قیمت و خرید سبزی خشک خانگی تیار + فروش ارزان

همانطورکه همه شماعزیزان می دانید سبزیجات ازدیربازدرآشپزخانه های ماایرانیان برای متنوع کردن غذاهای مابوده درقدیم سبزیجات به روش سنتی خشک می شدحال باپیشرفت روزافزون علم سبزیجات درتمامی شرکت هاوتولیدی هابه روش جدید خشک می شودکه کاری بس پرزحمت می باشد.

مادرخصوص ارائه این مطلب به شما قصد داریم تا خصوصیات سبزیجاتی که درتولیدی های ما و کارخانه های ما خشک می شوند را بیان کنیم.

سبزیجات وقتی در آفتاب خشک می شوند مقدار زیادی از ویتامین c,a آنها از بین می روند ولی درکارخانه ها و تولیدی ها این عمل خشک کردن را به حداقل رساندیم درشهر تولیدی هایی هستندکه فرایند رسیدن به سبزی خشک را بدون کمترین آسیب به طعم ومزه آنها انجام می دهند.

تفاوت سبزیجات رامهرمزباشهرهای کشور درکشورمامزارع سبزیجات زیادی وجودداردولی درخوزستان شهرستانی است که باقدمت چندهزارساله مزارع باکیفیت وعالی وجوددارد

مزارع این شهربامزارع کل کشوراین است که سبزیجات آنهاازلحاظ عطروطعم باسبزیجات این شهرهم خوانی ندارندسبزیجات رامهرمزسرشارازعطروطعم بسیارعالی ومتنوع است.

که همین عطروطعم آن راخاص وبی نظیر کرده درشهراصفهان وشهرهای دیگه مزارع وباغ های زیادی وجود داردولی هرچه ازکیفیت وطعم سبزیجات را مهرمز گفته شود کم گفتم سبزیجات رامهرمزدرهرفصل تنوع بسیاری دارد این شهر به شهرسبز معروف است.

سبزی

یجات رنگارنگ معروف است ازاول فصل بهارسبزیجاتی مانند:پرپین،ریحان ،تره،ترب قرمز،وترب سفید،ترشاهی کاشت وبرداشت می شود ودراواخرتابستان فصل سبزیجات پاییزه شروع می شود.

که شامل سبزی قورمه،سبزی پلویی ،سبزی ماهی،اسفناج کوهی ،ترشاهی وغیره می شود دلیل خوش عطروطعم بودن سبزیجات این شهرزمین های حاصل خیزاین منطقه وچندبارچین بودن آن وآب وخاک حاصلخیزآن است.

سالانه 2500هکتاراززمین های کشاورزی شهرستان به زیرکشت محصولات سبزی می رودکه ازهرهکتارسبزی به طورمیانگین 30تن سبزی برداشت می شود.

درشهرهای اصفهان وبوشهرزمین های زیادی زیرکشت میرود ولی سبزیجات این شهرها به کیفیت سبزیجات رامهرمز نمی رسد را مهرمز یکی ازقطب های مطرح تولید سبزی در سطح کشور می باشدکه محصول سبزی ان به دلیل وجودشرایط خاص ومنحصربه فردمنابع آبی وخاکی بهره مندی ازنورکافی خورشید وآبیاری ازآب رودخانه ها زبانزد خاص وعام بوده وبه اقصی نقاط کشورصادرمی شود.

سبزی خشک تیار

قیمت سبزیجات خشک سپیدرامهرمز هرمحصول دارای قیمت های متنوع ومتغیری است قیمت سبزیجات باتوجه به بسته بندی هامتفاوت می باشد عوامل بسیارزیادی به صورت مستقیم وغیرمستقیم برقیمت سبزیجات اثرگذارهستند.

چنانچه شماعزیزان ازعلاقمندان به این محصول باکیفیت بوده ومایل به کسب اطلاعات بیشتردررابطه باعلت تفاوت ونوسانات قیمتی دربازارهستیدپیشنهادمی کنم تاادامه مطلب باماباشید.

درسطور قبل عوامل به دوبخش مستقیم وغیرمستقیم که پیش ازپرداختن به آنهالازم است تصریح نماییم که عوامل مستقیم مواردی به شمارمی روندکه درارتباط تولیدو بسته بندی سبزیجات خشک بوده و درمقابل علل غیرمستقیم هرچنددرفراینداصلی جایگاهی ندارندامابرقیمت تمام شده ی سبزیجات به شدت اثرگذارمی باشند.

سبزیجات خشک خانگی

عوامل مستقیم عبارتنداز هزینه ی تمام شده ی تولید سبزیجات خام وشستشو،خشک کردن بسته بندی می باشد که همین قیمت محصول راتغییرمی دهدعوامل غیرمستقیم هم شامل مواردی بدین شرح می باشند.

افزایش تقاضا باتوجه به نبود محصول درفصول دیگروهرنوع افزایش هزینه درحقوق کارگران وکارکنان یاحامل های انرژی درحال حاضرصرف نظرازمتغیرهای اقتصادی برشمرده قیمت درنظرگرفته شده برای فروش این محصولات درمقایسه باسایر انواع آنها بسیارمناسب و ارزان و عالی تعیین شده آنچه این محصولات رامتفاوت کرده عطر و طعم آنهاست تولیدکنندهای زیادی درخصوص سبزیجات خشک درکشور فعال می باشند

شماعزیزان وسروران گرامی می توانید بامراجعه به سایت ماازاخرین موجودی محصولات ماوهمچنین سایرمحصولات مرتبط سبزی آش سبزیجات تروخوردنی ها اطلاعات کامل وبه روزرادریافت فرمایید.

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟
میانگین امتیاز ۳.۶ / ۵ تعداد رأی: ۱۰

ارسال نظرات (۱ نظر)

ارزو دذ

این سبزی ها که در غذا های مختلف استفاده میشود من همه جوره طرفدارشون هستم کارایی و کاربرد خوبی دارد

ماریا موسوی
تجارت و صادرات تجارت و صادرات تجارت و صادرات