اتصال به اینترنت شما ضعیف یا قطع است.

Alüminyum sülfat fiyatı

Alüminyum sülfat, Al 2 (SO 4 ) 3 formülüne sahip bir kimyasal bileşiktir. Suda çözünür ve öncelikle içme suyu ve atık su arıtma tesislerinde ve kağıt endüstrisinde bir pıhtılaştırıcı olarak kullanılır.

Alüminyum sülfat

Susuz form, örneğin volkanik ortamlarda ve yanmış kömür madeni yığınlarında, nadir mineral milosovitit olarak doğal olarak bulunur. Alüminyum sülfat nadiren susuz bir tuz olarak bulunur. Alüminyum sülfat üretimi sırasında, en yaygın olanları Al2(S04)316H20 hekzahidrat ve Al2(S04)318H20 oktadekahidrat olan bir dizi farklı hidrat oluşur. Formülü [Al(H 2 O) 6 ] 2 (SO 4 ) ) 3 5H 2 O şeklinde yazılabilen heptadekahidrat, doğada inorganik bir halojen olarak bulunur. Alüminyum sülfat üretimi, bazı endüstrilerde bazen şap veya kağıt yapım şapı olarak adlandırılır, ancak şap adı, XAl(SO) genel formülüne sahip herhangi bir çift sülfat tuzuna yaygın ve doğru bir şekilde uygulanır. Alüminyum sülfat üretim sürecini öğrenmek için bu malanın sonuna kadar bizimle kalın. Suyun pıhtılaşması veya topaklaşması: alüminyum sülfat suyla (içme, teknik veya atık) karıştırıldığında, çözelti içindeki bileşikler ve parçacıklarla kompleksler oluşturan alüminyum hidroksit oluşur.

Alüminyum sülfat özellikleri

Alüminyum sülfat havuz suyu arıtımında da kullanılmakta ve kullanımını daha cazip hale getirmektedir. Alüminyum sülfat kullanıldığında bulanıklık ve renk olmadan su elde edilir bu da su arıtmayı kolaylaştırarak içmeye uygunluğu artırır, bu arıtma yöntemi ne yazık ki sudaki alüminyum konsantrasyonunda bir miktar artışa yol açabilmektedir. Alüminyum, deri, beyin ve akciğerlerde biriken ve ciddi hastalıklara neden olan oldukça zehirli bir metaldir ve canlı organizmalarda hangi işlevi yerine getirdiği bilinmemektedir. Avrupa Birliği, sudaki maksimum alüminyum içeriğinin 0,2 mg/l'yi geçmemesini şart koşar. Aynı zamanda, ABD Çevre Koruma Ajansı, alüminyumdan kaynaklanan izin verilen maksimum su kirliliği seviyesinin 0,05-0,2 mg/l'yi geçmemesini şart koşmaktadır. Atık su arıtma veya alüminyum sülfat kullanımı, ekonomik açıdan içlerindeki fosforu giderebilir veya azaltabilir. Alüminyum sülfat, boyalı malzemeleri stabilize etmek için boyalarda veya mürekkeplerde bir bileşen olarak kullanılır, stabilize edici etkisi, jel benzeri kıvamı boyanın tekstiller tarafından emilmesine yardımcı olan Al(OH)3'ten kaynaklanır. Yaklaşık M.Ö. 2000'den beri kullanılmasına rağmen, açıklanan amaç için sadece organik boyalar pigment gerektirirken, sentetik boyalar işlevlerini yerine getirmek için pigmentlere ihtiyaç duymazlar. Kağıt endüstrisinden çıkarılmış ancak kağıt hamuru endüstrisinde hala kullanılıyor, safsızlıkları gideriyor ve aynı zamanda malzemeleri yapıştırmak, yükleri nötralize etmek ve reçineyi kalibre etmek için de kullanılıyor.

Alüminyum sülfat satın alımı

Alüminyum sülfat boyaların üretiminde yer alır, bütadien stiren ayrıca sentetik kauçuk üretiminde boya olarak kullanılır ve şeker endüstrisinde melas olarak şeker kamışını çıkarmak için kullanılır. Deodorant yapımında kullanılır, neden? Çünkü ter bezlerinin kanallarını daraltır ve böylece koku yapan bakterilerin gelişmesi için gerekli ortam olan terin birikmesini sınırlar. Deri tabaklanırken, kullanımının gerekli süreci kullanılır. Ayrıca kimyevi gübre üretiminde de kullanılmaktadır. Boya, yapıştırıcı ve mastiklerin hazırlanmasında katkı maddesi olarak, ayrıca mobilya temizlik ve bakım ürünlerinde kullanılır. Alüminyum sülfat bir immünolojik adjuvandır, dolayısıyla antijenleri işleme işlevine sahiptir, böylece etki yerlerinde salındıklarında aşılanmış antijenlere karşı daha fazla antikor üretirler. Ek olarak, interlökinler gibi endojen adjuvanlar da dahil olmak üzere diğer adjuvanlar, antijenler için spesifik değildir ve bağışıklık sisteminin erişimini arttırır. Bu, birçok hastalığa karşı aşı oluşturmayı mümkün kıldı. Alüminyum sülfatın pıhtılaştırıcı etkisi, saf sudaki Q beta, MS2, T4 ve P1 dahil birçok virüsün ortadan kaldırılmasıyla sonuçlandı.

Alüminyum sülfat fiyatı + alışveriş

Tüm proses akışlarının ve reaksiyon sürelerinin hem nihai ürünü hem de prosesin geri kalanının hızını etkilediği, optimizasyonun herhangi bir operasyonel bozulma ve stabil ürün özellikleri olmaksızın güvenilir bir süreçle sonuçlandığı bulundu. İyileştirmelerin nedeni, dozajlama aşamasında sıcaklıktaki hızlı artıştır, bu da seyreltme aşamasına kadar reaktör içeriğinin kaynamasına ve kendi kendine karışmasına neden olur. Aynı ham madde tüketimi ile üretimi %7 artırmak mümkün olmuştur. Ayrıca üretilen ürün kalıntı miktarı %70 oranında azaldı. Umarız bu makaleyi faydalı bulmuşsunuzdur. Bu çalışmada bize destek olun ve bu makale sizin için yararlı olduysa, düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşın. Satın almak için görevli satış temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bu makale sizin için ne kadar yararlı?

Not ortalaması 5 / oy sayısı: 5

Comments (0 Comments)

💰 Gelirini on kat arttır 💎