نوشته‌ها

تعریف بازاریابی مبادله ای

بازاریابی انواع مختلفی دارد که بازاریابی مبادله ای یک نوع از بازاریابی است …
بازاریابی یک فرآیند مبادله ای

بازاریابی یک فرآیند مبادله ای است

بعضی از تعاملات و ارتباطات در اطرافمان فرایندی مبادله ای هستند که در ا…