نوشته‌ها

آیا ثبات در زندگی انسان خوب است؟ + فیلم

اکثر افراد خیال میکنند ثبات در زندگی انسان خوب است در حالیکه بار ه…