نوشته‌ها

تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران

/
چه کسی و کدام کشور ما را تحریم کرده و چرا تحریم کرده است؟ اول …
56

آشنایی با بحث تحریم ها و فیلترها

در این جلسه نکاتی که بسیار حائز اهمیته و ممکنه مناسب با حال روز کنونی…