نوشته‌ها

قیمت زعفران در ترکیه در سال 99

قیمت زعفران در ترکیه با توجه به بسته بندی های و برند هایی که از ایران وارد می کنند ، متغیر است. همچنین قیمت فروش عمده و خرده با هم تفاوت هایی دارد. بی شک زعفران
راهبرد سرمایه گذاری

راهبرد سرمایه گذاری معکوس

سرمایه گذاری معکوس یکی از راهبرد های سرمایه گذاری در بازاره…

راهبرد سرمایه گذاری ایران

در راهبرد سرمایه گذاری در ایران چه چیزهایی باید بیان شود؟ سرم…