نوشته‌ها

قیمت زعفران در ترکیه در سال 99

قیمت زعفران در ترکیه با توجه به بسته بندی های و برند هایی که از ایران وارد می کنند ، متغیر است. همچنین قیمت فروش عمده و خرده با هم تفاوت هایی دارد. بی شک زعفران

ثبت اطلاعات مشتری

در دنیای رقابتی امروز که وارد دوران تجارت مشتری مدار شده ایم، مق…