نوشته‌ها

قیمت زعفران در ترکیه در سال 99

قیمت زعفران در ترکیه با توجه به بسته بندی های و برند هایی که از ایران وارد می کنند ، متغیر است. همچنین قیمت فروش عمده و خرده با هم تفاوت هایی دارد. بی شک زعفران

راه های افزایش رضایت مشتری

/
راه های افزایش رضایت مشتری از شاخص های مهم و حائز اهمیت برای م…

رابطه کیفیت خدمات و رضایت مشتری

میان کیفیت خدمات و همچنین کالا و رضایت مشتری یک رابطه مستقیم وجود دار…

اهمیت سنجش رضایت مشتری

سنجش رضایت مشتری از چه طریق امکان پذیر می باشد و دارای چه اه…

کیفیت خدمات و رضایت مشتری

کیفیت خدمات در افزایش میزان رضایت مشتری و همچنین فروش بیشتر ک…

راههای مشتری مداری و جلب رضایت مشتری

راههای جلب رضایت مشتری و در کل مشتری مداری متفاوت است که افراد مو…

وفاداری و رضایت مشتری

وفاداری و رضایت مشتری یکی از ارکان مهم در فروش می باشد. زمانی…

تاثیر خدمات پس از فروش بر رضایت مشتری

خدمات پس از فروش یکی از نکات تاثیر گذار برای رضایت داشتن مشتر…

روش های جلب رضایت مشتری

روش های جلب رضایت مشتری را بازگو کنید؟ سعی کنید همیشه برای جذب مشتری روش های…