نوشته‌ها

تکنیک های صادرات

/
امروز می‌خواهیم برخی از سؤال‌های مخاطبان خود را پاسخ دهیم. یکی…

سطح ریسک‌پذیری و جاه‌طلبی

جاه‌طلبی در انسان ذاتا خوب است به شرطی که در مسیر درستی قرار …

انواع ریسک در سرمایه گذاری

معمولا در بیشتر سازمان ها سرمایه گذاری افراد با انواع ریسک مواجه می شو…