نوشته‌ها

کارآفرینی تولید جوراب

/
از فعالیت هایی که سبب می شود اقتصاد کشور دچار رشد و شکوفایی گرد…
سودآورترین محصولات برای صادرات در سال ۹۹

سودآورترین محصولات برای صادرات در سال ۹۹

/
صنعت غذا تنها صنعت موفق کشور ماست که بخش خصوصی در آن موفق بو…