نوشته‌ها

بانک اطلاعاتی مشتریان

نحوه ساخت بانک اطلاعاتی مشتریان و راه های ارتباط با مشتری

نحوه ساخت بانک اطلاعاتی مشتریان و راه های ارتباط با مشتری موض…
آشنایی با مشتری

مشتریان چگونه با کسب و کارها آشنا می شوند؟

مشتری مهمترین مسئله هر تاجر و کسبه ای است. پس سوال مهم اینست ک…

داشتن بانک اطلاعاتی از مشتریان بالقوه و بالفعل

☑️ اگر ساختار برندسازی را طبق فرمولی که ارائه کردیم پیش رفته باشید م…

اصول اساسی مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری یا Customer Relationship Management (که به آن…

مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری

مدیریت کیفیت جامع در زمینه رضایت مشتری و وفادارسازی آن ها مهم ترین عام…

مشاوره مدیریت ارتباط با مشتری

برای جذب و نگهداری مشتری و نحوه مدیریت ارتباط با او نیاز به مشاوره با…

مدیریت ارتباط با مشتری قدیمی

ارتباط با مشتری و مدیریت آن به حفظ مشتریان قدیمی و جذب بیشتر …

تعریف مدیریت ارتباط با مشتری

در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری تعریف ها و نکات بسیاری وجود دارد که …

نقش و مدیریت مشتری مداری در تولید ملی

/
در زمینه تولید ملی محصولات مختلف مشتری مداری نقش بسزایی را …