نوشته‌ها

میزان انفاق در مال + فیلم

/
میزان انفاق در مال می تواند به انتخاب خود شخص باشد، و باید ابتدا تم…

دلیل باورهای ضد ثروت و بازتولید فقر

/
عکس جلسه شب سخنرانی ریاست محترم آراد پنجشنبه ۱۳ دی ماه…
ساختار کسب و کار

ساختار کسب و کار از شغل خانگی تا میلیاردر شدن

/
ساختار کسب و کار از شغل خانگی تا میلیاردر شدن چگونه است؟ آیا می توان به در…
چگونه می توان ثروتمند شد

چگونه می توان ثروتمند شد؟

/
چگونه می توان ثروتمند شد؟ میخواهم پولدار شوم اما چگونه؟ آیا م…

دلیل اصلی فقر و بی ثروتی اکثر مردم

? پول تو چیه؟❇️ زحمتی بکشید و یک خودکار و کاغذ بیاورید. ج…