نوشته‌ها

کسانی که باورها را می میرانند.

❇ دروغ نیست اگر بگوییم بیش از ۹۰ درصد جوان های امروز کشورمان هیچگون…

چهار دلیل ساده برای شکست همه تاجران و فعالان اقتصادی

هر کسی که کار اقتصادی می کند و تجارتی در دست دارد اگر از چهار عامل…

باورهای غلط در تجارت

باورهای غلط که منجر به ورشکستگی تجاری می شود.? چه زمانی یک شرکت …

جلوگیری از عوامل شکست در تجارت

/
طمع در عددهای بالا و شکست در تجارت. اگر ماجرای ورشکست شده های عرصه تجا…