نوشته‌ها

قیمت زعفران در ترکیه در سال 99

قیمت زعفران در ترکیه با توجه به بسته بندی های و برند هایی که از ایران وارد می کنند ، متغیر است. همچنین قیمت فروش عمده و خرده با هم تفاوت هایی دارد. بی شک زعفران
چگونه برندسازی کنیم؟
تجارت دامنه
آیا فرصت های کارآفرینی در ایران را درست شناخته ایم؟
انتخاب نام برند
آغاز برندسازی