نوشته‌ها

بانک اطلاعاتی مشتریان

نحوه ساخت بانک اطلاعاتی مشتریان و راه های ارتباط با مشتری

نحوه ساخت بانک اطلاعاتی مشتریان و راه های ارتباط با مشتری موض…
آشنایی با مشتری

مشتریان چگونه با کسب و کارها آشنا می شوند؟

مشتری مهمترین مسئله هر تاجر و کسبه ای است. پس سوال مهم اینست ک…

داشتن بانک اطلاعاتی از مشتریان بالقوه و بالفعل

☑️ اگر ساختار برندسازی را طبق فرمولی که ارائه کردیم پیش رفته باشید م…

اصول اساسی مدیریت ارتباط با مشتری

/
مدیریت ارتباط با مشتری یا Customer Relationship Management (که به آن…

مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری

مدیریت کیفیت جامع در زمینه رضایت مشتری و وفادارسازی آن ها مهم ترین عام…

مشاوره مدیریت ارتباط با مشتری

برای جذب و نگهداری مشتری و نحوه مدیریت ارتباط با او نیاز به مشاوره با…

مدیریت ارتباط با مشتری قدیمی

ارتباط با مشتری و مدیریت آن به حفظ مشتریان قدیمی و جذب بیشتر …

تعریف مدیریت ارتباط با مشتری

در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری تعریف ها و نکات بسیاری وجود دارد که …

نقش و مدیریت مشتری مداری در تولید ملی

/
در زمینه تولید ملی محصولات مختلف مشتری مداری نقش بسزایی را …