سوئیفت جمع بندی چیست + فیلم

در این مقاله در مورد موضوع سوئیفت و نقل و انتقال پول در خدمت آرادی های عزیز هستیم .
در این مقاله 8 مثال از انتقال پول گفته می شود که مسیر به روش سوئیفت کاملا در آنها مشخص است .

 

سوئیفت :
• در جلسات گذشته با شبکه سوئیفت دورن بانکی بین المللی سوئیفت که یک پیام رسان برای ارسال پیام های استاندارد جهت افزایش سرعت ارسال پیام میان بانک ها و کاهش هزینه ارسال ارز میان بانک ها ایجاد شده است آشنا شدیم .• از این شبکه برای ارسال پیام های استاندارد میان بانک ها استفاده می شود.
• در این شبکه پیام رسانی بانکی 10 گروه پیام داریم .
• هر گروه پیام به منظور خاصی استفاده می شود و با نماد MTXXX نشان داده خواهد شد .
• گروه صفر که با MT0XX آغاز می شد مربوط به پیام های سیستمی است که برای ما کاربرد چندانی ندارد .

• گروه اول پیام های مشتریان در سیستم می باشد که با MT1XX آغاز می گردد و از این گروه مطالب مهم و لازم برای ایجاد توانایی خواندن پیام MT103 که از پرکاربردترین پیام های سوئیفت جهت انتقال ارز از حساب مشتری بانک فرستنده به حساب ذی نفع در بانک گیرنده می باشد ارائه شد .• پیام های گروه دوم مرتبط به انتقال ارز میان بانک ها می باشد .
• این گروه مکمل پیام های گروه اول می باشد .
• زمانی که بانک برای مشتری خود که می خواهد مبلغی ارز به حساب ذی نفع واریز کند پیام MT103 صادر می نماید ، بانک گیرنده که ذی نفع در آن حساب دارد جهت تکمیل و پرداخت ارز مورد نظر به حساب ذی نفع نیاز دارد که مبلغ را از بانک فرستنده دریافت نماید .• این ارز مورد نیاز میان بانک فرستنده و گیرنده از طریق گروه دوم پیام های صادر و ابلاغ می گردد .
• ممکن است در این میان برای ایجاد مسیر پول بانک فرستنده مجبور به استفاده از یک یا چند بانک واسطه شود .
• در این حالت برخلاف پیام MT103 که میان دو بانک بود MT202 میان همه بانک های دخیل رد و بدل می شود .
• گروه دو که با MT2XX آغاز می شوند به منظور انتقال پول ارز میان بانک ها استفاده می گردد.• در میان گروه 2 با MT202 و MT202 COV آشنا شدیم .
• سایر گروه پیام ها نیز در جلسات قبلی به طور کامل معرفی شده اند .
• در این جلسه ابتدا با یک مثال انتقال ارز با مسیر انتقال پول و مسیر انتقال پیام آشنا می شویم .
• سپس به سراغ مثال های دیگر رفته تا به طور کامل با نحوه و نوع پیام های ارسالی در شبکه سوئیفت آشنا شویم .

MT910 :
MT910 یک پیام تایید اعتبار است که منظور ارسال تایید از نشستن پول به حساب ذی نفع برای ذی نفع یا نماینده وی ارسال می گردد.
در قالب این مثال می خواهیم در مورد MT910 صحبت کنیم که قاعدتا مربوط به گروه شماره 9 است و در واقع آخرین گروه پیام های سوئیفت است ، درواقع تاییده این است که یک پولی به حساب شخص ذی نفع واریز شده است یا خیر ؟فرض کنید که بانک ملی فرانسه به عنوان مثال در مقصد است و مشتری یا شرکتی به نام X ، اسم و مشخصات او را در قسمت جای خالی در سوئیفت باید نوشته شود ، این مشتری سفارش دهنده حواله به بانک ملی فرانسه مراجعه می کند و می گوید که می خواهد پولی را واریز کند ، شخصی در کشور اسپانیا است و برای انتقال از کشور فرانسه با کشور اسپانیا باید از بانک های دیگر و واسطه کمک بگیرند .در این صورت یک پیام MT103 از طرف مشتری در فرانسه به بانک ارسال می شود که حاوی پیام انتقال پول به شرکت مورد نظر است .
که بانک مشتری در فرانسه برای انتقال پول از طریق کارگزار، به طور مثال در کشور آمریکا اقدام می کند ، به همین منظور به کارگزار خود یک MT202 پوششی می دهد و می گوید که صد هزار دلار از حساب من ، نزد خویش نگه دار و به حساب کارگزار به بانک اسپانیا ارسال کن .کارگزار بانک اسپانیا هم در کشور دیگری است که این شرکت را معرفی کرده و از طریق این واسط ، حساب مالی خود را دریافت می کند ، زمانی که پول از حساب کارگزار مشتری به حساب کارگزار، دریافت کننده ارسال شد ، این کارگزار یک پیام MT910 به بانک در ارتباط خود به منظور تایید دریافت پول ارسال می کند .بررسی مسیر پول :
در مثال بالا به عنوان مثال فرد X می خواهد از فرانسه به حساب شرکتی که در اسپانیا حساب دارد مقداری ارز حواله نماید .
فرد X به بانک عامل خود در فرانسه که همان بانک ملی فرانسه است مراجعه می نماید .
فرم های مربوط به حواله را از جمله مشخصات ذی نفع که حسابی در بانک اسپانیا می باشد تکمیل می نماید .بانک برای انتقال ارز از حساب آقای X به حساب شرکت اسپانیایی دنبال مسیر می گردد .
بانک ملی فرانسه برای این انتقال ازموسسه که با بانک ملی فرانسه مراوده دارد استفاده می نماید .
از طرفی دیگر بانک اسپانیا نیز کارگزاری جهت دریافت پول در آمریکا معرفی می نماید .کارگزار بانک گیرنده در اسپانیا در آمریکا بانک BNY می باشد .
کارگزار بانک فرستنده با کارگزار بانک گیرنده مراوده مالی داشته و نزد یکدیگر حساب های متقاطع دارند .
در نتیجه مسیر ارسال پول ساخته می شود .پول از حساب آقای X در بانک ملی فرانسه به حسابی در آمریکا ، از آنجا به BNY و سپس از BNY به بانک اسپانیا منتقل می شود .
بانک اسپانیا پس از دریافت پول آن را به حساب شرکت اسپانیایی که در این بانک حساب دارد منتقل می نماید .
بعد از ارسال تقاضای حواله آقای X از بانک ملی فرانسه ، این بانک براساس اطلاعات دریافتی یک پیام MT103 از طریق شبکه سوئیفت برای بانک اسپانیا ارسال می گردد.بانک اسپانیا این پیام را در حکم یک دستور پرداخت به حساب شرکتی در بانک خود تلقی می نماید .
اما برای نهایی کردن انتقال منتظر دریافت پول در حساب خود در BNY می گردد.
بانک ملی فرانسه برای تامین ارز مورد نیاز برای این انتقال یک پیام MT202COV برای کارگزار خود ارسال می نماید که در آن خواسته شده که از حساببانک ملی فرانسه در این موسسه در آمریکا مبلغی مشخص به BNY جهت ارسال به اسپانیا ارسال شود .پس از این انتقال BNY مبلغ دریافتی را به حساب اسپانیا در این بانک واریز کرده و یک پیام MT109 به اسپانیا مبنی بر تایید دریافت پول ارسال می نماید .
در این مرحله بانک اسپانیا حساب شرکت اسپانیایی ذی نفع این انتقال را شارژ می نماید .تفاوت MT101 با MT103 :
هر دو پیام برای انتقال و ارسال پول مورد استفاده قرار می گیرند .
MT101 در موقعیتی استفاده می شود که یک شخص حقوقی که در شبکه سوئیفت عضو می باشد می خواهد به بانک یا موسسه مالی خود دستور پرداخت از جانب خود ارسال نماید .MT103 زمانیکه موسسه مالی می خواهد دستور پرداخت مشتری را به یکدیگر ارسال کنند از این پیام استفاده می شود .
این که شخص حقوقی عضو شبکه سوئیفت می باشد به این معنا نیست که می تواند هر نوع پیامی را به هر موجودیتی در این شبکه ارسال نماید .
این عضویت دسترسی محدود به شخص حقوقی داده تا بتواند با موسسه مالی یا بانک عامل خود در ارتباط باشد .مثال 1) :
فرض کنید شرکتی به نام ROBERT در بانک XYZ درسوئیس حساب دارد .
شخصی به نام VINI نیز در این بانک در سوئیس حساب دارد .
شرکت روبرت باید مبلغ 50 هزار فرانک سوئیس به حساب این فرد واریز نماید .از آنجا که شرکت روبرت یک شرکت بزرگ و معتبر است در سوئیفت عضویت داشته و می تواند دستور پرداخت پول را به بانک XYZ از طریق پیام MT101 ارسال نماید .بانک XYZ با دریافت پیام ، MT101 (دستور پرداخت) شرکت روبرت چون گیرنده مشتری خود بانک می باشد و ارز مورد انتقال نیز ارز مرتبط و یکسان میان حساب فرستنده و گیرنده است ، به راحتی می تواند حساب شرکت روبرت را بدهکار و حساب SART را بستانکار نماید .مثال 2) :
فرض کنید شرکتی به نام ROBERT در بانک XYZ درسوئیس حساب دارد .
شخصی به نام VINI نیز در این بانک در سوئیس حساب دارد .
شرکت روبرت باید مبلغ 500 هزار یورو به حساب این فرد واریز نماید .
حساب این شخص در بانک BNP PARISBAN می باشد .از آنجا که شرکت روبرت یک شرکت بزرگ و معتبر است در سوئیفت عضویت داشته و می تواند دستور پرداخت پول را به بانک XYZ از طریق پیام MT101 ارسال نماید .بانک XYZ با دریافت پیام ، MT101 (دستور پرداخت) شرکت روبرت چون گیرنده مشتری خود بانک نمی باشد و ارز مورد انتقال نیز ارز مرتبط و یکسان میان حساب فرستنده و گیرنده نیست ، دستور پرداختی به بانک BNP ارسال می نماید .
با فرض اینکه بانک XYZ در BNP حساب داشته باشد بدون نیاز به پیام MT202 COV انتقال ارز انجام خواهد شد .مثال 3) :
فرض کنید شرکتی به نام ROBERT در بانک XYZ درسوئیس حساب دارد .
شرکت روبرت باید در مجموع مبلغ 300 هزار یورو به حساب شخصی به نام سارا (200 هزار یورو) و شخصی به نام جاکو (صد هزار یورو) واریز نماید .
حساب سارا در بانک بنی در فرانسه و حساب جاکو در بانک آگری است .از آنجا که شرکت روبرت یک شرکت بزرگ و معتبر است در سوئیفت عضویت داشته و می تواند دستور پرداخت پول را به بانک XYZ از طریق پیام MT101 ارسال نماید .بانک XYZ با دریافت پیام MT101 شرکت روبرت ، چون گیرنده مشتری خود بانک نمی باشد و ارز مورد انتقال نیز ارز مرتبط و یکسان میان حساب فرستنده و گیرنده نیست ، دستور پرداختی به بانک بنی ارسال می نماید .چون بانک XYZ در بنی حساب داشته باشد بدون نیاز به پیام MT202 COV انتقال ارز به سارا انجام خواهد شد .
اما حساب جاکو در بانک فرانسه و بانک XYZ در آنجا حساب ندارد .
برای انتقال پول به جاکو بانک XYZ در یک MT103 جداگانه از بنی می خواهد که به حساب بانک فرانسه 100 هزار یورو واریز نماید .
با فرض آنکه بنی در بانک فرانسه حساب دارد این انتقال انجام خواهد شد .مثال 4) :
فرض کنید شخصی به نام ROBERT در بانک XYZ درسوئیس حساب دارد .
روبرت باید مبلغ 500 هزار یورو به حساب فردی به نام سارا واریز نماید .
حساب سارا در بانک بنی فرانسه است .
برای انتقال روبرت به بانک عامل خود مراجعه کرده و فرم های مربوط به انتقال ارز را تکمیل می کند.بانک XYZ برای انتقال ارز از حساب مشتری خود به حساب ذی نفع به بانک بنی یک دستور پرداخت MT103 ارسال نموده و چون در بانک ملی فرانسه حساب متقاطع دارد در نتیجه با ارسال این دستور پرداخت حساب سارا شارژ می شود .
مبلغ این انتقال از حساب بانک XYZ به بانک بنی کسر خواهد شد .

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 پاسخ