برای تجارت کردن از کجا شروع کنیم؟

ما با معرفی اصل های تجارت در فرایند های مختلف وارد جزئیات می شویم و هر اصل ، نحوه و شایط را برای شما مشخص میکنیم و با توجه به همین اصل ها هر کالا و محصولی که باشد، میتوانید نتیجه دریافت کنید.

تجارت ۳اصل دارد:

۱:زیاد دیده شدن.۲:نتیجه اعتماد سازی مشتری.۳:قیمت

مهم کالا و حوزه مورد فعالیت شما نیست ، شما با هرکالایی میتوانید سود و فروش خوبی داشته باشید و دیده شوید،زیاد دیده شدن باعث جلب اعتماد بیشتر مشتری ها می شود.

نتیجه اعتماد سازی مشتری

عامل و نتیجه اعتماد سازی مشتری این است که فرد برای انتخاب دو برند ، برندی را انتخاب میکند که بهتر است و به آن اعتماد بیشتری داردحتی اگر هزینه بالاتری پرداخت کند به آن برند اطمینان دارد.

نکته قابل توجه این است اگر شما زیاد دیده شوید و موجب جذب اعتماد مشتری های بیشتری شوید ، قیمت خیلی مطرح نمی شود یعنی تمام این موارد را با زیاد دیده شدن میتوان پوشش داد اما خب هزینه ها بیشتر میشود بنابراین قیمت را میتوان با اعتماد بالا برو و سود بیشتری به دست آورد.