نوشته‌ها

تعیین تکلیف قرارداد بسته شده

/
تعیین شرایط معاملات محل دعواهای شما اینجاست. باید شرایط تحویل، با…