نوشته‌ها

بارنامه دریایی چیست و بردارنده چه مواردی است؟ + صوتی

🔻 زمانی که شما بار را به کشتی تحویل می دهید فرمانده کشتی یا شرکت…