مسافران جاده های طولانی

در این عصر و زمانه به دلیل نبودن عاقلی از سمت خدا که عقلش بر همه فکرها چیره شود و منطقش بر تمام منطق ها فائق آید و برهانش بر هر برهان و دلیلی پیروز گردد مردم را می بینی که دچار آراء و نظرات پراکنده شده اند و این اختلافات موجب نزاع و درگیری و نامهربانی ها گردیده است.

هر یک خود را درست و حق می داند و دیگری را باطل می خواند و این ها همه بدان دلیل است که مردم فرستادگان خدا را که منبع اتصال به او، عقل کل نظام عالم، پایان دهنده به نزاع ها و سامان دهنده اختلافات مردم بودند کنار گذاشتند و دیگران را برگزیدند.

حال ماییم و زیادی این همه دیدگاه و فکر در هر زمینه ای.

چون به مشکل اقتصادی می خوریم نظریه های فراوانی هست که فلان کار را بکنی پولدار می شوی.

آن قدر این پیشنهادات زیاد است که انسان در بین آنها می ماند و آخر هم نمی داند به واقع کدامیک به خیر و صلاح اوست و بیشتر اوقات این انسان، بی استدلالی محکم در یکی از این مسیرها وارد می شود و چون درونش آمیخته با شیطان و هوای نفس است این دو نیز او را بر مسیری سوق می دهند که خیرش در آن نیست و بعد از مدتی کار و تلاش و هزینه کردن نتیجه ای که می خواهد نمی گیرد و ناامید و مایوس می گردد.

و چون به مسیر درستش نیز وارد شود آنقدر در دلش شک و تردید می اندازند که کار درست را نیز محکم و قوی عمل نمی کند و در انتها گرچه در مسیر درست قرار گرفته اما نتیجه خوبی برایش حاصل نمی گردد.انسان است و مسیرهای مختلفی که در زندگی برایش پیش می آید.چون بخواهد همسری برای خود برگزیند با همین مسیرهای مختلف مواجه می گردد.

چون بخواهد علمی را دنبال کند با مسیرهای متنوعی روبرو می شود.چون بخواهد کاری برای خود تشکیل دهد مسیرهای گوناگون او را احاطه می کند.چون بخواهد به زیبایی جسمش بپردازد ده ها و صدها راه مختلف پیش پایش قرار می دهند.چون بخواهد اخلاق و انسانیتش را کامل نماید تا بخواهی برایش نظریه و راه متفاوت طراحی می کنند.و او دو راه بیشتر ندارد یا باید یکی از این راه ها را انتخاب کند و حرکت نماید و یا توقف نموده و کاری نکند.

و در خیلی از این انتخاب ها که گفتیم گمان می کند توقف کردن خسارت دیگری را برایش به همراه می آورد.

بخواهد بر دختری که فکر می کند خوب است اما یقین ندارد زیاده از حد توقف کند و با او ازدواج نکند ممکن است آن دختر با دیگری ازدواج کند.اگر بخواهد برای انتخاب شغل توقف کند بی پولی و فقر او را از پای در می آورد.اگر بخواهد سراغ زیبایی اش نرود دیدن زشتی هایش او را می آزارد.

و شبیه اینها در امورات دیگر.از اینرو اکثر مردم را می بینی که حرکت می کنند چه بدانند و چه ندانند در حالیکه حرکت کردنشان اشتباه است همانگونه که مولای ما امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید:

ای مردم چون در درستی راهی شک و تردید دارید توقف نمایید چرا که توقف برای شما بهتر است از حرکت در مسیر باطل.

و اگر مسیرتان حق باشد برایتان نفعی ندارد چرا که خداوند تنها از روی یقین اعمال بندگانش را می پذیرد در حالیکه شما با شک و تردید در آن راه قدم برداشتید./

پس بخواهی نخواهی همه ما مسافران جاده هایی هستیم که بسیاری از آنها ما را به بیراهه هایی می برد که یا طعمه گرگان و حیوانات درنده می شویم و یا دزدان آن بیراهه ها ما را چپاول می کنند و یا در تشنگی و گرسنگی آن راه بی‌حاصل تلف می گردیم و اگر هم جان سالم به در بریم به مقصدی نرسیدیم که نفعی برده باشیم و تنها این سال های عمرمان بوده که بر باد رفته است.

حال شاید فهمیده باشید چرا اکثر مردم از شغلشان راضی نیستند و درآمدهایشان نتوانسته آن ها را کفایت نماید.شاید فهمیده باشید چرا اکثر مردم از زندگی زناشویی خود راضی نیستند.و شاید جواب خیلی از سوالات دیگر را نیز فهمیده باشید.

وقتی انسان مسیرش را درست انتخاب نکند دیر یا زود می فهمد که مسیر غلطی برگزیده و چون بفهمد که در راه غلط است می خواهد راهش را تغییر دهد.

انسان هایی هم هستند که غلط بودن مسیرشان را می فهمند و با آن کنار می آیند و ملاحظه موضوعات دیگری را می کنند و سال ها در آن راه غلط حرکت می نمایند و آخر سر هم می میرند بی آنکه درک درستی از شیرینی های زندگی داشته یا لذت حلالی برده باشند.

و همه این بدبختی ها از آن جا شروع شد که فرستادگان خداوند که برای نشان دادن راه درست به مردم قرار داد را کشتیم و یا در بیابان ها انداختیم و در حقیقت گفتیم ما تو را نمی خواهیم و ما بدون تو هم می توانیم به راه درست برسیم و او را فدا کردیم و گمان کردیم بی او هم می توان مسلمان شد و به سعادت رسید.

اگر روزی در بیابانی گرم و سوزان که راه رهایی از آن بیابان بر هیچ کسی معلوم نیست جز یک نفر که راهنمای راه است قرار گرفتید و برایتان آب و غذایی باقی نماند جز برای یک نفر و شما هزاران نفر بودید عاقلانه آنست که آن سهمیه آب و غذای یک نفره را چه کسی بخورد؟

اگر هر کسی غیر راهنما بخورد و بنوشد راهنما تلف می گردد و چون راهنما تلف شود همه در گرمای سوزان بیابان تلف می شوید اما اگر راهنما زنده بماند امید هست تا دیگران را به رهایی برساند.خدا می داند که پیدا کردن مسیر درست زندگی و انسانیت از پیدا کردن راه رهایی در بیابانی گرم و سوزان سخت تر است.و بدانید که دنیا پایان کار نیست.

اگر دنیا پایان کار باشد به یقین خالق احمقی داشته اید چرا که فقط احمق ها هستند که چیزی را می سازند و بعد از مدتی که ساخته شده و رشد کرده و به درک و معرفت و فهم بیشتری رسیده و بالغ تر گردیده آن را خراب می کنند و نابود می سازند و چیزی از آن باقی نمی گذارند.

و اگر شما خدا را قبول دارید و زندگی پس از مرگ را قبول ندارید بدانید که به یقین پروردگار احمق و روانی و معیوب العقلی برای خود برگزیده اید و این نیست آن خدای یگانه ای که خود را در کتابش وصف کرده و اینهمه قدرت و نظم در مخلوقاتش مشهود است پس در حقیقت عیب از او نیست بلکه از شماست که او و کارهایش را درست نشناختید و بتی در ذهنتان شکل گرفته و نام خدا بر آن گذاشته اید.

یقینا ما انسان ها مسافران جاده هایی هستیم که باید بعد از این دنیا به دنیای دیگری برویم و ملاقات کنیم آنچه پیشتر عمل کرده ایم و نتایج اعمال بد و خوبمان را ببینیم.

شخصی به خدمت امام صادق علیه السلام رسید و از ایشان سوال کرد ای پسر رسول خدا چرا خداوند همه انسان ها را با یکدیگر متفاوت قرار داد و هیچ دو نفر را نمی بینیم که با یکدیگر از تمام جهات یکسان باشند در حالیکه این کار را با حیوانات و گیاهان نکرد و ما بسیاری از حیوانات و گیاهان را می بینیم که از همه نظر به هم شبیهند و هیچ اختلافی در آنان نیست؟

امام فرمود این بدان جهت است که خداوند قصد دارد در دنیا و بعد از آن برای انسان ها پاداش و تنبیهی در نظر بگیرد و چون قصد کنی برای کسی پاداش و تنبیهی در نظر بگیری باید بین او و دیگری اختلافی باشد که اگر نباشد ممکن است اشتباه شود.آیا ندیدی دو نفر را که تا اندازه ای به هم شبیه اند و یکی مجرم است و دیگری بی گناه.آنگاه حاکم بی گناه را به جای مجرم عذاب می کند و مجرم به جای بی گناه آزاد می ماند.

و خدا عادل تر از آن است که بخواهد در قیامت مجرمی را به جای بی گناهی رها سازد و بی گناهی را به جای مجرمی عذاب کند از این رو انسان ها را کاملا شبیه یکدیگر خلق نکرد و چون درباره حیوانات و گیاهان قصد پاداش و تنبیه نداشت در آن ها وجود چنین اختلافی را لازم ندانست./

حال با خود بیندیشید که به کدام راه می روید؟

راهیست که راه خداست که در کتابش آمده و به زبان فرستادگانش برای ما تبیین گردیده است و انتهای آن رستگاری و بهشت است و در آن خشنودی خداست.

و راه های زیادیست که راه شیطان است و خلاف کتاب خداست و مخالف بیان فرستادگان خدا که روندگان زیادی  هم دارد و پیروانشان گسترده اند و انتهایشان بدبختی و فلاکت و درد و رنج و محنت و آتش است.

پس باید ترسید از راهی که انتهایش آتش است و مسیر طولانی پر دردی که انسان را به ذلت و حقارت بکشاند.

ای مردم

خداوند دلیل این انتخاب های راه غلط را تکبر می داند چرا که تکبر و خودبزرگ بینی مردم موجب شده که خود را بی نیاز از راهنمایان الهی بدانند و با خود گمان کنند بی آنها هم می توانند راه درست را بر گزینند و اگر کبر نداشتند راهنماها را کنار نمی گذاشتند و بر عقل و فهم خود و یا ناقصه عقل هایی شبیه خود و یا بدتر از خود اعتماد نمی کردند.

از اینرو خدای رحمان در کتابش فرمود: سوره زمر آیه ۷۱ و ۷۲

وَ سِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَتْلُونَ عَلَیْکُمْ آیَاتِ رَبِّکُمْ وَ یُنْذِرُونَکُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَکِنْ حَقَّتْ کَلِمَهُ الْعَذَابِ عَلَى الْکَافِرِینَ

قِیلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّرِینَ

و کسانی که کفر ورزیدند دسته دسته به سوی جهنم رانده می شوند تا زمانیکه به آن محل می رسند درهایش گشوده می شود و خزانه دار جهنم به آنها می گوید: مگر رسولانی از خودتان به سمت تان نیامد که آیات پروردگارتان را بر شما تلاوت کند و شما را از ملاقات چنین روزی بترساند و هشدار دهد؟

گفتند بله آمد.

اما کلمه عذاب بر کافران باید حقیقت پذیرد.به آنها گفته می شود از درهای دوزخ وارد شوید که در آن جاودانه خواهید ماند.پس چه بد است جایگاه متکبران.

 

توصیه ما اینست که در نظرات مشارکت نمایید و فکر و دیدگاهتان را با دیگران به اشتراک گذارید تا عیب و نقصش بر خودتان آشکار گردد و اصلاح بهتری صورت پذیرد.

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟
میانگین امتیاز ۳.۶۷ / ۵ تعداد رأی: ۳
آراد برندینگ

ارسال نظرات (۷۰ نظر)

ابوالفضل

اَیْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَیْنَ الاَرْضِ وَالسَّماءِ
کجاست آن وجود مقدسی که سبب اتصال بین زمین و آسمان است و آسمان و زمین به واسطه او به همدیگر متصل‌اند

ای وای بر ما! کسی را که سبب زنده بودن و برپا ماندن کل هستی است (باذن الله) رها کرده ایم و اکنون در بیابان دنیا و بلاها سرگشته حیران مانده ایم.

قوم موسی را خدا خطاب کرد یطیحیون فی الارض

و ما را باید خواند یطیحون فی الزمان

أینَ صاحِبُنَا
أینَ وَلِیُنَا

۰

۰

نرگس شوکتی

سلام
خداوند همه‌ی انسان ها را بوسیله‌ی عقل، فطرت و انبیاء (علیهم السلام) هدایت نموده است و هرگاه انسان، بر خلاف هدایت‌های فطرت و عقل و توصیه‌های انبیاء و اولیای الهی حرکت کند می‌تواند دوباره به سمت خداوند برگشته، از مسیر خطا، به جاده‌ی هدایت الهی گام بردارد.

۰

۰

صالح نوروزی

سلام
قطعا طی کردن مسیر های طولانی و تحمل مشقت های فراوان در راه باطلی که آن را حق بپنداریم بسیار درآور تر است از این که با علم وارد راه باطل شویم.
پروردگارا تقدیر ما و دوستانمان را بگونه ای قرار ده که حتی لحظه ای از راه اولیای خودت خارج نشویم.

۰

۰

زهرامجیدی

سلام
وقتی مسیر درست زندگی و انسانیت را انتخاب کنیم.و باور داشته باشیم. که دنیا پایان کار نیست.و خدارا قبول داشته باشیم. و اینکه خدا در همه حال هست،و مارا میبیند. و یقینا دنیای آخرتی وجود دارد. و حسابرسی هست. که آنچه در این دنیا انجام داده ایم. در دنیای آخرت بازخواست خواهیم شد. و هرکس به پاداش و جزای خودش میرسد. و خداوند عادل بی همتا است. اگر انسان ها متکبر نباشند. و خود را بزرگتر از آن چیزی که هستند. نپندارند. و راهنمایی ها و گفته های پیامبران و کتاب خدارا گوش نمیدهند. و با عقل ناقص خود و دیگران فکر نمیکردند. و قدم بر نمی داشتند. قطعا در کار و زندگی موفق میشدند.و متکبران قطعا جایگاهی دوزخی خواهند داشت.

۰

۰

جمشید دیانتی

سلام
خیلی زیبا خداوند همه موارد را برای ما آشکار کرده و مسیر واقعی را از طریق فرستادگانش روشن کرده است ولی انسان ها از همان زمان پیامبر ص به تکبر و خود تدبیری پرداختند و راهنما را کنار گذاشتند و داخل مسیر تاریک شدند و همیشه هم به بیراهه رفتند ولی کسانی بودند که حق را رها نکردند و از روشنایی ها استفاده کردند و به رستگاری رسیدند و جالب است که اکثر مردم هم دیدند ولی بازم درس و عبرت نگرفتند و راه بیراهه خود را رفتند و حال هم همین طور است و تا زمانی که در مسیر اشتباهی که هستند متوقف نشوند و به سخن ارزشمند پیامبر و امامان عزیزمان رجوع نکنند در این بدبختی می مانند و سزاوار عذاب و بدبختی هستند و نه ازاین دنیا استفاده می‌کنند نه از آخرت و در بدبختی کامل می میرند و حق شان است و چون تکبر و غرور و خود بزرگ بینی کنار نگذارند سزاوار عذاب هستند و تنها راه نجات این است که قلب هایمان را از تمام دشمنان فرستادگان خدا پاک کنیم و از دشمنانشان بیزار باشیم و لعنت بفرستیم برایشان و فقط درون قلب مان از پیامبر ص و اهل بیت ایشان قرار دهیم
با تشکر از شما بابت نوشتن این متن های ارزشمند ممنون

۰

۰

موسویان

سلام
نسبت به گفته های اولیه ی شما هرکس خودش را بهتر و به حق تر میداند این جمله از نظر من کاملا اشتباه و بی پایه واساس است فقط کسایی که از غرور زیادی برخوردارند وهمیشه تا به هر نحوی به یه جایگاهی میرسند هرچند که اون جایگاه خیلی خاص و متمایز نباشه این دیدگاه وو نسبت به خودشون دارند که من از همه بهترم یا هربرخوردی که لازم ببینم رو حق دارم که نسبت به دیگران داشته باشم
جدا از همه ی اینها بنظر من این افراد خیلی ادم های مریضی محسوب میشن و باید همیشه اینو تو ذهنشون داشته باشن که تو هر مقام و منصبی که باشن یکی از اونها بالاتر هست وهرموقع به شعور برخورد با اطرافیانشون برسند میتونند واقعا تو کارشون موفقط باشن.

۰

۰

ولیان

سلام
خدایی ک انسانو افریده شعور و درک وفهم و عقل هم داده که بر اساس این ها انسان میتونه راهه غلطو درستو انتخاب کنه نه به حرف کسی راهیو بره و تهش به بیراهه برسه
عقل باعث میشه ک از تجربیات دیگران استفاده کرد ولی نه برای قبول کردن اون راه و انتخاب
پس همه تصمیمات برمیگردن به اون انتخابی ک ما انسانها براساس عقلو درک میگیریم
نه براساس صحبت های اطرافیان

۰

۰

فاطمه فغانی

سلام احترام خدمت بزرگان آراد

اگر انسان ها راهنمای درست و مسیر روشنی را برای زندگی خود انتخاب می کردند این همه به بیراهه ها و کجراه ها

کشیده نمی شدند و برای هر تغییری در زندگی چه مادی و چه معنوی تصمیمات درست تری می گرفتند.


لذا از سویی چون بر عقل خویش تکیه میکنند همیشه دچار بطلان و کج فهمی می شوند.


و مهمترین مسئله وقتی مردم راهنما و پیشوای غلطی را بر خود امیر می کنند نباید انتظار پیشرفت و سعادت داشته

باشند.

و ریشه همه ی این انتخاب های غلط از تکبر و خودخواهی مردم نشات می گیرد چرا که خود را عقل کل می


پندارند و اعتنایی بر داشتن راهنما که آنها را به سمت خوشبختی سوق می دهد ندارند.

۰

۰

لیلی محمدی

خدا می داند که پیدا کردن مسیر درست زندگی و انسانیت از پیدا کردن راه رهایی در بیابانی گرم و سوزان سخت تر است.

خداوند رو صد ها هزار باید شکر گفت که ما رو در این مسیر سخت تنها نذاشت و با معجزه روشنی نوری رو در دلمون قرار داد .
اما امیدوارم ان شاءالله همون خدای رحمان و رحیم خودش به فضلش کمک کنه تا در این مسیر درست عمل کرده و پیش بریم.

۰

۰

سجاد دارابی

با سلام
قطعا همینطور است تکبر اگر باشد ما نمی توانیم مسیر درست زندگی به درستی انتخاب کنیم و از راهنمایان اللهی که خداوند برای پیدا کردن حقیقت برای ما فرستادن پیروی کنیم که اگر به جامعه کنونی هم دقت کنید همه با عقل های خودشون امورات زندگی خود را پیش می برند و نتیجه اش می شود بدبختی و فلاکت اما اگر به جای این از وجود راهنمایان االلهی که خداوند برای ما فرستاده بود پیروی می کردیم قطعا همه ما در زندگیمان رستگار می شدیم.

۰

۰

سمانه محمدی

سلام.
از این آیات می آموزیم که:
۱) آنهایی که در دنیا تکبر ورزند و سخن حق پیامبران را تکذیب کنند در قیامت مورد تحقیر قرار میگیرند.
۲) پیش از اتمام حجت کسی به دوزخ نمیرود. در قیامت مجرم به خطای خودش اعتراف میکند و میپذیرد که حق را شنیده اما نخواسته که آن را بپذیرد.
۳) دلیل گرفتاری انسان ها کفر آنهاست و ریشه کفر تکبر در برابر حق است.

۰

۰

فائزه معظمی

در مسیر انسان راهنمایانی وجود دراند که باید از وجود آنها بهره ببریم و خدانکن که دلمان بخواهد،بگوییم من میتوانم و نیازی به وجود راهنما نیست آنگاه است که حاضریم راهنما را نابود کنیم و خود باقی مسیر را ادامه دهیم و زمانیکه بین دو مسیر گرفتار شدیم مینالیم از اینکه چرا او را نابود کردیم و اکنون چگونه ادامه مسیر را طی کنیم،
این کار همانند کاریست که افراد جاهل با پیامبران ما کردند و آنها را از مسیر راهنمایی مردم خارج کردند همانا آنها نه تنها به فکر خود نبودند،بلکه مردمان زیادی را هم از وجود راهنما منع کردند.
اگر مسیری را انتخاب کردید یقیین پیدا کنید و ادامه دهید همانا خداوند به شمایی که با یقیین به سمت هدف حرکا کنید کمک میکند و از وحود راهنمایان در مسیر استفاده کنید و سعی کنید کار خود را با آنها پیش ببرید تا به هدف خود برسید.

۰

۰

Setayesh safari

Slm be nzre mn adma aql va shor darn ke khoda vande be hr ki km ya ziad dade va bayd hrkasi masire khodesho khodesh entkhab kone hala ya be dorosti ya na dorosti akhrm khodesh avaqbe karesho mibin

۰

۰

مرضیه مبارکی

هر لحظه از زندگی درحال انتخاب هستیم، زمان های زیادی هست که تشخیص درست و غلط واقعا سخت.
چه مسیرهایی که در ابتدا زیباست و نهایتا نتیجه ای جز شکست نداره...

خداوند همه‌ی انسان ها را بوسیله‌ی عقل، فطرت و انبیاء (علیهم السلام) هدایت کرده

برای گرفتن تصمیمات درست رجوع به احکام اسلامی و مشورت با یک فرد عاقل میتونه موثر باشه اما به نظرم انسان توی این دوره ای که امام حی و حاضر نداره توکل میتونه نجات دهنده باشه و باید با تمام وجود تکیه کنیم به ذات پاک الهی که راه درست رو به ما نشون بده...

۰

۰

حسین صالحی

سلام
بله درست است متاسفانه امروزه بدون این که فکر کنیم مسیری که همه عوام جامعه رفته اند را دنبال می کنیم و هیچ گاه به عواقب آن فکر نمی کنیم و این که چه هدفی داریم و برای رسیدن به آن هدف باید در کدام مسیر قرار بگیریم.
حتی اگر هم قرار باشد فکر کنیم به عقل خودمان اکتفا می کنیم یا از کسانی که خودشان موفقیتی نداشته اند مشورت می گیرم. در حالی که خداوند راهنمایانی پاک را برای ما قرار داده و آن ها مسیر درست را به ما نشان داده اند ولی ما آن ها را رها کرده و به دنبال الگوهای مختلف رفته و در نهایت از رشد کردن ناامید می شویم.

۰

۰

راضیه یاراحمدی

باسلام
متاسفانه در عصری هستیم که بیش از نیمی از انسانها دچار تکبر و خود بینی مفرط شده اند و آن هم ریشه در تربیت و فرهنگ نادرست دارد. برای مثال شخصی که در ابتدای زندگی در خانواده ای بزرگ شده که جز غرور و کبر و خود بزرگ بینی چیزی را نمی بیند مسلما این فرد در اینده نیز شبیه پدر مادر خورد میشود. بیایید برای رهایی از این صفت بد اخلاقی یک تمرین ۴۰ روزه داشته باشیم و بجای این رفتارهای ازار دهنده، رفتارهای متواضعانه را در خورد پرورش دهیم.
بنظر من ماه رمضان فرصت خوبیست تا از بند این صفت اخلاقی نادرست خارج شویم تا در مسیر زندگی کمتر دچار اشتباه شویم زیرا زندگی به گونه ایست که هر اشتباه جبرانش تاوانی دارد و برخی از اشتباهات تاوانشان به اندازه کل عمر است.

۰

۰

حانیه قاسمی

با سلام
وقتی انسان بخواهد در مسیری قدم بگذارد نیازمند مشاور و راهنما دارد
و باتوجه به مبحث قبلی، اکثر مردم الگوهای اشتباهی برای خود انتخاب میکنند و همین الگوهای اشتباه آنها را به مسیر اشتباه هم خواهد برد و زمینه بدبختی و شکست آنها رو فراهم خواهد کرد
چه بسا فرد تلاش های زیادی هم داشته باشد اما چون مسیر و الگو اشتباه است به نتیجه مطلوب خود نخواهد رسید

اما وقتی از خداوند بخواهیم که الگوها و راهنماهای درست را بر سر راه ما بگذارد و در مسیری که گام برمیداریم همراه ما باشد ، درصد انتخاب مسیر اشتباه و غلط پایین می آید
وقتی انسان در مسیر درست قدم بگذارد و تلاش هم داشته باشد قطعا خدا کمک خواهد کرد تا نتیجه مطلوب را بدست اورد

افرادی که متبکر هستند و بر خود و غرور واهی خود تکیه میکنند قطعا در زندگی و مسیری که انتخاب کرده اند شکست خواهند خورد

۰

۰

عطیه منفرد

ما باید تمام حرف ها را بشنویم و تمام مسیر ها را ارزیابی کنیم و با تکیه بر عقل و فطرت خدادادی خودمان مسیر بهتر را برای زندگی انتخاب کنیم

۰

۰

فاطمه موسوی

انسان ها با رفتن به مقام بالا تکبر میکنن
وخودشون رو برتر میدونن بنظرم در اون مقام بالا انقدری باید انسانیت و‌آدم بودن خودت رو ثابت کنی که اگر زمانی از عرش به فرش رسیدی تمام چیزی که از دست داده باشی فقط ثروتت باشه نه وجدان و انسانیت و‌آدمیتت !!!!
درصورتی که ؛
مادر انسان های
بالغ و عاقل ذره ای تکبر نمیتونیم پیدا کنیم
چون بیشتر ازهرچیزی به شخصیتشون بها میدند تا چیزهای پیش‌پا افتاده ی دیگه!!!
درختی که شاخه هاش میوه زیادی داشته باشه خم میشه!!!!

۰

۰

علی پورحسنی

قطعا خداوند و اهل بیت بزرگترین راه و بهترین مسیر برای زندگی است در مسیر زندگی باید به خدا توکل کنیم و با تلاش و امیدمان به خدای عظیم مسیر زندگی را پیش ببریم در این مسیر باید کتاب آسمانی که میتوان گفت نقشه ایی برای خوب زندگی کردن در این دنیای پر از رنگ و لذت هاست باید در مسیری که خداوند معین کرده قدم برداریم
اگر انسان ها متکبر نباشند و خود را بزرگ نپندارد میتوانند از عذاب الهی در آن دنیا دور باشند و نزد پروردگار روزی میخورند.
.باهوش ترین فرد کسی است که در این دنیا و در آخرت از زندگی لذت ببرد.

۰

۰

استاد زیارکلائی

با این منطق شما یعنی خداوند مثل سازنده ایه که هیچ راهنمایی برای مخلوقاتش نذاشته.
اگر یک سازنده یخچال یا سازنده ماشین دستگاهی بسازه و بعد بگه شما خودت عقل داری و شعور و من هیچ کاتالوگ و راهنمایی نمیدم چقدر برای خریداران اون محصول سخت میشه کار؟
درسته که خدا عقل داده اما از اون طرف راهنماهایی فرستاده چون بی راهنما راه خیلی سخت میشه حتی با وجود عقل.
چرا شما مدرسه میرین یا به دانشگاه میرین؟
خب شما ه عقل دارین پس بدون معلم علم رو پیدا کنین دیگه.
اینطور نیست که فکر می کنین بلکه وجود معلم و راهنما ضروریه و بی اون نمیشه راه درست رو پیدا کرد حتی با عقلی که هزاران نقص و ایراد داره.

۰

۰

استاد زیارکلائی

آیا نشده شما با همین عقلی که بر اون اصرار دارین تصمیم غلطی بگیرین؟
آیا عقل انسان ها کامله که با تکیه بر اون بشه راه درست و غلط رو تشخیص داد؟
اصلا آیا عقل هر آنچه درسته رو درک کرده و هر آنچه غلطه رو درک کرده تا بتونه تشخیصش بده؟
کسی که چیزی رو نفهمیده چطور می تونه اون رو عمل کنه؟
عقل انسان عادی برای تشخیص درست و غلط اشیا و موجوداتی که آشنا به باطن اونها نیست و اطلاعاتش درباره هر چیزی بسیار کمه نمیتونه کارآیی داشته باشه.

۰

۰

استاد زیارکلائی

متن رو درست بخونین به منظور ما میرسین.
بد فهمیدین جمله ما رو.
یقینا ما هم بر این اعتقاد نیستیم که همه انسان ها متکبر و خودرای هستن.

۰

۰

محیا خانبابایی

با سلام
به نظرم انسان ها در هر زمان و سن زندگی نیازمند راهنما و مشاور هستند
انسان، هر اندازه با تجربه و اهل دانش باشد، از مشورت با دیگران بی نیاز نیست.امام علی (ع) فرمودند: خردمند، از مشورت دیگران بی نیاز نیست. همه انسانها از نظر بهره هوشی، در یک سطح نیستند. حتی آنهایی که از بهره هوشی بالایی نیز برخوردارند، نسبت به افراد دیگر و در تشخیص راه درست زندگی، عاجز و ناتوانند.
هر کسی موضوعات و مسائل را از زاویه خاص خودش مورد بررسی قرار می دهد و این دیگران هستند که مسائل را از ابعاد مختلف و گوناگون تجزیه تحلیل نموده و با شور و مشورت، مسئله را از همه ابعاد، مورد بررسی قرار می دهند. از این رو،در مشورت، منافع بسیاری نهفته است که اگر به صورت درست و منطقی از آن استفاده شود، از بروز بسیاری مشکلات، پیشگیری خواهد شد.

۰

۰

فاطمه یوسفی

با سلام
خداوند انسان را خلق کرد و سپس برای راهنمایی اون راه های زیادی مانند پیامبران، معصومین و در آخر قرآن کریم که شامل تمام راهنمایی های مورد نیاز انسان برای رسیدن به عاقبت خیر است را برای او فرستاد اما انسان با با تکبر و غرور خود و وسوسه های شیطان بدون توجه به مسیر و راهنمایی های الهی راه غلط را در پیش گرفته و گمراه می شود. عده ای از آن ها به دلیل همین گمراه شدن و نرسیدن به مقصد و هدف مورد نظر خود اعتقاد خود را به خدای متعال از دست می دهند و به کفر و شرک روی می اورند.
انسان ها باید در همه ی جهات زندگی خود با کمک گرفتن از قران و الهام از زندگی پیامبران و معصومین مسیر درست را انتخاب کنند.

۰

۰

نیره آشوری

سلام
بدون شک اگر بخواهیم با عقل خودمان پیش برویم، از جمله افرادی خواهیم بود که در هر بازه زمانی، حسرت می خوریم که چه زمان هایی از دست دادیم و کارهای بیهوده و یا اشتباه انجام دادیم.
و بدا به حال افرادی که در قیامت متوجه شوند که زمان از دست داده اند و دیگر راهی برای جبران هم نخواهند داشت.

۰

۰

الهام فردی

همانطور که در مقاله اشاره شد انسان امروز دچار سردرگمی زیادی است و در بسیاری از موارد قادر نیست تا درست و

نادرست را از یکدیگر متمایز نماید و نیازمند راهنما است . بزرگترین مبدا و راهنما هم بدون شک امامان و برگزیدگان

خداوند هستند. بدون شک توکل واقعی به خدا شما را در مسیر درست زندگی قرار خواهد داد و از تباهی دور می نماید.

۰

۰

محمد اولادی

درست است، راه های زیادی حلوی پای ما در زندگی قرار خواهد گرفت این ما هستیمکه انتخاب می کنیم که راه شیطان درست است یا راهی که خداوند به ما گفته.درست رفتن راه به تلقین خوب بودن و نشان دادن الکی نیست بلکه ذات انسان و قلب او باید از روشنایی چراغ خدا برخوردار بوده و راه درست را انتخاب کند.
با تشکر.

۰

۰

زهرا قاضی لو

با سلام
خداوند زیبایی را دوست دارد.انسان را با سرشت زیبا آفرید.حال آنکه انسان در مسیر زندگی بهتر آنست زیبا بیندیشد و زیبا عمل کند.حال این که مسیرهای درست و زیبا را به وسیله آفریده های خاص خود در مسیر زندگی انسان ها قرار داد.برای رسیدن به این زیبایی ها باید درست اندیشید و درست عمل کرد.

۰

۰

زهرا هاشمی

سلام
یقینا طی کردن مسیر طولانی نیاز به راهنما دارد و همینطور که اشاره شد انسان ها دچاره دو راهی ها و درماندگی های زیادی شدن و توکل هایشان هم کم شده وبه دلیل اینن که خود را عقل کل میدادن قبل از راهنمای و پرس وجو راجب موضوعی یا راهنمایی های که در سخن های پیامبران هستش و قران اماده پیش میروند و به نتیجه ای نمیرسند
ما باید براین باور باشیم که کسی که مارو خلق کرده بهترین راهنما هارو هم برای ما فرستاده
و یقینا راهنمای ما فرستادگان خدا هست
توکل واقعی به خدا و فرستادگانش مارا در مسیر درست زندگی قرار خواهد داد

۰

۰

امیر کریمی

سلام
بسیار متن های قشنگ و آموزنده که در این دورانی که جلسات حضوری کمرنگ شده است از آن استفاده کنیم. ممنون
همانطور که دیده می شود در این عصر و زمانه هر کس پرچمی علم کرده عده ای زیرش جمع شدند. بی آنکه راه ها را با سخن خدا و پیامبران اش تطبیق دهند که آیا راه درستی هست یا خیر.
و چه بسیار کسایی که این مسیر رو با مشقت و سختی طی می کنند تا فردای قیامت چیزی نصیبشون شود و میرن قیامت می ببینید اونجا هم مقام و جایگاهی ندارند و یک عمر اشتباه مسیر رو طی کرده بودند.

۰

۰

سحر صادقی

با سلام
امروزه به دلیل نبود یک راهنما و مشاور عاقل و عالم در زندگی انسان ها همه ما در مسیر هایی قدم میگذاریم و راه هایی را پیشرو داریم که نه تنها از مقصد و نتیجه آن آگاه نیستیم بلکه برای کمک و آگاهی از درستی و غلط بودن مسیر خود به سراغ راهنما ها و کسانی میرویم که ما را در مسیر های غلط تر هدایت میکنند و همین امر سبب شروع اشتباهات و انتخاب های غلط و آغازی برای غرق شدن انسان در گناهان در زندگی میشود.
به عقیده من نسل امروز به دلیل سردرگمی و اشتباهات غلط نیاز به یک راهنمای دلسوز و عالم دارند که انسان را در تمام مراحل زندگی از خطرها و میسر های اشتباه دور کند و راه سعادت و خوشبختی را به او نشان دهد.

۰

۰

عاطفه اسماعیل پور

سلام
این روزها افراد زیادی را می بینیم که غرق در خودخواهی و زیاده خواهی خود شده اند اگر این افراد به این فکر کنند که این جهان محلی جزء آزمون و خطا و سازندگی روح نیست به جای پیروی و مشورت گرفتن از افراد اشتباه تنها به خدا که قادر مطلق و کتاب او که بهترین راهنما برای بشر می باشد پناه برده و خود را در برابر بسیاری از رذایل اخلاقی که نمونه بارز آن در این مبحث کبر و خود بزرگ بینیست دور خواهند کرد.

۰

۰

رقیه فرجی

سلام و وقت بخیر

قرار نیست همه چی رو همه بدونن اصلا محاله! مگه ظرفیت انسان ها چقدره حتی باهوشش؟
پس همیشه نبود علم لازم مسلما تشخیص چند راهی ها رو برای انسان سخت میکنه و حتی ناممکن!
ولی یه حرفی رو یه بزرگی میگفتن دقیقا یادمه پارسال بود که:
انسان باید یه زمانی رو برای خودش اختصاص بده و با خدای خودش با امامش حرف بزنه هر چی دوست داره بگه پاسخش رو میگیره
من اولش باور نداشتم چرا دروغ بگم؟ ولی امتحان کردم و در کمال تعجب جواب داد واقعا!
تو بیشتر مواقع انجامش دادم و میدم چون میدونم بهترین نتیجه رو می گیرم.

امام زمان (عج) خودشون هستن میبینن همه چی رو
همه سختی ها رو، فقط مسائل مادی که نیست!
ما اگه ازش بخوایم نشونمون میدن خیلی زود هم جواب میدن خیییلی مهربونن.
اونقدری که بودن در مسجد جمکران و دیدن گنبد فیروزه ایش آدم رو متحول میکنه که حرم نمیکنه! دلیلش چیه نمیدونم واقعا برام سواله!

۰

۰

ابوالفضل موشانی

ما به حرف کسایی که ظاهر‌ خوبی دارند ولی باطن بدی دارند گوش میدهیم اما به حرف امام زمان که میدانیم خوب است گوش نمیدهیم

۰

۰

سحر صادقی

با سلام
در جامعه و نسل امروز مردم در مسیر ها و کار هایی قدم میگذارند که نه تنها مقصد و نتیجه آن برایشان مبهم و نامعلوم است بلکه برای انتخاب مسیر خود از کسانی کمک و راهنمایی طلب میکنند که نه تنها مسیر درست را به آنها نشان نمیدهد بلکه او را از مسیر درست گمراه کرده و در مسیر تباهی راهنمایی میکند. امروزه انسان ها به دلیل سردرگمی و نادانی در زندگی کارهایی را در پیش گرفته اند که به سبب آنها جامعه و مردم هر روز بیشتر به سمت گناه و تباهی کشیده میشوند.
به عقیده من جامعه و افراد به راهنماهایی عالم و عاقل احتیاج دارد که مردم را که در مسیر سعادت و خوشبختی هدایت کنند.

۰

۰

مهدی قرائی

سلام و عرض ادب
خیلی ها بر این اعتقاد هستند که انتخاب مسیر درست با عقل خود انسان برای رسیدن به هدف کافیه سوال از این دوستان اینه که اگر در مسیری قرار گرفتید که یقینا انتهای اون مسیر به مقصد می رسید آیا بدون داشتن راهنما و فقط با تکیه بر عقل و دانش خودتون به سلامت می تونید به انتهای مسیر برسید?
مسیری که در تاریکی مطلق و بدون داشتن علائم و راهنما باشه قطعا انتهای اون به سلامت نخواهد بود.
خداوند متعال مسیر رسیدن به سعادت رو مشخص کرده و برای رسیدن به این مسیر راهنما قرار داده.
این جفا به خود انسانه که با انتخاب راهنمای غلط و کسانی که خودشون عاجز هستند و نیاز دارن که هزار نفر اونها رو راهنمایی کنند, خودش رو به هلاکت در دنیا و آخرت میرسونه.
آیا راهنمایی موجه تر از پیامبران و ائمه معصومین علیهما السلام وجود داره???
چه بیچاره مردمانی هستیم که در عصر غیبت از وجود نازنین امام زمان محروم هستیم

۰

۰

پارسانظر

بنظر گاهی انسان ها دوست دارن هرچیزی که دلشون میخواد رو به هر نحوی شده بدست بیارن ولی انقدر درک ندارن که بدونن اون سر انجام ب نفعشون نیست.
گاهی در فقر میشه شادی هایی داشته باشی که هیچ سرمایه داری نتونسته ب اون شادی ها برسه و در تلاش برای زیبا تر شدن ودر ازدواج هم همین گونه است.بهمین خاطر خداوند برای ما راهنما گذاشته.پس خداوند مارو خیلی دوست داره که برامون راهنما قرارداده.
ما انسان ها نباید خود خواه وخود رای باشیم.
ما آدما فقط در حال دویدن هستیم بدون اینکه فکر کنیم از لحظه و فرصت های زندگی غافل میشیم.
اگر تومسیر اصلی زندگی باشیم ب موقع به هرچی که آرزو داریم میرسیم.

۰

۰

زهره کریمی

سلام
قطعا هر فردی توی هر سنی و باهر تجربه ای انقدر کامل نیست که به تنهایی بتواند راه زندگی خودش را پیدا کند و قطعا خود رای بودن و یا انتخاب راهنمای اشتباه تاوان سنگینی داره.
هیچ وقت نمیشه توی دنیای بیرون و واقعی چیزی بیشتر و فرا تر از انچه که در ذهن خودمون بدست اوردیم کسب کنیم پس درصد تصمیم درست گرفتن با یک عقل خیلی کمتر هست.

۰

۰

پارسانظر

واینکه ترسو نباشیم از چیزای کوچیک باید گذشت تا بچیزای بزگ رسید

۰

۰

چه بیچاره مردمانی هستیم که در عصر غیبت از وجود نازنین امام زمان محروم هستیم.

۰

۰

فاطمه ولی پور

سلام
خداوند بلند مرتبه برای هدایت مسیر زندگی ما اسوه هایی قرار داده که با انتخاب آنها و قدم گذاشتن تو اون مسیر باعث رضایت و خشنودی خداوند و سرانجام نیکما می انجامد.
پیامبر اکرم(ص)و امامان و پیامبران پیشوایان ما هستند و ما در این زمان که نمی توانیم به طور مستقیم با امامان یا پیامبران در ارتباط باشیم
با انتخاب آنها و گام برداشتن در مسیر آنها هدف خلقت خود را انتخاب کرده و موجب نزدیک شدن به خدای متعال میشود
و چه خوب که خداوند راه سعادت ما را خشنودی و رضایت خود قرار داده
و یادمون باشه که مهم ترین چیز در این عصر پیروی از دستورات و احکام پیامبران است هر چند با تغییر امکانات و سبک زندگی ما

۰

۰

سعیده

سلام وقتتون بخیر ممنونم از راهنمایی همیشگی مجموعه آراد این موضوع این روزا خیلی ذهن منو درگیر کرده و خیلی از مواقع قدرت انتخاب مسیر درست خیلی سخت شده، فقط دعا می کنم خدایا فرج امام زمانمان را برسان که در دوره ابهام ها زندگی می کنیم.

۰

۰

اشکان نادری

سلام
«اگر روزی در بیابانی گرم و سوزان که راه رهایی از آن بیابان بر هیچ کسی معلوم نیست جز یک نفر که راهنمای راه است...» مثال زیبا و قابل تأملی بود.
و ما مسافر جاده ای طولانی هستیم، با انبوهی از تکبر. به امید پیدا کردن راه درست.

۰

۰

سيده زاهده بشارتي

علم و تکنولوژی پیشرفته امروز انسان هارا به این رسانده که دین،مذهب،عقل،احساسات انسان اکثرا به تباهی و راه غلط کشیده شود
و انسان ها یادشان رفته که خدایی بالاتراز همه انسان ها و مخلوقات ، ناظر و آفریننده تمام هستی است و بجز اراده او برگی از درخت نخواهد افتاد.

۰

۰

فریده محمودی

سلام و عرض ادب
قطعا انتخاب راه درست و تشخیص دادنش بسیار سخت است ولی خداوند برای در بسته ای کلیدی قرار داده که کلید انتخاب راه خدایی، قرآن و فرستادگان الهی هستند که کافیه با عقل نگاه کنیم تا راه حق روشن بشه برامون و فقط کافیه راهنمای درستی داشته باشیم.
امید که خداوند به همه ما رحم کند و ما را از دریای وسیع رحمتش بی نصیب نکند وگرنه تباه میشویم.

۰

۰

سمیه مداح

سلام
به نظر من هر انسان باید در زندگی راه های متفاوتی رو تجربه کنه یا موفق میشه و از تصمیم خودش راضی میشه یا شکست میخوره و تجربه زندگیش میشه .

۰

۰

شعیب دهقان

با سلام
به درستی که در این زمانه مردم فرستادهای خدا را فراموش کردن. و در مسیرزندگی ازاین فرستادها استفاده نمی‌کنند. و به عقل ناقص خود در مسیر گمراهی قدم می گذارن و چه بهتر است که از فرستادها ی خدا بهر بگیرن ودر مسیر درست قرار بگیرن. و راهنمای درست داشته باشند. اگر راه سخت هم باشد
برای آنها آسان می‌شود.

۰

۰

سارا باقرزاده مجاوری

کاملا با متن موافقم،ولی درسته که خدا شخصی رو برای ما مشخص نکرده که منطق و حرفش بر همه چیره باشه،اما به خود ما عقل و قدرت انتخاب داده.
انسان تو همه ی مراحل زندگیش مجبور به انتخاب راه ها و تصمیم های مختلف هست که با کمک قدرت عقل و انتخاب میتونه راه درست رو انتخاب کنه
قطعا بین این تصمیم ها ممکنه چند باری خطا کنه چون انسان جایز الخطاست ولی میتونه دوباره با توکل به خدا راه درست رو پیدا کنه.

۰

۰

طیبه یوسفی

با سلام
درسته ما در عصری هستیم که راه و مسیری که میخواهیم انتخاب کنیم کاملا مبهم و نامعلوم هست ولی اگر ما بخواهیم راهی را انتخاب کنیم که مورد رضایت خداوند باشد و نیت قلبی ما فقط همین باشد و تلاشمان را برای عملی کردن ان بکنیم خداوند راه درست را نشونمون میده.امام علی میفرمایند:هرکس نیتش خوب باشد، توفیق یاریش میکند.

۰

۰

مریم حسنی

سلام
درمسیر زندگی همه ما راه های زیادی وجود داره راه درست قطعا از طریق راهنمایان وفرستادگان خدا هست که باتوجه به عنایت خداوند و آموزه های پیروانش قطعا می‌توانیم مسیر درست زندگی را بیاموزیم و در زندگی موفق باشیم

۰

۰

علی نژاد

در این متن راه زندگی درست و نادرست انسانها را بیان کرده است،راه درست زندگی ما تنها از طریق راهنمایان عاقلی صورت میگیرد که از طرف خداوند مبعوث شده اند که همان پیامبرو جانشینان ایشان میباشند .اما مردم راه باطل را برمیگزینند همان راهی که خدایان و فرستادگان دروغینشان میگویند را میپذیرند این افراد بسیار زیادند بخصوص در جامعه امروزی ما که به وفور میبینیم که اینها در این دنیا با کبر، فقط خود و عقایدخودرا قبول دارند و در آن دنیا در جهنم جاودانه اند. چه تنبیه سختی در انتظارشان است.خوشابحال انسانهایی که البته عده شان معدود است که راه خدای یکتا و واقعی و همچنین فرستادگان او را در پیش گرفته اند و چه سعادتی در انتظارشان است کاش ما هم جزء چنین انسانهایی بوده باشیم.

۰

۰

مهسا سعیدی

سلام بسیار بااین متن موافقم اکثرانسان هایی که اززندگی لذت نمیبرند به دلیل پیرویی نکردن از سخن فرستادگان خداونداست خوشبحال کسانی که راه سعادت رو طی میکنند و به حقیقت زندگی دردنیا واخرتی نیک میرسند

۰

۰

فرشید یوسف پور

سلام و وقت بخیر
مشکل از همونجایی شروع شد که انسان خالق و صحبتهای خالق خودش رو با تکبر پس زد و تصمیم گرفت خودش راهش رو بسازه
با عقلی که خالق براش گذاشته خواست خودسرانه تصمیم بگیره
این رو به وضوح در زندگی روزمره میشه دید. بارها شده اتفاقاتی رو برنامه ریزی میکنیم؛ اما دقیقا اونی نمیشه که ما میخوایم و یا حتی برعکسش اتفاق میفته
این یعنی عقل ما قدرت پیش بینی اتفاقت رو نداره و یقینا باید خالقی بالا سرش باشه تا اون بگه چیکار کنخ و چیکار نکنه
مثل یک رباتی که فقط با دستور سازنده ش حرکت میکنه و خارج از فرامین اون، نه تنها کارهاش نتیجه نمیده؛ بلکه برای ناظرین هم جذابیتی نداره که یک ربات خودسرانه عمل کنه
انسان هم با تکبر و غرورش تصمیم گرفت دستورات خدا رو نادیده بگیره و راهنمایان اصلی رو کنار بذاره. تهش شد این دنیایی که هیچ چیز توش سر جاش نیست
ان شاء الله روزی برسه که سلطه حضرت حجت بر همگان علنی بشه و عدالتی که منجر میشه همه چیز سر جای خودش قرار بگیره و همه اتفاقات در مجرای طبیعی خودش بیفته اجرا بشه

۰

۰

فائزه سادات میرعبادی

شک و تردید به مسیری که داریم میریم و یا عدم آگاهی...ادم ها ۳ مدل ان.یا منطقی قبول میکنند یا میپذیرند و یا هر دو...کسی که فقط منطقی قبول میکنه با عقلش جلو میره.ذهن انسان هم دچار پیچیدگی هست و در طول مسیر دچار اشتباهات و چرایی ها میشه که اگه پاسخ درستی بهش داده نشه سردرگم میشه..‌وقتی که میپذیریم با قلب اینکار رو انجام میدیم و با اشتیاق..پس باید به قلب هامون رجوع کنیم.. باید منطقی و عقلی فکر کنیم و قلبا عمل کنیم...سخت ترین کار دنیا بنظر من فکر کردنه...زمان هم چشم بهم بزنیم از دست دادیم اگر عمیقا به این موضوع فکر کنیم که عمر ما سرمایه ما هست هدرش نمیدیم که بعدا بخوایم حسرت بخوریم
موردی که برای غرور اشاره شد...
ما ادم ها فک میکنیم که خیلی میدونیم..یه ظرف پر از آب رو تصور کنید اگر باز هم بهش اضافه بشه سر ریز میشه و میریزه..پس چیزی بهش اضافه نمیشه..این همون غروره...ظرف وجودمون رو خالی کنیم از موارد اضافی تا بتونیم بهتر بپذیریم و درست عمل کنیم

۰

۰

مریم محمودزاده

سلام

انچه که ما به نام خدا می شناسیم انچه ما به نام قدرتمند ترین فرمانروای جهان میشناسیم یک انرژی
است به افکار ما پاسخ میدهد. بهشت وجهنم هم افکار ما به وجود می اورد نه خداوند
خداوند شکل میگیرد خداوند به شکل اتفاقی وارد زندگی می شود به شکل ایده وارد زندگی می شود
به شکل آدم ها وارد زندگی می شود به شکل شرایط وارد زندگی می شود به شکل مشتری های
خوب وارد زندگی می شود به شکل روابط عاشقانه وارد زندگی می شود این ها همه خداست به دنبال
چه میگردید ؟؟ همون انرژی است که همه جا رو پر کرده خداوند نور آسمان و زمین است

۰

۰

طیبه عراقی

چه احمقند مسافران راه نابلدی که راهنمای خودشون رو در بیابان ترک می کنند
و تصور می کنند به سعادت می رسند!
مسافران گمان می کنند که چون راهنما رو تنها بذارن کسی که نابود میشه همون راهنماست
بی خبر از اینکه سعادت رو نمیشه در جایی پیدا کرد جز همون جایی که راهنما هست
و چه پستند سرکردگان این راه نابلدها که به خوبی میدونن به نابودی محکومند
اما چون طاقت ندارن مسافران رو گرداگرد راهنما ببینند، و دوست دارن خودشون برگزیده باشند، ساز مخالفت رو محکم می زنند
به این ترتیب در ایامی بهترین غذاها و جیره ها و مرکب های مسافران رو چپاول می کنند تا زمانی که مرگشون فرا برسه و نوبت سرکرده بعدی بیاد
بی آنکه این گروه روی آبادی رو بینه
و پیوسته هم ضعیف تر و از مسیر دورتر میشن
و مسافرین چون ذره ای تردید هم از نادرستی راه سراغشون بیاد چون باید اقرار کنند که خودشون اشتباه کردند، ترجیح میدن سکوت رو اختیار کنند
و تکبر اجازه نمیده خطای خودشون رو به زبون بیارن
و همچنان افسارشون به دست سرکردگان، در بیابان ها می چرخند تا تلف بشن
خدایا ما رو از متکبرین طغیانگر
و از جاهلینی که به تکبر روی آورند
و از پیروان احمق آنها قرار مده
بر عیوب خودمون آگاهمون کن
و چون آگاه نمودی در گروه توبه کنندگان ما رو بپذیر
و همواره در برابر با حق ما رو در دسته خاضعان جای بده

۰

۰

افشین

وقتی هر شتری از راه میرسد و ادعا دروغین امام و پیغمبری و پیشوایی و بالاتر فهمیدن از امامان دارد و یا خودشان را جایگزین انان میکنند قطعا هم ان فرد و هم تمامی یارانش به امید خدا به ته جهنم میروند زیرا از القابی برای خود استفاده میکنند که لایقشان نیس و از مسایلی حرف میزنند که خود را حق و جایگزین چیزی کنن که هیچ وقت چنین چیزی نیس و همیشه کفر خود را سعی در این دارد که در لباس حق جا بزند.
تا موقعی که چنین باشد و همه از ته قلب فریاد برای امدن حضرت نکنیم هر چه بر سرمان اید حق مان است.

۰

۰

مجید موشانی

عرض سلام و ادب
جاهل بودن و گمراهی ما انسان ها نسبت به کل هستی سبب شده تا همیشه از این امر غافل باشیم که مگر امکان دارد خالقی که این همه موجودات از انس و جن و حیوانات و نباتات رو خلق کرده برای رشد و تکامل آنها هیچ راهنما و هدایت گری قرار نداده باشد و اونها رو به حال خود رها کرده و بعد ادعای ثواب و عقاب هم داشته باشد و بگوید هر کسی که فرامین من را اطاعت نکند به آتش دوزخ انداخته خواهد شد آیا ممکن است این خالق بزرگ از خوبی ها و نیکی ها و انسان کامل سخن به میان آورده باشد و نمونه این انسان کامل را در هر عصر و زمانه ای برای شناخت سایر مردم قرار نداده باشد.
پس چی می شود که به یک باره برخی از انسان ها در مسیر خلاف جهت پروردگار قدم بر می دارند و راه سعادت خودشان را در آن جستجو می کنند و با راهنمایان و برگزیدگان خدا سر ستیز و ناسازگاری می گذارند و برای رسیدن به اهداف شوم خود آنها را کنار می گذارند تا خود به اصطلاح به خلافت برسند.
تنها راه گمراهی و ضلالت ما آدمها کبر و غرور و خود خواهی است که به واسطه آن چشم خود را بر همه خوبی ها می بندیم و اولیاء خدا را کنار می گذاریم تا بتوانبم مقاصد شوم خود را پیاده کنیم و در آخر زمانی که به ورطه ضلالت افتادیم با وجود اینکه می دانیم دلیل این نابودی فقط خود ما هستیم باز هم به واسطه همان غرور و خودخواهی از خدا طلب کار می شویم که چرا برای ما چراغ هدایت و روشنی نفرستاد و با نگاهی کاملا طلبکارانه می گوییم خدایا تو که می دانستی راهی که ما می رویم راه درست و صراط مستقیم نبود چرا دست ما را نگرفتی و ما را به وسیله هدایت گران خودت راهنمایی نکردی.

خدایا از تو می خواهیم به حق اولیاء و اوصیاء خودت ما و دوستان ما را در زمره هدایت شوندگان قرار دهی

۰

۰

فرزاد کامیاب

سلام
وقتتون بخیر
بدی ها امروز جامعه بشری رو فرا گرفته و همه این به این دلیل که از یک عقل برتر یا فرستاده ای خدا پیروی نکردند و بر عقل و آراء خو اتکا کردند و خود را بی نیاز از راهنما دانستند یا دنباله روی از کسانی می کنند که با حرف های زیبا و حرف های حق آمیخته با باطل به دنبال فریب آنها هستند بدون هیچ و شک و تردیدی آنها را پیروی میکنند تا آنجا که فریب و دروغ آنها برایشان آشکار شود و این اتفاق تا جایی ادامه پیدا کرده در زندگی اکثر افراد که نسبت به همه چیز بدبین و بی توجه شدند و کار به اینجا رسید که هر کس خودش رو امام زمان خودش میدونه و به عقل خودش اکتفا کرده و خودش رو بی نیاز از راهنما میدونه...با توجه به اینکه مردم پوچی و غلط بودن مسیرهای مختلف برایشان مشخص شده باز هم بر آن نیستند که خود را تغییر دهند یا در طلب تنها راه راستی که از جانب خدا مشخص شده قدمی بردارند و اینچنین شده که اکثر مردم دچار سردرگمی و سرگردانی و حیرانی شده اند حتی اگر فردخیرخواهی یا مسیر حق و درستی در سر راه آنها قرار بگیرند به سبب آنچه درگذشته بر آن ها رفته آن را نمی پذیرند... ما هم با حمایت از افراد و دنباله روی از آثاری که تولید می کنند در دور ماندن فرستاده خدا سهیم هستیم و در بی خبری بودیم... و خدارو شکر که خدا ما رو در این تاریکی ها بحال خودمون وانگذاشت و بوسیله مجموعه آراد معارف اهل بیت و راه راست برای ما روشن شد و حجت تمام... از همینجا تشکر می کنم از ریاست مجموعه آراد و تمام کسانی که در این راه ایشان را همراهی می کنند...

۰

۰

نگین اصغری

گاهی انسان هلاک زیاده خواهی و تکبر و بی فکری خود میشود
در کار خود تعلل میکند و زمانی که باید کاری را انجام دهد با تکبر به اعتقاد خود استوار است ولی زمانی که دیگر فرصتی نمانده به فکر فرصت هایی که از دست داده، میباشد

۰

۰

majid

سلام ممنونم ازشما ??

۰

۰

علی خوانساری

اگه کمی واقع گرایانه تر به خودمون نگاه کنیم به این واقعیت وجودی خودمون میرسیم که عقل های ما در مسائل خیلی کوچک هم بی جواب میمونه و راه درست و غلط رو نمیتونه از هم تشخیص بده
چه کارها و اعمالی که فکر میکردیم درسته ولی غلط بوده
و چه غلط هایی که درست بوده اند.
مغز و واقعیت هستی چیز دیگریست و ما به دنبال چیز دیگری
و چه پیغمبر زیبا فرمود به سلمان:
که ای سلمان اگر دیدی همه مردم به سمتی میروند و علی علیه السلام به سمتی دیگر
تو به دنبال علی و ملازم علی باش

۰

۰

majid

سلام دورود به شما آقای زیارکلائی عزیز ممنونم از مقاله های بی پایان خوبتون. سپاسگزارم majid

۰

۰

سید حسین

به نام هم او که می داند

بله اینجاست که میفهمیم حرف پیامبر مهربانمان را که فرمودبه این مذمون
ضربه شمشیر علی از عبادت عبادت کنندگآن دو عالم برتر است .
چرا که فاصله نابودی اسلام و شهادت پیامبر شمشیر علی (ع )بود.علی بود. علی بود.

۰

۰

فاطمه

درود به شما.
به نام هستی بخش.
"ال" در کلمه الله، چه معنای ژرف و عمیقی دارد... .
اله و معبود انسان در جهان مادی نهفته بود تا زمانی که ادیان الهی به خاتم النبیین، خاتمه یافت، و اله و معبود انسان " الله" شد.
معبودی که یکتا و بی همتاست.
به کدامین دلیل در روزگار ناهموار امروز، معبود بشریت به سمت جاهلیت پس رفت کرده است؟
اله ی پول و مقامی که در همین جهان مادی، ذوب خواهد شد.
انسان های ماندگار خودشان را عبد یک معبود می دانند، و جهان مادی را با یاد " الله" به سمت رشد و تعالی می برند.
در "رحمن و رحیمی الله" ذوب شویم، و با همتایان زمینی خود، مهربان و صادق باشیم.

۰

۰

الهام دریس

در این عصر و زمانه به دلیل نبودن عاقلی از سمت خدا که عقلش بر همه فکرها چیره شود و منطقش بر تمام منطق ها فائق آید و برهانش بر هر برهان و دلیلی پیروز گردد مردم را می بینی که دچار آراء و نظرات پراکنده شده اند و این اختلافات موجب نزاع و درگیری و نامهربانی ها گردیده است.

هر یک خود را درست و حق می داند و دیگری را باطل می خواند و این ها همه بدان دلیل است که مردم فرستادگان خدا را که منبع اتصال به او، عقل کل نظام عالم، پایان دهنده به نزاع ها و سامان دهنده اختلافات مردم بودند کنار گذاشتند و دیگران را برگزیدند.

۰

۰

زهرا دوستی

با خدا باش و پادشاهی کن، خداوند همواره به فکر بندگانش بوده و در طول هر دوران پیامبرانی جهت راهنمایی بندگانش فرستاده است، شاید در سال های اخیر بیشتر مردم دچار اشتباه شده اند ولی ما همواره منتظر منجی عالم هستیم

۰

۰

فاطمه ثنا

در این عصر و زمانه به دلیل نبودن عاقلی از سمت خدا که عقلش بر همه فکرها چیره شود و منطقش بر تمام منطق ها فائق آید و برهانش بر هر برهان و دلیلی پیروز گردد مردم را می بینی که دچار آراء و نظرات پراکنده شده اند و این اختلافات موجب نزاع و درگیری و نامهربانی ها گردیده است.

۰

۰

نگین محمدنژاد مامالو

اگر احساس می کنید، در مسیر درستی قرار ندارید، حتما اقدام به اصلاح روش و هم چنین راه زندگی خود کنید.

۰

۰

💎 ۹ دهم ثروت در تجارت است💰