نوشته‌ها

نتورک در اقتصاد

وضعیت نتورک در اقتصاد امروز

/
چند وقتی که بود که کاری کاری به نتوورکرها نداشتم. گذاشته بودم زندگی‌شان را…

اهمیت زمان در بازاریابی شبکه ای

زمان در بازاریابی شبکه ای بسیار مهم و ضروری می باشد و دارای اهمی…

قوانین بازاریابی شبکه ای در ایران

/
در بازاریابی شبکه ای در ایران رعایت قوانین و اصول می تواند منجر …

نقاط ضعف بازاریابی شبکه ای

/
نقاط ضعف بسیاری که در بازاریابی شبکه ای وجود دارد و عدم توجه به آن…

اهمیت بازاریابی شبکه ای در ایران

/
اهمیت بازاریابی شبکه ای در ایران و جهان به اثبات رسیده است. ب…

مراحل بازاریابی شبکه ای

بازاریابی را تعریف کنید و مراحل صدور مجوز آن را بیان کنید؟ بازاری…

تفاوت بازاریابی شبکه ای و هرمی

بین بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی بسیار است اما این دو را باهم …

روش کار در بازاریابی شبکه ای

/
روش کار در بازاریابی شبکه ای آسان است ویک کار مستقل و در آمد…

قوانین بازاریابی شبکه ای

/
در بازاریابی شبکه ای قوانین و اصولی حاکم است . این نوع بازاریابی…