قرارداد تجاری بسته شده به شما داده خواهد شد که با نام درصد تجاری مشخص گردیده است.

لینک شروع همکاری طرح ۲ و کسب اطلاعات

 

طرح ۳: ویژه تاجران آرادی معتمد

اگر کسی با شما ارتباط گرفت و از مزایای تجارت با آراد گفتید می توانید فرم مشاوره و راهنمایی مردم به تجارت را تکمیل نمایید.

در صورتی که آن فرد با آراد قرارداد همکاری منعقد نماید ۴ درصد از مبلغ به شما داده خواهد شد و اگر چند تاجر آرادی یک شخص را راهنمایی نمایند ۴ درصد بین آنها تقسیم خواهد شد.

تاجر آرادی معتمد چهار ویژگی اصلی دارد:

  1. مشارکتش در سایت هر روزه است.
  2. در نظرات و میتینگ ها مشخص است که علاقه قلبی خاصی به آراد دارد.
  3. آراد و رسالتش را شناخته و می تواند راهنمای درستی برای دیگران باشد.
  4. همانگونه که منافع مادی خودش برایش مهم است منافع مادی آراد نیز برایش مهم است.

ثبت نام تاجران آرادی معتمد

 

طرح ۴: ورود رایگان مردم به تجارت

آراد برندینگ خدماتش را به تاجران بر مبنای ضریب پروموشن ارائه می نماید و مردم، می توانند رایگان هم در تجارت وارد شوند که در این حالت ضریب پروموشن ۰ خواهند داشت و از خدمات ابتدایی برای تجارت برخودار خواهند شد.

در صورتی که فردی را رایگان در تجارت وارد نمایید مشروط بر آنکه یک ماه در مشارکت نظرات سایت بماند مبلغ ۲۰۰ هزار تومان دریافت می نمایید.

اطلاعات افرادی که با آنها صحبت کردید را در فرم ورود رایگان مردم به تجارت وارد نمایید تا همکاران ما راهنمایی شان کنند.

 

ارسال به دوستان و آشنایان

آراد برندینگ با ۱۸ سال فعالیت تجاری، مجموعه ای معتبر در تجارتِ تاجران ایرانی و خارجی می باشد.

از طریق شبکه های اجتماعی زیر می توانید لینک این آگهی را برای دوستان و آشنایان خود ارسال نمایید تا آنها را صاحب شغلی مطمئن کنید.

آراد برندینگ