نوشته‌ها

قیمت زعفران در ترکیه در سال 99

قیمت زعفران در ترکیه با توجه به بسته بندی های و برند هایی که از ایران وارد می کنند ، متغیر است. همچنین قیمت فروش عمده و خرده با هم تفاوت هایی دارد. بی شک زعفران
چرخه تولید

چرخه تولید تا مصرف محصول

چرخه تولید تا مصرف محصول، موضوعی است که باید به عنوان دومین فعالیت…