نوشته‌ها

تغییر کنید

لطفا تغییر کنید دوستان

/
دلار ۲۰ هزار تومان شده است. سکه شش میلیون تومان است. البته ا…