نوشته‌ها

صادرات به پاکستان

صادرات به پاکستان و مشکلات اصلی تجارت به پاکستان چیست؟

در چند سال اخیر کشور پاکستان اقتصادی رو به رشد داشته است،و موقعیت م…