زبان تخصصی تجارت بین المللی (پادکست اول) + فیلم

🔻 به نام خدا سلام آرادی های عزیز، محترم و دوست داشتنی در یک سلسله پادکست هایی می خواهم موضوع زبان تخصصی تجارت بین المللی (Specialized English for International Commerce) را با همدیگر پیش ببریم ولی به بهانه مقوله های مربوط به صادرات و واردات، قوانین و قواعد گمرکی یا اینکوترمز ها(National Commercial terms) یا قواعد و قوانین تجارت بین المللی، اصطلاحات تجارت بین المللی حتی و همچنین روش های پرداخت(Payment methods) و یا اسناد و مدارک تجاری و گمرکی(Customs and Commercial  documents).

🔻 با تمام این موارد که به انگلیسی می خواهیم اینها را پیش برویم هم قوانین و قواعد امور مرتبط با صادرات و واردات گمرکی، روش های پرداخت اینکوترمز ها، و اسناد و مدارک تجاری بین المللی را باهم کار می کنیم و هم واژگان و اصطلاحات تخصصی کاربردی زبان انگلیسی در تجارت بین المللی را پس با من با این پادکست ها همراه باشید.


Dowanload SEFIC

Customs Definitions as an International Term:

Customs cooperation council (C.C.C) has defined ‘‘Customs’’ as following:

Customs is a governmental organization that is responsible for carrying out customs laws and receiving imported and exported customs duties and also is responsible for import, Transit and Export of goods.

This term is also generally used for each part of the customs or headquarters or dependent departments. For example it is used applied for customs officers, import and export duties, and import or export control or every other procedure within customs operations. Such as: Customs officers, Customs duties, Customs office and Customs declaration form.

تعاریف گمرکی به عنوان یک اصطلاح بین المللی
🔻 شورای همکاری گمرکی، گمرک را به شرح زیر تعریف کرده است:
🔻 گمرک، سازمان دولتی است که مسئولیت اجرای قوانین گمرکی و دریافت حقوق گمرکی واردات و صادرات را برعهده دارد و همچنین مسئولیت واردات، ترانزیت و صادرات کالا ها را عهده دار می باشد.
🔻 این اصطلاح عموماً برای هر قسمت از گمرک یا ستاد یا ادارات تابعه استفاده می شود، بعنوان مثال برای استفاده می شود برای ماموران گمرکی، عوارض واردات و صادرات و کنترل واردات یا صادرات یا هر رویه دیگری در عملیات گمرکی از این اصطلاح استفاده می شود. مانند، ماموران گمرک، وظایف گمرکی، گمرک و فرم اظهارنامه گمرکی.

Regarding to the definition, it can be said that Customs is a financial and economical organization which since long has according to the circumstances and governments’ wills has changed into a special form and organization, so that the present form has resulted.

🔻 با توجه به تعاریفی که ارائه شد می توان گفت که گمرک یک سازمان مالی و اقتصادی است که از دیرباز بنابر شرایط و اراده دولت به شکل و سازمان خاصی در آمده به طوری که شکل کنونی از ان به وجود آمده است.

Customs is legally just responsible for adjusting import and export to the regulations laid import and export therefore the Customs role in importing and exporting of the goods is just as follows:

  1. Regarding legal liabilities in importing and exporting the goods by importers and exporters.
  2. Observing enacted restrictions and prohibitions.
  3. Granting recommended exemptions and discounts to the importers or exporters according to the act provided that the specification of goods be correct.
  4. Collecting laid customs duties and taxes perfectly.


🔻 گمرک قانوناً فقط مسئول تصدیق واردات و صادرات با مقررات وضع شده واردات و صادرات کالاها است، بنابراین نقش گمرک در واردات و صادرات کالا به شرح زیر می باشد:
🔸 در خصوص تعهدات قانونی واردات و صادرات کالاها توسط واردت کنندگان و صادرکنندگان
🔸 رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های مصوب
🔸 اعطای معافیت ها و تخفیف های توصیه شده به وارد کنندگان و صادر کنندگان طبق قانون مشروط براینکه مشخصات کالا درست باشد.
🔸 جمع آوری حقوق گمرکی و مالیاتی به طور کامل

🔸سؤال امروز what are the customs roles?

🔸نقش های گمرک چه هستند؟

 

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 پاسخ