نوشته‌ها

پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۷

پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۷ بگونه ای است که اکثر کارش…

جهش اقتصادی تنها در تجارت و تولید ممکن است

▪ ابتدا بیاییم مشاغل کشور را دسته بندی کنیم.▪ کارمندان: …