نارضایتی مردم از دولت + فیلم

نارضایتی های مردم از دولت به سه شکل زبانی، قلبی و عملی انجام می شود و اگر دولت ها در همان ابتدا که به زبان می آید جلوی نارضایتی را بگیرند قاعدتا کار به اغتشاش و آشوب نخواهد رسید.

نارضایتی مردم از دولت ها

حادثه ای اتفاق می افتد که جامعه دچار ناهنجاری می شود. و جامعه شروع می کند به دست و پا زدن. ابتدا می خواهد حرف خود را به جایی برساند ولی شنیده نمی شود. منظور مردم از حرف شنیده شده این است که کالا را به هزار تومان برگردانید.

عده ای پیشنهاد دادند که محلی را به پا کنید که مردم بتوانند در آنجا اعتراض کنند. مردم به چه چیزی باید اعتراض کنند؟ به نظر شما آیا مردم راضی می شوند که هزار ساعت اعتراض کنند اما در نهایت بنزین همان ۳ هزار تومان باقی بماند؟

 منظور از اعتراض برگرداندن قیمت است. و دولت هم چنین قصدی ندارد، در نتیجه چه حرفی را بشنود؟ مردمی که معترض هستند هدفشان چیست؟ بعضی از همین مردم می گویند که حرف ما شنیده نمی شود. شنیده نمی شود یعنی عمل نمی شود. و گرنه در این صورت که همه شنونده هستند.

آیا این مردم را راضی می کند؟ آیا درد مردم صرف شنیدن گوشی تسلیم پیدا می کند؟ زمانی تسکین پیدا می کند که در ازای آن تغییر برای آنها کاری انجام دهند. این عمل تبدیل به نارضایتی می شود. این نارضایتی چطور بروز پیدا می کند؟

وجه های رضایت و نارضایتی

رضایت و نارضایتی همیشه سه وجه دارند. وجه اول؛ رضایت و نارضایت قلبی است. کما این که اکنون هم زنانی هستند که از شوهرانشان ناراضی هستند ولی به زبان نمی آورند. قلبا ناراضی هستند.

با این سیاستی که اخیرا دولت اتخاذ کرد بسیاری از طرفداران سطح پایین دولت هم قلبا ناراضی شدند. اما به زبان نیاوردند مبادا که دشمن از این به زبان آوردن سو استفاده کند یا ضربه ای بزند.

وجه دوم نارضایتی؛ نارضایتی زبانی است. یعنی فرد مقابل از طریق بیان نارضایتی خود را ابراز می کند. کشور ایران در طول این سال ها نشان داده است که با این دو قسم از نارضایتی مشکلی ندارد. اخیرا زمانی که قیمت گوشت بالا رفت. یا گوجه گران شد. آیا دولت متوجه نشد که مردم قلبا و زبانا ناراضی شده اند؟! آیا برای این نارضایتی عملیاتی صورت گرفت؟ خیر دوباره نارضایتی ایجاد شد.

قسم سوم نارضایتی؛ نارضایتی عملی است. یعنی فرد معترض به میدان می آید و بانک آتش می زند. قاتل می شود. اغتشاش می کند. یعنی از وجه های قلب و ربان خارج می شود.

ما به دیدگاه دولت کاری نداریم. ما به دیدگاه های شرکت بزرگ ایران کار داریم. اغتشاش، آشوب و ایجاد ناامنی برای همه انسان ها مضر است و دوای هیچ دردی نیست.

انواع دولت ها

دولت ها از دو حال خارج نیستند. یا صالح هستند و یا فاسد هستند.

اگر حکومت صالح باشد، اغتشاش علیه حکومت صالح چه حکمی دارد؟ حکومت صالح و پاک را تضعیف می کند در نتیجه آن حکومت صالح برای رسیدن به اهداف پاکی که دارند موفق نمی شود و عقب می ماند. و ناپاکان و ناصالحان فرصت پیدا می کنند در دل اغتشاش گران و آنها را با خودشان همراه کنند و بر این آتش بدمند.

ثمره این عمل، افزایش فساد، افزایش فقر، افزایش کشت و کشتار و افراد زیادی یتیم که در جامعه به وجود می آیند. و این یتیم ها اکثرا بزهکار می شوند. این ها ثمره اغتشاش علیه حکومت صالح است.

اگر اغتشاش علیه حکومت فاسد باشد، چون از بنیان فاسد است کینه و بغض و عداوت آن با مردمی که علیه آن اغتشاش کرده اند بیشتر می شود. و در مقاطع بعدی فشاری که بر این ها وارد می کند، بیشتر است. و اگر آن دوره را رد کند کینه و بغضی که از مردم دارد را بعدها به صورت بلا بر سر خود مردم تلافی می کند.

اگر به اغتشاش از نظر جامعه بشری، انسان ها نگاه کنیم، به ضرر است. امام علی (ع) می فرمایند:” قبل از ظهور قائم قیام ها که شکل می دهد جز این که مومنین و شیعیان ما را در تنگنا قرار می دهد هیچ چیزی ندارد.”

چون مومن وظایفی بر عهده دارد که اگر اغتشاش صورت گیرد، شخص مومن از وظایف خودش باز می ماند. مومنین فقیرتر می شوند. به سختی و تنگنا و فشار می افتند.

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 پاسخ