نوشته‌ها

قیمت زعفران در ترکیه در سال 99

قیمت زعفران در ترکیه با توجه به بسته بندی های و برند هایی که از ایران وارد می کنند ، متغیر است. همچنین قیمت فروش عمده و خرده با هم تفاوت هایی دارد. بی شک زعفران
لیست شغل پردرآمد در شمال کشور

۷ شغل پردرآمد در شمال کشور

/
داشتن شغل پردرآمد از مهمترین خواسته های افراد است و بحثی است که ه…