نوشته‌ها

صادرات چرم و عدم توسعه صنعت چرم در ایران چیست؟

/
صادرات چرم از جمله صنایع مهم در کشور است که ضمن رشد و توسعه اقتصا…