نوشته‌ها

جدیدترین اخبار درباره صادرات سیب زمینی

/
یکی از جدیدترین اخبار صادرات این است که دفتر همگانی صادرات و محصولات کشاورزی و صنایع تبدیل وزارت صنعت، معدن و تجارت  صادرات سیب زمینی ممنوعیت راه صادر