نوشته‌ها

قیمت زعفران در ترکیه در سال 99

قیمت زعفران در ترکیه با توجه به بسته بندی های و برند هایی که از ایران وارد می کنند ، متغیر است. همچنین قیمت فروش عمده و خرده با هم تفاوت هایی دارد. بی شک زعفران

دیدگاه‌های اشتباه در بازاریابی

موفقیت در تجارت تنها با ارائه محصول بهتر یا بازاریابان خوب محقق …