نوشته‌ها

در مکالمه تلفنی چه بگوییم

در مکالمه تلفنی چه بگوییم؟

ترس از پاسخ گویی به تلفن ٬عدم آشنایی با روش های اصولی یک مکالمه ت…
خط تلفن خارجی

آموزش دریافت خط تلفن خارجی برای صادرات

آموزش دریافت خط تلفن خارجی برای صادرات در این قسمت از آموزش آراد برندی…