نوشته‌ها

هدف های بزرگ قربانی هدف های کوچک

هدف های بزرگ قربانی هدف های کوچک

/
وقتی یک کاری را می­خواهید با یک نفر شروع کنید چند تا پارامترش ر…
پولدار شدن موانع تجارت را می شکند

پولدار شدن موانع تجارت را می شکند

/
یکی از موانع تجارت عدم همکاری خانواده هاست. یکی از دوستان، دیروز می…