نوشته‌ها

هدف های بزرگ قربانی هدف های کوچک

هدف های بزرگ قربانی هدف های کوچک

/
وقتی یک کاری را می­خواهید با یک نفر شروع کنید چند تا پارامترش ر…
کسب و کار جدید

شروع یک کسب و کار جدید و واقعی با درآمد میلیونی

شروع یک کسب و کار جدید و واقعی با درآمد میلیونی و میلیاردی چگونه است؟…

دلایل شکست کسب و کارهای کوچک اینترنتی

دلایل شکست کسب و کارهای کوچک اینترنتی چیست؟ چرا من مثل بقیه افراد مو…