نوشته‌ها

قیمت زعفران در ترکیه در سال 99

قیمت زعفران در ترکیه با توجه به بسته بندی های و برند هایی که از ایران وارد می کنند ، متغیر است. همچنین قیمت فروش عمده و خرده با هم تفاوت هایی دارد. بی شک زعفران

رشد سریع فروش و سودآوری در مغازه داری

اکثر مغازه دارها گمان می کنند هیچ راهی برای رشد میزان فروششا…