نوشته‌ها

سود حاشیه ای

تعریف سود حاشیه ای

در تعریف سود حاشیه ای می توان به سودآوری هایی که درز مینه روش های انتخاب…