نوشته‌ها

چگونه کسب‌ و کار خود را راه بیندازیم؟

/
راه‌اندازی یک کسب‌ و کار امروز می‌خواهیم درباره کسب‌ و کار صحبت کنیم. بسیاری …

حقوق تجارت تاجر

در حقوق تجارت تاجر چه کسی می باشد؟ در قانون تجارت تاجر به کسی گفته…
قانون تجارت بین الملل

معاملات حقوق تجارت

حقوق تجارت در نتیجه انجام معاملات مختلفی قابل دریافت می باشد …
قانون تجارت بین الملل

مفاهیم حقوق تجارت

در فعالیت های تجارت، حقوق از جمله مفاهیم پایه ای آن می باشد …

تاجر در حقوق تجارت

در زمینه حقوق و فعالیت های تجارت وجود تاجر یکی از بخش های مهم و ضرو…

تعریف تاجر در حقوق تجارت

در حقوق تجارت می توان با تعریف تاجر به عنوان شخص عامل بهترین زم…
قانون تجارت بین الملل

تاجر از نظر حقوق تجارت

از نظر حقوق تجارت تاجر یکی از بخش های اصلی و اساسی در جهت فعالیت ه…

تعریف عامل در حقوق تجارت

تعریف حقوق یک عامل مهم در تجارت می باشد. حقوق در جایگاه تجار…

بازار کار رشته حقوق تجارت

رشته حقوق تجارت دارای بازار کار مناسبی برای علاقه مندان و همچنین فعالا…