نوشته‌ها

معنای رونق تولید چیست + فیلم

همه کسانی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند، دوست دارند که به ر…
تبدیل تهدیدها به فرصت

تبدیل تهدیدها به فرصت

/
در واکنش به جلسه شنبه، یکی از دوستان خواسته بود که برای هر کدام ا…
رونق کسب و کار

رونق کسب و کار در شرایط بد اقتصادی

/
من شنبه‌ها سعی می‌کنم یک فایل برای کسانی که می‌خواهند به تازگی و…

رونق تجارت و بازرگانی در اروپا

چگونه شد که اروپا به رونقی در تجارت و بازرگانی دست یافت؟این…