نوشته‌ها

صادرات بدون کارت بازرگانی

آیا برای صادرات کارت بازرگانی لازم است؟

/
به طور کلی کارت بازرگانی برای صادرات و واردات در تجارت مانند گواهی…