لیست قیمت برنج دم سیاه دی ۱۴۰۱

ممکنه سوال پیش بیاد برنج دم سیاه چیست ما می خواهیم معرفی برنج دم سیاه راتوضیح دهیم احتمالا فکرکردید که رنگ وظاهر این برنج سیاه است.

ویژگی برنج دم سیاه 

اما دلیل نام گزاری آن فقط به دلیل رنگ ریشک آن است که تقریبا سیاه رنگ می باشد درحالی که رنگ دانه های آن سفید مایل به کرم است.

علت نام گذاری برنج دم سیاه به خاطردم شلتوک آن انجام شده است، دم شلتوک این برنج سیاه است وبه همین نام نیزمعروف شده است.

( شلتوک به معنی برنجی که هنوزازپوستش جدا نشده باشد ) نام گذاری این برنج به برنج دم سیاه به خاطررنگ ریشک یا دم شلتوک سیاه آن است، برنج دم سیاه به دلیل سختی کاشت وکم محصول بودن درهکتاربا کاهش کشت مواجه شده ونایاب است.

برنج دم سیاه آستانه اشرفیه به دلیل خواص شیمیایی مناسب دانه پس ازپخت بسیاربا کیفیت است، دارای شکل ظاهری مناسب وعطروطعم خوبی می باشد، برنج دم سیاه آستانه اشرفیه دارای چربی بالایی می باشد.

این میزان چربی باعث نرم شدن بعد ازپخت می شود، برنج دم سیاه آستانه اشرفیه جزء برنج های اعلا به حساب می آید، خوش پخت وخوش طعم است ودردانه های سفیدرنگ این برنج می توانید رگه هایی ازرنگ کرم راببینید.

ویژگی های برنج دم سیاه، رنگ سفیدمایل به کرم، محل کشت استان گیلان، طول دانه قبل پخت بین6تا8 بعد پخت تا 12، عطروطعم دل انگیزوقد بسیارکشیده.

انواع برنج دم سیاه، برنج دم سیاه فریدونکنار: که درمنطقه فریدونکنار کشت می شود طعم  وعطروظاهربسیارخوبی دارد همچنین این برنج ری زیادی می کند وبرای میهمانی ها ومجالس بسیار مناسب است.

برنج دم سیاه استخوانی: ازخانواده برنج صدری است ورنگ مایل به کرم واستخوانی آن موجب این نام گذاری شده است این ویژگی ها درکناردانه های کشیده این برنج که بعدازپخت حدود 15 میلی متر قد می کشند.

سبب شده تاعلاوه برمحبوبیت درایران به کشورهای دیگر نیز صادرشود، برنج دم سیاه صدری: یکی ازمرغوب ترین انواع برنج های ایرانی است که دردوگونه ی دیگریعنی دم قرمزدم زرد نیزتولید می شود.

اما به دلیل این که برنج دم قرمزوزرد نسبت به دم سیاه محصول کمتری می دهند کشت آن ها زیاد رایج نیست این برنج هم مانند انواع دیگربرنج دم سیاه عطر طعم وقدمناسبی داردوبرای میهمانی هاعالی می باشد.

طرزپخت برنج دم سیاه که درسه نوع استخونی، صدری وفریدونکناروجود دارد، تقریبا مشابه هم است، به روش آبکش ابتدا برنج رابه خوبی با آب ولرم بشویید اما آن راچنگ نزنید.

چون باعث شکستن دانه ها می شود اگربرنج تازه است حدود یک تا سه ساعت درمحلول آب نمک بخیسانید درصورتی که کهنه است ازشبه قبل آن راخیس کنید، تابه حال روش پخت برنج دم سیاه مشابه بابرنج های دیگربود.

اما مرحله ای که باعث تمایزطبخ آن با دیگرگونه های برنج می شوداین است که برنج دم سیاه برای این که بیشترین ری وقد راداشته باشد باید آب زیادی برای جوشیدن آن درنظربگیرید.

پس قابلمه ای بزرگ بردارید وبیشتراز دوسوم آن را آب کنید سپس برنج را داخل آن ریخته و صبر کنید تا دانه هایش نرم ودراصطلاح مغزپخت شود بعد ازاین مرحله برنج رابا آب ولرم آبکشی کنید وآن را درون قابلمه ای که حاوی روغن است به صورت مخروطی قراردهید واجازه دهید تا دم بکشد.

قیمت برنج دم سیاه

عوامل موثرو تاثیرگذاردر ری کردن برنج دم سیاه، حاصلخیزی خاک شالیزار، آبیاری مناسب، شرایط آب وهوایی منطقه جغرافیایی وهمین طور نوع بذربرنجی که کشاورزاستفاده می کند.

مهارت کشاورزی شالیکار، نوع خاک شالیزار که حاصلخیزی آن ونوع کود مورداستفاده ازآن شامل طبیعی و شیمیایی راشامل می شود.

نوع آب مصرفی برای آبیاری شالیزار، شرایط آب وهوایی، زاویه تابش نورخورشید، تجربه ومهارت کشاورزی وهمچنین چند ساله بودن برنج که معمولا برای ری کردن بیشتربرنج ازبرنج های کهنه تراستفاده می کنند.

برنج دم سیاه ازمناطق غنی کشت وارگانیک بودن شرایط رشد ازبا کیفیت ترین برنج های ایرانی می باشد به علت قد کشیدنش درهنگام پخت برنج مناسبی برای مجالس ومهمانی ها به حساب می آید.

برنج دم سیاه کشت اول هنگام پخت با یک بوی بسیارمطلوب ودلچسبی همراه است، بعد ازآماده شدن نیزعطروبوی خود را حفظ می کند، پخت پلوبا برنج دم سیاه، لذت خوردن یک پلو بی نظیررا نصیب شما می کند.

تفاوت برنج دم سیاه با برنج هاشمی تفاوت چندانی ندارد وبسیاربا یکدیگرشباهت دارند ولی تفاوت هایی نیزمیان برنج هاشمی وبرنج دم سیاه وجود دارد.

اصلی ترین تفاوت میان این دو نوع برنج محصول دهی کمتربرنج دم سیاه درهرهکتارزمین نسبت به برنج هاشمی می باشد وشالیکاربهره و ری زیادی ازشالیزارخود با کاشت برنج دم سیاه جزء برنج های گران قیمت است.

صرفه اقتصادی بالایی دارد، یکی دیگرازتفاوت های برنج دم سیاه باهاشمی میزان چربی وکلسترول موجود درآن می باشد، برنج دم سیاه چربی بیشتری نسبت به برنج هاشمی دارد وهمین تفاوت باعث می شود که برنج بعد از پخت نرم ترشود.

ازدیگرتفاوت هایی که میان این برنج وجود دارد، نحوه کشت آن ها است، برنج دم سیاه اکثرا به صورت سنتی کاشت و برداشت می شود ولی امروزه کشاورزی صنعتی به کشت برنج هاشمی راه پیدا کرده است وبرنج هاشمی به دوشکل صنعتی وسنتی کشت می شود.

 شاید برنج دم سیاه درمصرف روزانه برنج شماجای زیادی نداشته باشد و زمان های بسیارکمی این برنج خوش طعم وعطرمهمان خانه شما باشد، برنج دم سیاه در رده برنج کیفی بالا ورده برنج با ماندگاری بعداز پخت فوق العاده قراردارد.

برنج دم سیاه ازکیفیت بی نظیری برخورداراست وبسیارخوش پخت است و می تواند ازآن اطمینان خاطرداشته باشید که بعد ازپخت کیفیت خود را از دست نخواهد داد، برنج دم سیاه درمقایسه با دیگر برنج ها نیزازکیفیت بالا ومناسب برخورداراست و جزء برنج های درجه یک است.

برنج دم سیاه بسیارخوب قدمی کشد که این نشان دهنده یکی از معیارهای یک برنج درجه یک است، طول دانه خام این نوع برنج 5/7 وهنگامی که به پخت می رسد طول دانه اش به 15/12 می رسد واین نشان می دهد دم سیاه به خوبی قدمی کشد.

طرزنگهداری برنج دم سیاه، برنج را درمعرض نورخورشید قرارندهید زیراباعث خورد شدن برنج می شود، بین کیسه های برنج با زمین ودیوارفاصله ایجاد کنید تامانع رسیدن رطوبت دیوارو زمین به کیسه های برنج شود.

همچنین برای درامان ماندن برنج ازسوسک وموش بهتراست آنها را بالاتراز سطح زمین وداخل قفسه نگداری کنید، برای اینکه برنج دچارکرم زدگی نشودوازآفت وشپشک زدن آن جلوگیری کنید.

می توانید داخل کیسه برنج ازبرگ گردو، پوست گردو، میخک، حبه سیر، میخ یا میلگرد، نمک، زردچوبه وزنجبیل استفاده کنید، اکسیژن به راحتی می تواندباعث خرابی برنج شود بااستفاده ازجاذب اکسیژن می توانید سالم ماندن برنج خود را تضمین کنید.

ازوجود آفات جلوگیری کنید هنگام خرید دقت کنید که برنج خوب خشک شده باشد، گونی های نخی رطوبت برنج راخارج می کنند ومی توانند ازمقدار زیادی برنج نگهداری کنند وبه بهترین گزینه های ممکن برای حفظ برنج ازخرابی احتمالی برنج تبدیل شوند.

درمکان خشک وخنک باید نگهداری شود زیرا رطوبت وگرما برنج راخراب می کنند پس برای نگهداری آن مکانی را انتخاب کنید که تهویه مناسبی را داشته باشد، برنج را درظرف مناسب نگهداری کنید.

می توانید برنج دم سیاه را درکیسه های پارچه ای ظرف های شیشه ای یا پلاستیکی نگه داری کنیدولی گونی های نخی برای نگه داری هرگونه برنج مانند برنج دم سیاه مناسب ترهستند.

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟
میانگین امتیاز ۵ / ۵ تعداد رأی: ۱

ارسال نظرات (۱ نظر)

اعظم بیدی

ماکه الان توی مقاله دیدیم برنج سیاه روماتوسهرمون درمغازه ندیدیم فک کنم این برنج مشتری های خاص خودش روداره

💎 ۹ دهم ثروت در تجارت است💰