نوشته‌ها

قیمت زعفران در ترکیه در سال 99

قیمت زعفران در ترکیه با توجه به بسته بندی های و برند هایی که از ایران وارد می کنند ، متغیر است. همچنین قیمت فروش عمده و خرده با هم تفاوت هایی دارد. بی شک زعفران

رمز رسیدن به اهداف تجاری چیست؟

/
تجارت را از کجا باید شروع کرد و برای موفقیت در مسیر تجارت به چه …

اهداف خدمات پس از فروش

/
در زمینه ارائه خدمات پس از فروش اهداف بسیاری وجود دارد که از جمله م…

تعیین اهداف فروش

/
تعیین اهداف فروش در شرکت ها و سازمان ها می تواند راه حل هایی را ب…

اهداف واحد فروش

/
واحد فروش در هر مجموعه و سازمانی دارای اهداف قابل توجهی می باشد که از…

اهداف مدیر فروش

یک مدیر فروش برای موفقیت در حوزه فعالیتی خود باید یکسری اهداف مشخص را برا…

اهداف مهندسی فروش

مهندسی فروش از جمله اهداف در زمینه افزایش جذب مشتری و وفادارسا…

اهداف مدیریت فروش

مدیریت فروش در جهت ارائه تصمیمات خود دارای اهداف مشخصی از جمله افز…

اهداف پیشبرد فروش

اهداف پیش برد فروش برای چه اهدافی تنظیم و استفاده می شود؟ …