نوشته‌ها

قیمت زعفران در ترکیه در سال 99

قیمت زعفران در ترکیه با توجه به بسته بندی های و برند هایی که از ایران وارد می کنند ، متغیر است. همچنین قیمت فروش عمده و خرده با هم تفاوت هایی دارد. بی شک زعفران

داوری و حکمیت در امور تجاری + فیلم

در دنیا قاضی امور مدنی، دعاوی کیفری و ... نمی توانند در بحث تجار…

آموزش تجارت و صادرات + فیلم

/
آموزش هایی که حین تجارت کردن و خصوصا صادرات نیاز خواهید داشت به ص…