سفر به کشور ارمنستان فرصت طلایی برای تاجران موفق آرادی

مجموعه قدرتمند آراد برندینگ یک خانواده تجاری بزرگ به سبک تجارت نوین است که همه اعضا آن همدلی خود را روزانه به اشتراک میگذارند؛ سفر به کشور ارمنستان فرصت طلایی برای تاجران موفق آرادی موضوع روزنگار امروز آرادیها است که در استاتوسهای خود به نمایش گذاشتند.
 
 
مهندس شعبانی رئیس هیئت مدیره مجموعه، تصویری از بنر اعزام مشاوران و رایزنهای تجاری به ارمنستان را در وضعیت خود منتشر کردند.
 
 
مهندس زیارکلائی معاونت محترم آموزش و دبیر کل شورای سیاستگذاری، رضا شاکری عضو شورای سیاستگذاری، صادق جلیلی، ارمیا تمدن و زهرا هادی فر از مشاوران تجاری، فاطمه میرزائی منش، مجید غلامرضایی ، فاطمه سادات نادری زاده،  فهیمه حلاجیان و زهره تلخابی از پرسنل پشتیبانی فنی، تصویری از رکورد جدید سایت مجموعه را در وضعیت خود به اشتراک گذاشت.
 
 
مهندس انتظام معاونت تامین کالا، محمدجواد قدیمی مذاکره کننده بین الملل، پوریا بشیری و فاطمه رضائی از مشاوران تجاری، سیدعلی حسینی منش از پرسنل پشتیبان فنی، زهرا دریایی و فاطمه سادات شاهچراغ از پرسنل عنوان نویسی، بنری از زمان و مکان سفر مشاوران و رایزنهای تجاری به ارمنستان را در وضعیت خود منتشر کردند.
 
 
مهندس اسماعیلی معاونت اداری، مهندس موشانی مسئول دفتر مدیرعامل، مستند تجارت در اسلام را در وضعیت خود به نمایش گذاشتند.

 
مهندس مرادی معاونت اشتغال آفرینان، وحید جهانی و جواد همتی از مشاوران تجاری، علی صابری از پرسنل پشتیبانی فنی، نازنین کتابی از پرسنل اداری، تصویری از بنر مستند سازی تاجران را در وضعیت خود به اشتراک گذاشتند.
 
 
مهندس سیاهکلایی معاونت مالی، مهندس تحویلدار معاونت رسانه، فاطمه همتی از مدیران استراتژیک، علی خوانساری، فرهاد کدخدازاده، محمدرضا کریمی و فاطمه منتظری از مشاوران تجاری، زهرا نصیری از پرسنل لینک سازی، حسین غفوری از پرسنل مالی، رضا بهروزی از پرسنل رسانه، صدقه ایمانی از پرسنل محتوا، کلیپی تقویم روز پنچشنبه را در وضعیت خود به اشتراک گذاشتند.
 
 
مهندس قرائی معاونت کارگزینی، محمدباقر امین دین و سپیده افشاری از مذاکره کنندگان بین الملل، فرحناز زارعی ناظر محتوا، تصویر بنر اعزام مشاوران و رایزنهای تجاری به ارمنستان را در وضعیت خود به نمایش گذاشتند.