نوشته‌ها

ساختار کسب و کار

ساختار کسب و کار از شغل خانگی تا میلیاردر شدن

/
ساختار کسب و کار از شغل خانگی تا میلیاردر شدن چگونه است؟ آیا می توان به در…
چگونه می توان ثروتمند شد

چگونه می توان ثروتمند شد؟

/
چگونه می توان ثروتمند شد؟ میخواهم پولدار شوم اما چگونه؟ آیا م…

راه های ثروتمند شدن واقعی و غیرواقعی

اینستاگرام و تصویر مورد بحث روز گذشته تصویری را در اینستاگرام آراد ب…

دلیل اصلی فقر و بی ثروتی اکثر مردم

? پول تو چیه؟❇️ زحمتی بکشید و یک خودکار و کاغذ بیاورید. ج…
تجارت

تجارت و خرید و فروش بهترین راه ثروتمندیست.

انسان به هر کاری دست بزند از بیکاری بهتر است. اما بیکاری یک مزی…

چگونه با آراد ثروتمند شویم؟

اگر می خواهید ثروتمند شوید از صف های استخدام خودتان را خارج کنید.…

برای ثروتمند شدن با ثروتمندان رفیق شوید

اگر می خواهید بزرگ تر شوید با بزرگان همنشین گردید و اگر می خواهید…