نوشته‌ها

تامین کنندگان کالا

تامین کنندگان کالا و خدمات و مدیریت ارتباط دوسویه

/
احتمالا اگر بعضی حاشیه‌ها اجازه دهند، کشور رو به آرامش است. کم‌کم نوسا…
اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۹۷

با توجه به اینکه در روزهای اخیر آرامش به بازار بازگشته و هیجان های …