خرید و قیمت روز لوله های پلی اتیلن تاشو

لوله های پلی اتیلن ابرسانی ابیاری بارانی از پرکاربرد ترین لوله های پلی اتیلن ابرسانی تاشو با دوام بالا و با بهترین کیفیت هستند همانطور که میدانید بسیاری ازکشورهای دنیا درگیرخشکسالی وکمبود شدید اب شرب وکشاورزی هستند وبه علت این کمبود، چاره ای جزپیداکردن راه های جلوگیری از هدر رفت آب و پیشگیری از اتلاف آن نداریم.

دربسیاری ازکشورهای جهان ازجمله ایران آبیاری بارانی وسیستم مکانیزه وهوشمند آبیاری زمین های کشاورزی با استفاده ازتجهیزات مدرن ابیاری بیشترین کمک رابه مصرف بهینه آب می کند.

با توجه به پیشرفت فناوری در صنعت کشاورزی سیستم ابیاری مدرن میتواند کمک زیادی دربهره وری بالای کشت و کار داشته باشد.

لوله های پلی اتیلن که دارای شکل پذیری ومقاومت بالایی هستند و به راحتی جایگزین لوله های اهنی و چدنی شده اند، این نوع لوله ها دارای مقاومت بالا و دوام بیشتری هستندسطح داخلی انها صاف است و رسوب نمی گیرد و برای انتقال اب بسیار مناسب و به صرفه هستند.

لوله های پلی اتیلن ابرسانی بیشترین مصرف رادر صنعت کشاورزی دارد.

این لوله ها در دراز مدت دچار رسوب و خردگی و پوسیدگی نمی شوند به همین دلیل جایگزین مناسبی برای لوله های بتونی و فلزی است.

ازاین لوله ها در بخش ابیاری استفاده میشود که استحکام بالا و قیمت مناسبی دارند و از لوله های فلزی و چدنی سبک تر هستند به همین دلیل مورد استفاده همه مصرف کننده گان قرار می گیرد.

وظیفه این لوله ها رساندن اب در کل زمین است لوله ها در قطر های مختلف در زمین کار گذاشته می شود.

لوله اصلی که معمولایکی است اب را ازچاه به زمین میرساند قطراین لوله بسته به قدرت موتوراب شما تا شش اینچ میرسد.

این لوله درعمق پنجاه تا هفتاد سانتی زمین کارگذاشته می شود. در اینجا به چند روش ابیاری میپردازیم.

لوله های ابیاری بارانی: لوله های ابیاری بارانی از جنس پلی اتیلن هستند که استحکام بالا و قیمت مناسبی دارند و از لوله های فلزی و چدنی سبک تر هستند به همین دلیل مورد استفاده همه مصرف کننده گان قرار می گیرند لوله های پلی اتیلن حدود سه درصد دوده دارند که دربرابر نورخورشید مقاوم هستند.

دوده موجود دراین لوله ها ضد اشعه ماورا بنفش خورشیدهستند و از تخریب لوله تا حدزیادی جلوگیری میکند مکان نصب لوله ها هم اهمیت زیادی دارد ودرمحیط های سنگی وشنی باید ازلوله های پلی اتیلن باضخامت بیشتر استفاده کرد.

وظیفه این لوله ها رساندن اب در کل زمین است لوله ها در قطر های مختلف در زمین کار گذاشته می شود.

لوله اصلی که معمولایکی است اب را از چاه به زمین میرساند قطر این لوله بسته به قدرت موتوراب شما بستگی دارد .

پس از لوله کشی از منبع به زمین و داخل زمین کشاورزی یک سری اتصالات دیگر از جمله بست کمر بندی شیر خودکار،رایزرو ابپاش برای ابیاری بارانی نیاز داریم.

بست کمربندی درتمام طول لوله های کشیده شده درسطح زمین با فاصله های معین نصب میشوندتا شیرهای خودکارورایزروابپاش برروی ا ن سوارشود انواع ابیاری با لوله های پلی اتیلن ابیاری صنعتی درزمین های کشاورزی با لوله های مختلف پلی اتیلن به روش های مختلفی انجام می شود.یکی ازاین روش ها ابیاری بارانی است.

آبیاری بارانی یکی از موثرترین روش های آبیاری است که آب رابه صورت بارش باران به گیاه میرساند و به شما این امکان را می دهد که با آب کمتر گیاهان بیشتری را سیراب کنید در ابیاری بارانی میزان شسته شدن کود و موادمغذی گیاه به دلیل آبیاری موضعی کاهش چشمگیری دارد.

در این نوع آبیاری نیازی به صاف و مسطح بودن زمین نیست و در زمینهای شیبدار به راحتی می‌ توان ازابیاری بارانی استفاده کرد فرسایش خاک نداریم و از ورود علف هرز جلوگیری می‌شود.

روش های آبیاری بارانی درروش های آبیاری بارانی بسته به نوع گیاه آب رابه صورت باران در آورده وبرسطح زمین پخش می‌کنند:

۱. آبیاری بارانی متحرک درابیاری بارانی متحرک لوله های اصلی و فرعی قبل ازکشت در زمین کارگذاشته شده و بعد از کشت و رویش گیاه به فراخور نیاز توسط کارگر آب پاش ها با رایزر به شیرهای خودکار سطح زمین کشاورزی متصل شده و ابیاری بارانی انجام میشود.

۲. آبیاری بارانی نیمه متحرک این نوع آبیاری بارانی برای زمین‌های پراکنده و اشکال هندسی مختلف مناسب است در روش نیمه متحرک پمپ آب، لوله های اصلی وفرعی و اپاش ها مستقیما روی لوله نصب شده و قابلیت جابه جایی دارند.

۳. ابیاری بارانی ثابت با ابپاش متحرک ابیاری بارانی ثابت با ابپاش متحرک یکی دیگر از روش های آبیاری بارانی است در این روش پس از طراحی سیستم، شیرهای خودکار در فواصل منظم در زمین کارگذاشته میشودو توسط لوله هایی به نام رایزر، ابپاش ها به شیرخودکار سوار میشوند بسته به نوع کشت رایزرها کوتاه وبلند شده وابیاری بارانی را انجام می‌دهند.

۴. ابیاری بارانی ثابت آبیاری بارانی ثابت برای کشت های چندساله استفاده می شودو هزینه های بالاتری نسبت به دیگر روش های آبیاری بارانی دارد در این روش تمامی اجزای آبیاری درتمام سال ثابت بوده و قابلیت جابه جایی ندارد.

اجزای اصلی سیستم های ابیاری بارانی سیستم پمپاژ ابیاری بارانی : در ابیاری بارانی اب باید تحت فشار باشد، معمولا از پمپ های مکنده چاه برقی برای ایجاد فشار در شبکه ابیاری بارانی استفاده میشود.پمپ اب یکی از مهمترین اجزای سیستم ابیاری بارانی است.

لوله های پلی اتیلن که درصنعت آبیاری کشاورزی استفاده می‌شوند ازلوله های با قطرهای مختلف تشکیل شده اند که هرکدام دربخشی اززمین به کارگرفته می‌شوند.

بعضی ازلوله ها رازیر خاک کارمیگذارندوبعضی ازلوله هارا بسته به در ابیاری بارانی اب باید تحت فشار باشد .معمولاازپمپ های مکنده چاه برقی برای ایجاد فشار درشبکه ابیاری بارانی استفاده میشود، پمپ اب یکی از مهمترین اجزای سیستم ابیاری بارانی است.

لوله های ابیاری بارانی: لوله های ابیاری بارانی از جنس پلی اتیلن هستند که استحکام بالا و قیمت مناسبی دارند و از لوله های فلزی و چدنی سبک تر هستند به همین دلیل مورد استفاده همه مصرف کننده گان قرار می گیرند لوله های پلی اتیلن حدود سه درصد دوده دارند که در برابر نورخورشید مقاوم هستند.

دوده موجود در این لوله ها ضد اشعه ماورا بنفش خورشیدهستند و از تخریب لوله تا حدزیادی جلوگیری میکند مکان نصب لوله ها هم اهمیت زیادی دارد و در محیط های سنگی و سنی باید از لوله های پلی اتیلن باضخامت بیشتر استفاده کرد.

وظیفه این لوله ها رساندن اب در کل زمین است لوله ها در قطر های مختلف در زمین کار گذاشته می شود.

لوله اصلی که معمولایکی است اب راازچاه به زمین میرساند قطر این لوله بسته به قدرت موتوراب شما بستگی دارد.

اتصالات لوله های ابیاری بارانی : پس از لوله کشی از منبع به زمین و داخل زمین کشاورزی یک سری اتصالات دیگر از جمله بست کمر بندی شیر خودکار، رایزرو ابپاش برای ابیاری بارانی نیاز داریم.بست کمربندی در تمام طول لوله های کشیده شده درسطح زمین با فاصله های معین نصب میشوند تا شیرهای خودکارو رایزرو ابپاش بر روی آن سوار شود.

لوله های پلی اتیلن که درصنعت آبیاری کشاورزی استفاده می‌شوند ازلوله های با قطرهای مختلف تشکیل شده اند که هرکدام دربخشی از زمین به کارگرفته می‌شوند.

بعضی از لوله ها رازیر خاک کار میگذارند و بعضی از لوله ها را بسته به نوع آبیاری روی زمین استفاده می‌کنند. تجهیزات وسایل موردنیاز در ابیاری باهم تفاوت دارند.

لوله های اصلی در متراژهای مختلف هستد که باید به هم متصل شوند. طریقه اتصال لوله ها به صورت لب به لب وگرم کردن آن ها است.

بدین صورت که یک سر لوله اول را به یک وسیله کشنده که اکثرا تراکتور میباشد می‌بندند و بعد از اتصال هر لوله به جلو کشیده می‌شود عمق کارگذاشتن لوله ها ی آبیاری بارانی معمولا تا یک متر بسته به نوع زمین سختی ونرمی زمین کم وزیاد می‌شود.

پس ازکار گذاشتن لوله اصلی از منابع آب که چاه یا استخر است لوله های فرعی با قطر کمتر به صورت شبکه ای درون زمین کار گذاشته می‌شوند لوله اصلی به وسیله شیرهای کنترل آب به لوله های فرعی متصل شده تا هر زمان که لازم باشد در بخشی از لوله ها آب جریان پیدا کند.

بر روی لوله فرعی به فاصله های معین بست کمربندی زده می‌شود شیر خودکار نصب شده و توسط یک لوله به نام رایزر آب به ابپاش متصل می‌شود.

بسته به نوع کشت رایزرها کوتاه وبلند هستند.لوله های یپلی اتیلن که در صنعت آبیاری کشاورزی استفاده می‌شوند از لوله های با قطرهای مختلف تشکیل شده اند که هرکدام دربخشی از زمین به کارگرفته می‌شوند.

بعضی از لوله ها رازیر خاک کارمی گذارند و بعضی از لوله ها را بسته به نوع آبیاری روی زمین استفاده می‌کنند.

تجهیزات وسایل موردنیاز در ابیاری باهم تفاوت دارند.لوله های اصلی درمتراژهای مختلف هستد که باید به هم متصل شوند. طریقه اتصال لوله ها به صورت لب به لب وگرم کردن آنها است.

بدین صورت که یک سرلوله اول را به یک وسیله کشنده که اکثرا تراکتور میباشد می‌بندند وبعد از اتصال هر لوله به جلو کشیده می‌شود عمق کارگذاشتن لوله ها ی آبیاری بارانی معمولا تا یک متر بسته به نوع زمین سختی ونرمی زمین کم وزیاد می‌شود.

پس ازکار گذاشتن لوله اصلی ازمنابع آب که چاه یا استخر است لوله های فرعی با قطر کمتر به صورت شبکه ای درون زمین کار گذاشته می‌شوند لوله اصلی به وسیله شیرهای کنترل آب به لوله های فرعی متصل شده تا هرزمان که لازم باشد در بخشی از لوله ها آب جریان پیدا کند.

بر روی لوله فرعی به فاصله های معین بست کمربندی زده می‌شود شیر خودکار نصب شده و توسط یک لوله به نام رایزر آب به ابپاش متصل می‌شود بسته به نوع کشت رایزرها کوتاه وبلند هستند.

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟
میانگین امتیاز ۵ / ۵ تعداد رأی: ۲
آراد برندینگ

ارسال نظرات (۰ نظر)

💎 ۹ دهم ثروت در تجارت است💰