نوشته‌ها

راهکارهای افزایش فروش رستوران + فیلم

/
در این مقاله در مورد افزایش فروش رستوران ها صحبت می کنیم. عوامل مهم در ت…

برنامه ریزی برای جذب مشتری + فیلم

برای جذب مشتری و وفادارسازی یا مدیریت او نیز باید برنامه ریزی کرد، ح…

اهمیت جذب مشتری جدید + فیلم

جذب مشتری جدید با اهمیت ترین بخش هر کسب و کاری است که باید به آ…