نوشته‌ها

تغییرات اینکوترمز ۲۰۲۰ + فیلم

/
اینکوترمز ۲۰۲۰ بیشتر شامل بحث های امنیت کالا است. مسئولیت بست…
قواعد اینکوترمز 2010

قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰ همراه با آموزش کامل به صورت صوتی

اینکوترمز ۲۰۱۰ چیست؟ آموزش اینکوترمز و قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰ اینکو تِ…
1

آشنایی با بحث اینکوترمز و قواعد آن

در این قسمت از فایل آموزشی و فایل های بعدی میخواهیم در مورد بحث ای…